Juridische bijstand nodig? – Vind een advocaat in uw buurt Amsterdam

Advocaten Kantoor: Wintertaling Advocaten & Notarissen
Adres: Antonio Vivaldistraat 66
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1083 HP
Provincie: Noord-Holland

Telefoon: 020-3305958
Fax: 020-3305957

Wanneer en hoe en kan een advocaat u helpen?

Wie krijgt het gezag over de kinderen na de echtscheiding?
Immateriële schade? Schade berekenen met een advocaat?
Huis kopen met huurders erin. Hoe werkt dit exact?
Wat mag ik doen wanneer ik word aangevallen?

In dergelijke zaken kan een advocatenkantoor u bijstaan .
Want met een advocaat kunt u alle info
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocatenkantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten kantoor te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocaten in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functieomschrijving advocaat
in de omgeving Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun hulpvrager.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocatenkantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Huur-, Aankoop- of leaseovereenkomsten)
  • Jurdisch Hulp op verschillende gebieden (bijvoorbeeld onderhoudskwesties, boedeladministratie, fiscaal recht, arbeidsrecht, verkeersrecht, familierecht, auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Wat kost een advocaat voor uw geschil of zaak?
In de regio van Noord-Holland / Amsterdam / 1083 HP

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaat of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Zoek een advocaat – zoek hulp, advies en juridische bijstand
Lokatie Noord-Holland / Amsterdam / 1083 HP / Postbus 7919

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De landingspagina van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze gegevens zou op zijn best gratis voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Wintertaling Advocaten & Notarissen op de locatie: Amsterdam, 1083 HP, Antonio Vivaldistraat 66
geeft ondersteuning bij juridische conflicten is werkzaam in de volgende rechtsgebieden:

Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Bestemmingsplan
Architectenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Vastgoedrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bijzondere procedures
Arbitrage
Mediation
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Goederenrecht
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht

De hieronder werkende advocaten hebben ieder hun eigen rechtsgebied, deze hier beneden genoemde volgende professional-s geeft u steun in de grote belang van het woord de rechtskundige praktijk:

de heer mr. B.B. van Vliet
de heer mr. M.A. Poelman
de heer mr. W.O. Groustra
mevrouw mr. M.A.B. Smits
de heer mr. E. Smid
de heer mr. M.B. Kasteleijn
mevrouw mr. M. van Schoonhoven- Sloot
mevrouw mr. J.F. Horsten
de heer mr. R.M. van Ruth
de heer mr. F.D. Wijma
de heer mr. T.J. Schölvinck
de heer mr. F.J. Pijls
de heer mr. T.C. Carapiet
de heer mr. L.W. Kasteleijn
de heer mr. D.A. Evertsz
de heer mr. M.A. Blom

Q Fax:

020-3305957

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing