Hulp van een advocaat nodig? – Juridische bijstand in de omgeving Amsterdam

Advocatenkantoor: Van Doorne N.V.
Adres: Jachthavenweg 121
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1081 KM
Provincie: Noord-Holland

Telefoon: 020-6789123
Fax: 020-7954589

Juridische bijstand nodig? en kan een advocaat u helpen?

Wie krijgt het ouderlijk gezag na scheiding – echtscheiding
Claim na bedrijfsongeval?
Huis kopen met huurders erin. Hoe werkt dit exact?
Wat te doen wanneer je beroofd bent?

In dergelijke zaken kan een advocaat ondersteuning aanbieden .
Want met een advocatenkantoor kunt u alle gegevens
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaten dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocatenkantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten kantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Wat is de taak van een advocaat
regio van Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten kantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun klanten.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaat zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Lease-, Aankoop- of Huurovereenkomsten)
  • Juridisch advies op verscheidene gebieden (bijvoorbeeld familierecht, onderhoudskwesties, fiscaal recht, boedeladministratie, arbeidsrecht, verkeersrecht, auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten van een advocaat?
In Noord-Holland / Amsterdam / 1081 KM

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaat of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Pro deo advocaat – Gratis juridisch advies in uw regio?
Op de locatie Noord-Holland / Amsterdam / 1081 KM / Postbus 75265

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De homepagina van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze informatie zou op zijn best gratis voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Van Doorne N.V. gelocaliseerd: Amsterdam, 1081 KM, Jachthavenweg 121
denkt actief mee met juridische conflicten in de rechtsgebieden:

Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Internationaal ondernemingsrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Pensioenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Strafrecht
Economisch strafrecht
Fiscaal strafrecht
Milieustrafrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – overig
Gezondheidsrecht
Patiëntenrechten
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Consumentenrecht – algemeen
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Hosting
Automatisering
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Farmaceutisch recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Fiscaal recht – Belastingrecht
Fiscaal recht – algemeen
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Communautair belastingrecht
Internationaal belastingrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – bouw
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Terugvordering van eigendommen
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Architectenrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiering en zekerheden
Kapitaalmarkttransacties
Internationaal financieel recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursprocesrecht
Transportrecht
Vervoer van personen
Vervoer over de weg
Vervoer over water
Vervoer over het spoor
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Bijzondere procedures
Tuchtrecht – algemeen
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Economisch strafrecht
Milieustrafrecht
Internationaal strafrecht
Strafprocesrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Compliance
Internationaal ondernemingsrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Beleggen
Toezicht op financiële dienstverlening
Internationaal financieel recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Mededingingsrecht – algemeen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen
Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Kapitaalmarkttransacties
Wissel- en chequerecht
Beleggen
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
KIFID
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
MKB
ZZP
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Medezeggenschapsrecht
Arbeidscontractanten
Europees arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Fiscaal recht – Belastingrecht
Inkomstenbelasting
Loonbelasting – Premies volksverzekeringen
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Schenkbelasting
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Onteigeningsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Fiscaal recht – Belastingrecht
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Internationaal belastingrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Flora –en Faunawet
Vergunningverlening
Bestuursrecht
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen

De hier-onder werkende advocaten hebben ieder hun eigen jurisdictie, deze hieronder volgende professional- s geven jouw bijstand in de grote zin van het woord de rechtskundige praktijk:

de heer mr. O.G. Boerstra
de heer mr. J.M. Boeren
de heer mr. A.G. van Marwijk Kooy
de heer mr. C.W. Kniestedt
mevrouw mr. W.K. Bischot
mevrouw mr. E.H.M. Bieleveld
de heer mr. J.A. Voerman
mevrouw mr. L.H. Rammeloo
de heer mr. R.J. Botter
mevrouw mr. A. Hendrikse
de heer mr. P.N. van Regteren Altena
mevrouw mr. H.M. ten Haaft
de heer mr. E. van Liere
mevrouw mr. S.C. Zum Vörde Sive Vörding
mevrouw mr. S. Beeston
de heer mr. G.J. Pijpers
de heer mr. Z. Tosun
de heer mr. B.L.P. van Reeken
de heer mr. C. