Resultaten voor advocaten in de omgeving Leeuwarden Advocatenkantoren

See Filters

Advocatenkantoor Thiescheffer

Laat een review achter

Advocatenkantoor Thiescheffer, Zuiderplein 39, 8911 AP, Leeuwarden

Agentuur- en distributierecht

De Haan Advocaten

Agentuur- en distributierecht, alimentatiezaken, Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, Beëindiging geregistreerd partnerschap, Beëindiging samenwonen, Beslag- en executierecht, Bestuursprocesrecht, Bestuursrecht, Bestuursrecht - ambtenaren, Bestuursrecht - bouw, Bestuursrecht - milieu, Bestuursrecht - overig, Bestuursrecht – agrarische sector, Bestuursrecht – algemeen, Bestuursrecht – ruimtelijke ordening, Bestuursrecht – sociale zekerheid, Bestuursrecht – subsidies, Bestuursrecht – vergunningen, Bestuursrecht – waterschapszaken, Boedelscheidingen, CAO-recht, Collaborative divorce, Collectief ontslag, Contractenrecht, Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap, Detachering, Echtscheidingen, Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden, erfrecht, Erfrecht - algemeen, Faillissementsrecht - schuldeiser, Faillissementsrecht – curator, familie-, Familierecht - algemeen, Familiezaken met internationale aspecten, Goederenrecht, Goederenrecht - algemeen, Handelingsbekwaamheid, Huur van bedrijfsruimte, Huurrecht, Huurrecht - algemeen, Insolventierecht/Beslag- en executierecht, lijfrentes, Medezeggenschapsrecht, Milieurecht, Milieurecht - algemeen, Milieurecht - strafzaken, Non-conformiteit/Garanties, omgangsregelingen, Ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht - algemeen, Onrechtmatige daad, OTS/UHP, Overgang van onderneming, Personen-, Personenrecht - algemeen, Re-integratie, Rechtspersonenrecht, Sociale Voorzieningen - algemeen, Sociale zekerheid - algemeen, Vaderschap en erkenning, Vennootschapsrecht, Verbintenissenrecht, Verbintenissenrecht - algemeen, Verenigingen en stichtingen, Vergunningverlening, Vermogensrecht (aandelen, vorderingen etc.), Wettelijke vertegenwoordiging, WIA/WGA/IVA, WW, ZW,
Laat een review achter
Agentuur- en distributierecht

De Haan Advocaten

Agentuur- en distributierecht, alimentatiezaken, Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, Beëindiging geregistreerd partnerschap, Beëindiging samenwonen, Beslag- en executierecht, Bestuursprocesrecht, Bestuursrecht, Bestuursrecht - ambtenaren, Bestuursrecht - bouw, Bestuursrecht - milieu, Bestuursrecht - overig, Bestuursrecht – agrarische sector, Bestuursrecht – algemeen, Bestuursrecht – ruimtelijke ordening, Bestuursrecht – sociale zekerheid, Bestuursrecht – subsidies, Bestuursrecht – vergunningen, Bestuursrecht – waterschapszaken, Boedelscheidingen, CAO-recht, Collaborative divorce, Collectief ontslag, Contractenrecht, Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap, Detachering, Echtscheidingen, Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden, erfrecht, Erfrecht - algemeen, Faillissementsrecht - schuldeiser, Faillissementsrecht – curator, familie-, Familierecht - algemeen, Familiezaken met internationale aspecten, Goederenrecht, Goederenrecht - algemeen, Handelingsbekwaamheid, Huur van bedrijfsruimte, Huurrecht, Huurrecht - algemeen, Insolventierecht/Beslag- en executierecht, lijfrentes, Medezeggenschapsrecht, Milieurecht, Milieurecht - algemeen, Milieurecht - strafzaken, Non-conformiteit/Garanties, omgangsregelingen, Ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht - algemeen, Onrechtmatige daad, OTS/UHP, Overgang van onderneming, Personen-, Personenrecht - algemeen, Re-integratie, Rechtspersonenrecht, Sociale Voorzieningen - algemeen, Sociale zekerheid - algemeen, Vaderschap en erkenning, Vennootschapsrecht, Verbintenissenrecht, Verbintenissenrecht - algemeen, Verenigingen en stichtingen, Vergunningverlening, Vermogensrecht (aandelen, vorderingen etc.), Wettelijke vertegenwoordiging, WIA/WGA/IVA, WW, ZW
Laat een review achter

De Haan Advocaten, Tesselschadestraat 10, 8913 HB, Leeuwarden

Aanbestedings- en mededingingsrecht

Rotshuizen Geense Advocat...

