Juridische hulp nodig? – Vind een advocaat in uw buurt ‘S-Hertogenbosch

Naam: Van Iersel Luchtman N.V.
Adres: Meerendonkweg 21
Gelokaliseerd in: ‘S-Hertogenbosch
Postcode: 5216 TZ
Provincie: Noord-Brabant

Telefoon: 088-9080800
Fax: 088-9080600

Wanneer en hoe en kan een advocaat u helpen?

Wie krijgt het ouderlijk gezag na scheiding – echtscheiding
Claim na bedrijfsongeval?
Huurt u een woonhuis en heeft u vragen over de huurdersbescherming?
Bent u slachtoffer geworden van straatroof?

In dergelijke zaken kan een advocaten u ondersteunen .
Want met een advocatenkantoor kunt u alle informatie
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaten dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocaten kantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functieomschrijving advocaat
regio van ‘S-Hertogenbosch – Noord-Brabant

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten kantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun hulpvrager.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaat zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Huur-, Lease- of Aankoopovereenkomsten)
  • Juridische bijstand op verscheidene verorderingen (bijvoorbeeld: familierecht; fiscaal recht; onderhoudskwesties; arbeidsrecht; boedeladministratie; auteursrecht; verkeersrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten bij rechtshulp?
In Noord-Brabant / ‘S-Hertogenbosch / 5216 TZ

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaat.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaat of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Advocaat zoeken? heeft u een advocaat nodig?
Te Noord-Brabant / ‘S-Hertogenbosch / 5216 TZ / Postbus 44

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De homepage van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze mededelingen zou op zijn best gratis voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Van Iersel Luchtman N.V. regio: ‘S-Hertogenbosch, 5216 TZ, Meerendonkweg 21
rechtsgebied advocatenkantoor:

Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Milieurecht
Milieurecht – strafzaken
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Rechtspersonenrecht
MKB
Agrarische ondernemingen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Agrarisch verbintenissenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Toezicht op financiële dienstverlening
Goederenrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Nationale Ombudsman
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Onteigeningsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Pachtrecht
Waterrecht (waterstaats- en waterschapsrecht)
Ruilverkaveling
Agrarisch goederenrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Vergunningverlening
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Terugvordering van eigendommen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
MKB
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Beleggen
KIFID
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
MKB
Aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Financieel Recht
Financiering en zekerheden
Leasing
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldeiser
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Fusies en overnames
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Internationaal contractenrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Vergunningverlening
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
BKR-zaken
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
MKB
ZZP
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor leveranciers
Non-conformiteit/Garanties
Internationaal contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursprocesrecht
Ondernemingsrecht
Compliance
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Verbintenissenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Architectenrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – bewindvoerders
WSNP – schuldenaar
WSNP – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
WW
WIA/WGA/IVA
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Agentuur- en distributierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – verkeershandhaving
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Milieurecht
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Milieurecht – strafzaken
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Economisch strafrecht
Verkeersstrafrecht
Milieustrafrecht
Strafprocesrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
AWBZ
WLZ
WMO
Jeugdwet
Zvw
PGB
Bijzondere procedures
Medisch tuchtrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Patiëntenrechten
Contracten in de gezondheidszorg
Euthanasiezaken
Farmaceutisch recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – bewindvoerders
WSNP – schuldenaar
WSNP – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
MKB
ZZP
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Goederenrecht
Eigendomsrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – schuldenaar
WSNP – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
MKB
ZZP
Franchise
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Strafrecht
Economisch strafrecht
Milieustrafrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – schuldenaar
WSNP – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Pachtrecht
Agrarisch goederenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
MKB
ZZP
Agrarische ondernemingen
Franchise
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Agrarisch verbintenissenrecht

De hieronder genoemde werkende advocaat(en) hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, deze hieronder genoemde volgende professional-s geven jou bijstand in de brede uitdrukking van het woord de advocaten praktijk:

de heer mr. A.M. Rottier
de heer mr. R.G. Roeffen
de heer mr. M.M.H. van Dooren
mevrouw mr. A. Groenewoud
de heer mr. J.C. Broekman
de heer mr. A.C. van Campen
de heer mr. G.F. van den Berg
de heer mr. B.F. Louwerier
de heer mr. M. Bos
de heer mr. F.F.A. Smetsers
de heer mr. P.J.H.M. van Osch
de heer mr. O.B.J. Poorthuis
de heer mr. R.F.W. van Seumeren
de heer mr. C.G.J.M. Termaat
de heer mr. M.J.B.R. Hermans
de heer mr. B.J.M.P. Cremers
mevrouw mr. S.J.C. van Keulen
de heer mr. W.F.W. van Loon
de heer mr. H.J. Geurts
de heer mr. P.A. van der Schee
de heer mr. R. van der Jagt
mevrouw mr. F.A. van Tilburg
mevrouw mr. I.F.M. Lakwijk
mevrouw mr. C.A.G. Krüger
de heer mr. M.A.C. Geurts
de heer mr. W.J.W. van Eijk
mevrouw mr. C.A.M. Slegers
de heer mr. R. Haouli
mevrouw mr. M.A. van Brandwijk
mevrouw mr. F.A. van der Pol
mevrouw mr. A.C.M. Kitslaar
de heer mr. M.L.G. Otto
de heer mr. S.C.H.M. Leijten
mevrouw mr. J.P.W. Geven
de heer mr. D.Y. Harkink
de heer mr. A.M.B. Munsters
de heer mr. N.T.F. van Barschot
mevrouw mr. M. Dibbets
mevrouw mr. H.J.M. van Dal

Q Fax:

088-9080600

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing