Resultaten voor advocaten in de omgeving Alkmaar Advocatenkantoren

See Filters

Octrooi- en Merkenbureau Koomen en Brons

Laat een review achter

Octrooi- en Merkenbureau Koomen en Brons, Kennemerstraatweg 35, 1814 GB, Alkmaar

mr. A.A. Aartse Tuijn

Laat een review achter

mr. A.A. Aartse Tuijn, Stationsweg 19, 1815 CA, Alkmaar

Aanbestedings- en mededingingsrecht

Advocatenkantoor Oudegrac...

Aanbestedings- en mededingingsrecht, Aanbestedingsrecht – algemeen, Aansprakelijkheid en voeging in strafproces, Aansprakelijkheidsrecht, AIO, AKW, alimentatiezaken, Ambtenarenrecht, ANW, AOW, Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, Arbeidscontractanten, Arbeidsrecht – algemeen, Architectenrecht, AWBZ, Beëindiging geregistreerd partnerschap, Beëindiging samenwonen, Belastingrecht - toeslagen, Beslag- en executierecht, Bestemmingsplan, Bestuursprocesrecht, Bestuursrecht, Bestuursrecht - bouw, Bestuursrecht - overig, Bestuursrecht – algemeen, Bestuursrecht – ruimtelijke ordening, Bestuursrecht – vergunningen, Boedelscheidingen, BOPZ-zaken, Bouwrecht, CAO-recht, Collaborative divorce, Collectief ontslag, Consumentenkoop – voor consumenten, Consumentenkoop – voor leveranciers, Consumentenrecht - algemeen, Contractenrecht, Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap, Echtscheidingen, Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden, erfrecht, Europees aanbestedingsrecht, Europees Sociaal zekerheidsrecht, Faillissementsrecht - schuldeiser, familie-, Familierecht - algemeen, Familiezaken met internationale aspecten, Fiscaal recht - Belastingrecht, GBA/BRP-zaken, Gedwongen opname - TBS, Goederenrecht, Goederenrecht - algemeen, Huur overig, Huur van bedrijfsruimte, Huur van woonruimte, Huurcommissie, Huurrecht, Huurrecht - algemeen, Immigratierecht, Informatica/Informatie technologie, Insolventierecht/Beslag- en executierecht, Internationaal arbeidsrecht, Internationaal Sociaal zekerheidsrecht, IOAW, IOW, Jeugdrecht, Jeugdrecht - algemeen, Jeugdrecht - strafzaken, Jeugdstrafrecht, Loonbelasting – Premies volksverzekeringen, Medezeggenschapsrecht, Non-conformiteit/Garanties, omgangsregelingen, Onrechtmatige daad, Ontslagrecht ambtenaren, OTS/UHP, Overgang van onderneming, Penitentiair recht, Personen-, Personenrecht - algemeen, PGB, Planschade, Privacybescherming / Privacyrecht, Psychiatrisch Patiëntenrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht - algemeen, Re-integratie, Rechtmatige daad, Remigratie, Sociale Verzekeringspremies, Sociale Voorzieningen - algemeen, Sociale zekerheid - algemeen, Strafprocesrecht, Strafrecht, Strafrecht - algemeen, TBS, Toeslagen, TOG, UHP – bijstand aan jeugdigen, Vaderschap en erkenning, Vastgoedrecht, Verbintenissenrecht, Verbintenissenrecht - algemeen, Verhuur van bedrijfsruimte, Verhuur van woonruimte, Verkeersstrafrecht, Vreemdelingen- en asielrecht, Vreemdelingenbewaring, Vreemdelingenrecht – algemeen, Wajong, WAO, WAZO, WIA/WGA/IVA, WLZ, WMO, Woningtoewijzing/Urgentie, WW, WWB, Zvw, ZW, Zwarte/grijze lijst bedingen,
Laat een review achter
Aanbestedings- en mededingingsrecht

Advocatenkantoor Oudegracht

Aanbestedings- en mededingingsrecht, Aanbestedingsrecht – algemeen, Aansprakelijkheid en voeging in strafproces, Aansprakelijkheidsrecht, AIO, AKW, alimentatiezaken, Ambtenarenrecht, ANW, AOW, Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, Arbeidscontractanten, Arbeidsrecht – algemeen, Architectenrecht, AWBZ, Beëindiging geregistreerd partnerschap, Beëindiging samenwonen, Belastingrecht - toeslagen, Beslag- en executierecht, Bestemmingsplan, Bestuursprocesrecht, Bestuursrecht, Bestuursrecht - bouw, Bestuursrecht - overig, Bestuursrecht – algemeen, Bestuursrecht – ruimtelijke ordening, Bestuursrecht – vergunningen, Boedelscheidingen, BOPZ-zaken, Bouwrecht, CAO-recht, Collaborative divorce, Collectief ontslag, Consumentenkoop – voor consumenten, Consumentenkoop – voor leveranciers, Consumentenrecht - algemeen, Contractenrecht, Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap, Echtscheidingen, Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden, erfrecht, Europees aanbestedingsrecht, Europees Sociaal zekerheidsrecht, Faillissementsrecht - schuldeiser, familie-, Familierecht - algemeen, Familiezaken met internationale aspecten, Fiscaal recht - Belastingrecht, GBA/BRP-zaken, Gedwongen opname - TBS, Goederenrecht, Goederenrecht - algemeen, Huur overig, Huur van bedrijfsruimte, Huur van woonruimte, Huurcommissie, Huurrecht, Huurrecht - algemeen, Immigratierecht, Informatica/Informatie technologie, Insolventierecht/Beslag- en executierecht, Internationaal arbeidsrecht, Internationaal Sociaal zekerheidsrecht, IOAW, IOW, Jeugdrecht, Jeugdrecht - algemeen, Jeugdrecht - strafzaken, Jeugdstrafrecht, Loonbelasting – Premies volksverzekeringen, Medezeggenschapsrecht, Non-conformiteit/Garanties, omgangsregelingen, Onrechtmatige daad, Ontslagrecht ambtenaren, OTS/UHP, Overgang van onderneming, Penitentiair recht, Personen-, Personenrecht - algemeen, PGB, Planschade, Privacybescherming / Privacyrecht, Psychiatrisch Patiëntenrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht - algemeen, Re-integratie, Rechtmatige daad, Remigratie, Sociale Verzekeringspremies, Sociale Voorzieningen - algemeen, Sociale zekerheid - algemeen, Strafprocesrecht, Strafrecht, Strafrecht - algemeen, TBS, Toeslagen, TOG, UHP – bijstand aan jeugdigen, Vaderschap en erkenning, Vastgoedrecht, Verbintenissenrecht, Verbintenissenrecht - algemeen, Verhuur van bedrijfsruimte, Verhuur van woonruimte, Verkeersstrafrecht, Vreemdelingen- en asielrecht, Vreemdelingenbewaring, Vreemdelingenrecht – algemeen, Wajong, WAO, WAZO, WIA/WGA/IVA, WLZ, WMO, Woningtoewijzing/Urgentie, WW, WWB, Zvw, ZW, Zwarte/grijze lijst bedingen
Laat een review achter