Aanbestedings- en mededingingsrecht, Aanbestedingsrecht – algemeen, Aansprakelijkheidsrecht, Ambtenarenrecht, Ambtenarenrecht - Rijksoverheid, Ambtenarenrecht – algemeen, Ambtenarenrecht – lagere overheden, Appartementsrecht, Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, Arbeidscontractanten, Arbeidsrecht – algemeen, Arbeidsvoorwaarden ambtenaren, Beslag- en executierecht, Bestuursrecht, Bestuursrecht – algemeen, Bestuursrecht – ruimtelijke ordening, Bestuursrecht – zorgsector, Bouwrecht, CAO-recht, Collectief ontslag, Detachering, erfrecht, Europees arbeidsrecht, Faillissementsrecht - schuldeiser, Faillissementsrecht – curator, Faillissementsrecht – schuldenaar, familie-, Familierecht - algemeen, Gezondheidsrecht, Gezondheidsrecht - algemeen, Goederenrecht, Goederenrecht - algemeen, Huurrecht, Huurrecht - algemeen, Insolventierecht/Beslag- en executierecht, Internationaal arbeidsrecht, Internationaal contractenrecht, Internationaal ondernemingsrecht, Medezeggenschapsrecht, Milieurecht, Milieurecht - algemeen, Ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht - algemeen, Onderwijsrecht, Onderwijsrecht - algemeen, Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen, Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen, Ontslagrecht ambtenaren, Overgang van onderneming, Overheidsaansprakelijkheid, Pensioenrecht, Personen-, Personenrecht - algemeen, Planschade, Re-integratie, Sociale zekerheid - algemeen, Surséance van betaling, Uitzendwerk, Vastgoedrecht, Verbintenissenrecht, Verbintenissenrecht - algemeen, WAO, WIA/WGA/IVA, WW,
Laat een review achter
Aanbestedings- en mededingingsrecht

Rotshuizen Geense Advocaten

Aanbestedings- en mededingingsrecht, Aanbestedingsrecht – algemeen, Aansprakelijkheidsrecht, Ambtenarenrecht, Ambtenarenrecht - Rijksoverheid, Ambtenarenrecht – algemeen, Ambtenarenrecht – lagere overheden, Appartementsrecht, Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, Arbeidscontractanten, Arbeidsrecht – algemeen, Arbeidsvoorwaarden ambtenaren, Beslag- en executierecht, Bestuursrecht, Bestuursrecht – algemeen, Bestuursrecht – ruimtelijke ordening, Bestuursrecht – zorgsector, Bouwrecht, CAO-recht, Collectief ontslag, Detachering, erfrecht, Europees arbeidsrecht, Faillissementsrecht - schuldeiser, Faillissementsrecht – curator, Faillissementsrecht – schuldenaar, familie-, Familierecht - algemeen, Gezondheidsrecht, Gezondheidsrecht - algemeen, Goederenrecht, Goederenrecht - algemeen, Huurrecht, Huurrecht - algemeen, Insolventierecht/Beslag- en executierecht, Internationaal arbeidsrecht, Internationaal contractenrecht, Internationaal ondernemingsrecht, Medezeggenschapsrecht, Milieurecht, Milieurecht - algemeen, Ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht - algemeen, Onderwijsrecht, Onderwijsrecht - algemeen, Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen, Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen, Ontslagrecht ambtenaren, Overgang van onderneming, Overheidsaansprakelijkheid, Pensioenrecht, Personen-, Personenrecht - algemeen, Planschade, Re-integratie, Sociale zekerheid - algemeen, Surséance van betaling, Uitzendwerk, Vastgoedrecht, Verbintenissenrecht, Verbintenissenrecht - algemeen, WAO, WIA/WGA/IVA, WW
Laat een review achter

Rotshuizen Geense Advocaten, Prins Hendrikstraat 8, 8911 BK, Leeuwarden

Cura Advocaten

Laat een review achter

Cura Advocaten, Westersingel 52, 8913 CL, Leeuwarden