Resultaten voor advocaten in de omgeving Leiden Advocatenkantoren

See Filters

Legaltree Fjalla Advocatuur B.V.

Laat een review achter

Legaltree Fjalla Advocatuur B.V., Rapenburg 83, 2311 GK, Leiden

Advocatenkantoor Coby Koorn

Laat een review achter

Advocatenkantoor Coby Koorn, Flevoweg 11-e-g, 2318 BZ, Leiden

Aanbestedings- en mededingingsrecht

De CLERCQ Advocaten Notar...

Aanbestedings- en mededingingsrecht, Aanbestedingsrecht – algemeen, accountants en belastingadviseurs, Advocaten tuchtrecht, Agentuur- en distributierecht, Ambtenarenrecht, Ambtenarenrecht - Rijksoverheid, Ambtenarenrecht – algemeen, Ambtenarenrecht – lagere overheden, ANW, AOW, Appartementsrecht, Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, Arbeidscontractanten, Arbeidsrecht – algemeen, Arbeidsvoorwaarden ambtenaren, Architectenrecht, Auteursrecht en uitgeefcontracten, Automatisering, AWBZ, Beslag- en executierecht, Bestuursprocesrecht, Bestuursrecht, Bestuursrecht - overig, Bestuursrecht – algemeen, Bestuursrecht – ruimtelijke ordening, Bestuursrecht – subsidies, Bestuursrecht – vergunningen, Bestuursrecht – zorgsector, Bijzondere procedures, Bouwrecht, CAO-recht, Cloud, Collectief ontslag, Compliance, Consumentenkoop – voor leveranciers, Consumentenrecht - algemeen, Contracten in de gezondheidszorg, Contractenrecht, Databankenrecht, Detachering, Domeinnamen, Due dilligence, Eigendomsrecht, Energierecht, Erfdienstbaarheden, Erfpacht, Europees aanbestedingsrecht, Europees arbeidsrecht, Europees contractenrecht, Europees mededingingsrecht, Faillissementsrecht - schuldeiser, Faillissementsrecht – schuldenaar, Farmaceutisch recht, Franchise, Gezondheidsrecht, Gezondheidsrecht - algemeen, Goederenrecht, Goederenrecht - algemeen, Handelsnamen, Huur overig, Huur van bedrijfsruimte, Huur van woonruimte, Huurcommissie, Huurrecht, Huurrecht - algemeen, Hypotheekrecht, IE-beslag, IE-zaken - algemeen, Informatica/Informatie technologie, Informaticarecht – algemeen, Insolventierecht/Beslag- en executierecht, Intellectuele Eigendom, Internationaal arbeidsrecht, Internationaal contractenrecht, IOAW, IOW, IT-contracten, IT-recht - algemeen, Kansspelen/Gaming law, Know-howbescherming, lijfrentes, mandeligheid, Mededingingsrecht – algemeen, Medezeggenschapsrecht, Mediarecht, Mediation, Merkenrecht, Modellenrecht, Naburige rechten, Nationale Ombudsman, Non-conformiteit/Garanties, Octrooirecht, Ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht - algemeen, Onderwijsrecht, Onderwijsrecht - algemeen, Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen, Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen, Onderwijsrecht – voor ouders/leerlingen, Onrechtmatige daad, Ontslagrecht ambtenaren, opstal, Overgang van onderneming, Pandrecht, Pensioenrecht, Portretrecht, Re-integratie, Rechtmatige daad, Reclamerecht, Sociale Voorzieningen - algemeen, Sociale zekerheid - algemeen, Softwarelicenties, Terugvordering van eigendommen, Tuchtrecht - algemeen, Tuchtrecht notarissen, Uitzendwerk, Vastgoedrecht, Verbintenissenrecht, Verbintenissenrecht - algemeen, Verhuur van bedrijfsruimte, Verhuur van woonruimte, Vermogensrecht (aandelen, vorderingen etc.), vruchtgebruik, Wajong, WAO, WAZO, Webwinkels, WIA/WGA/IVA, WMO, WW, Zaken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, ZW, Zwarte/grijze lijst bedingen,
Laat een review achter
Aanbestedings- en mededingingsrecht

De CLERCQ Advocaten Notariaat

Aanbestedings- en mededingingsrecht, Aanbestedingsrecht – algemeen, accountants en belastingadviseurs, Advocaten tuchtrecht, Agentuur- en distributierecht, Ambtenarenrecht, Ambtenarenrecht - Rijksoverheid, Ambtenarenrecht – algemeen, Ambtenarenrecht – lagere overheden, ANW, AOW, Appartementsrecht, Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, Arbeidscontractanten, Arbeidsrecht – algemeen, Arbeidsvoorwaarden ambtenaren, Architectenrecht, Auteursrecht en uitgeefcontracten, Automatisering, AWBZ, Beslag- en executierecht, Bestuursprocesrecht, Bestuursrecht, Bestuursrecht - overig, Bestuursrecht – algemeen, Bestuursrecht – ruimtelijke ordening, Bestuursrecht – subsidies, Bestuursrecht – vergunningen, Bestuursrecht – zorgsector, Bijzondere procedures, Bouwrecht, CAO-recht, Cloud, Collectief ontslag, Compliance, Consumentenkoop – voor leveranciers, Consumentenrecht - algemeen, Contracten in de gezondheidszorg, Contractenrecht, Databankenrecht, Detachering, Domeinnamen, Due dilligence, Eigendomsrecht, Energierecht, Erfdienstbaarheden, Erfpacht, Europees aanbestedingsrecht, Europees arbeidsrecht, Europees contractenrecht, Europees mededingingsrecht, Faillissementsrecht - schuldeiser, Faillissementsrecht – schuldenaar, Farmaceutisch recht, Franchise, Gezondheidsrecht, Gezondheidsrecht - algemeen, Goederenrecht, Goederenrecht - algemeen, Handelsnamen, Huur overig, Huur van bedrijfsruimte, Huur van woonruimte, Huurcommissie, Huurrecht, Huurrecht - algemeen, Hypotheekrecht, IE-beslag, IE-zaken - algemeen, Informatica/Informatie technologie, Informaticarecht – algemeen, Insolventierecht/Beslag- en executierecht, Intellectuele Eigendom, Internationaal arbeidsrecht, Internationaal contractenrecht, IOAW, IOW, IT-contracten, IT-recht - algemeen, Kansspelen/Gaming law, Know-howbescherming, lijfrentes, mandeligheid, Mededingingsrecht – algemeen, Medezeggenschapsrecht, Mediarecht, Mediation, Merkenrecht, Modellenrecht, Naburige rechten, Nationale Ombudsman, Non-conformiteit/Garanties, Octrooirecht, Ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht - algemeen, Onderwijsrecht, Onderwijsrecht - algemeen, Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen, Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen, Onderwijsrecht – voor ouders/leerlingen, Onrechtmatige daad, Ontslagrecht ambtenaren, opstal, Overgang van onderneming, Pandrecht, Pensioenrecht, Portretrecht, Re-integratie, Rechtmatige daad, Reclamerecht, Sociale Voorzieningen - algemeen, Sociale zekerheid - algemeen, Softwarelicenties, Terugvordering van eigendommen, Tuchtrecht - algemeen, Tuchtrecht notarissen, Uitzendwerk, Vastgoedrecht, Verbintenissenrecht, Verbintenissenrecht - algemeen, Verhuur van bedrijfsruimte, Verhuur van woonruimte, Vermogensrecht (aandelen, vorderingen etc.), vruchtgebruik, Wajong, WAO, WAZO, Webwinkels, WIA/WGA/IVA, WMO, WW, Zaken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, ZW, Zwarte/grijze lijst bedingen
Laat een review achter

De CLERCQ Advocaten Notariaat, Hoge Rijndijk 306, 2314 AM, Leiden