Advocatenkantoor Oudegracht, Oudegracht 90, 1811 CM, Alkmaar

XS Justitia Advocatuur

Laat een review achter

XS Justitia Advocatuur, James Wattstraat 19, 1817 DC, Alkmaar

Aansprakelijkheid - verzekeringsrecht

Boddaert Advocaten

Aansprakelijkheid - verzekeringsrecht, Aansprakelijkheid Commissarissen, Aansprakelijkheid en voeging in strafproces, Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM, Aansprakelijkheid voor dieren, Aansprakelijkheid voor gebouwen, Aansprakelijkheidsrecht, Aansprakelijkheidsrecht – algemeen, Agrarische ondernemingen, Beroepsaansprakelijkheidsrecht, Beslag- en executierecht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Bestuursrecht, Bestuursrecht – verkeershandhaving, Bijzondere procedures, Contractuele aansprakelijkheid, Due dilligence, Economisch strafrecht, Eigendomsrecht, Erfdienstbaarheden, Executiegeschillen, Faillissementsrecht - schuldeiser, Faillissementsrecht – curator, Faillissementsrecht – schuldenaar, Fiscaal strafrecht, Fusies en overnames, Gezondheidsrecht, Gezondheidsrecht - algemeen, Goederenrecht, Goederenrecht - algemeen, Huurrecht, Huurrecht - algemeen, Hypotheekrecht, Insolventierecht/Beslag- en executierecht, Internationaal strafrecht, Jaarrekeningenrecht, Jeugdrecht, Jeugdrecht - algemeen, Jeugdrecht - strafzaken, Jeugdstrafrecht, Leerplichtzaken, Letselschade, lijfrentes, Medisch tuchtrecht, Milieustrafrecht, MKB, Ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht - algemeen, Onderwijsrecht, Overheidsaansprakelijkheid, Pandrecht, Patiëntenrechten, Penitentiair recht, Productaansprakelijkheid, Rechtspersonenrecht, Strafprocesrecht, Strafrecht, Strafrecht - algemeen, Surséance van betaling, TBS, Terugvordering van eigendommen, Tuchtrecht - algemeen, UHP – bijstand aan jeugdigen, Uitleveringszaken, Vennootschapsrecht, Verenigingen en stichtingen, Verkeersstrafrecht, Vermogensrecht (aandelen, vorderingen etc.), Waarborgfondsen, Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid, ZZP,
Laat een review achter
Aansprakelijkheid - verzekeringsrecht

Boddaert Advocaten

Aansprakelijkheid - verzekeringsrecht, Aansprakelijkheid Commissarissen, Aansprakelijkheid en voeging in strafproces, Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM, Aansprakelijkheid voor dieren, Aansprakelijkheid voor gebouwen, Aansprakelijkheidsrecht, Aansprakelijkheidsrecht – algemeen, Agrarische ondernemingen, Beroepsaansprakelijkheidsrecht, Beslag- en executierecht, Bestuurdersaansprakelijkheid, Bestuursrecht, Bestuursrecht – verkeershandhaving, Bijzondere procedures, Contractuele aansprakelijkheid, Due dilligence, Economisch strafrecht, Eigendomsrecht, Erfdienstbaarheden, Executiegeschillen, Faillissementsrecht - schuldeiser, Faillissementsrecht – curator, Faillissementsrecht – schuldenaar, Fiscaal strafrecht, Fusies en overnames, Gezondheidsrecht, Gezondheidsrecht - algemeen, Goederenrecht, Goederenrecht - algemeen, Huurrecht, Huurrecht - algemeen, Hypotheekrecht, Insolventierecht/Beslag- en executierecht, Internationaal strafrecht, Jaarrekeningenrecht, Jeugdrecht, Jeugdrecht - algemeen, Jeugdrecht - strafzaken, Jeugdstrafrecht, Leerplichtzaken, Letselschade, lijfrentes, Medisch tuchtrecht, Milieustrafrecht, MKB, Ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht - algemeen, Onderwijsrecht, Overheidsaansprakelijkheid, Pandrecht, Patiëntenrechten, Penitentiair recht, Productaansprakelijkheid, Rechtspersonenrecht, Strafprocesrecht, Strafrecht, Strafrecht - algemeen, Surséance van betaling, TBS, Terugvordering van eigendommen, Tuchtrecht - algemeen, UHP – bijstand aan jeugdigen, Uitleveringszaken, Vennootschapsrecht, Verenigingen en stichtingen, Verkeersstrafrecht, Vermogensrecht (aandelen, vorderingen etc.), Waarborgfondsen, Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid, ZZP
Laat een review achter

Boddaert Advocaten, Comeniusstraat 4-E, 1817 MS, Alkmaar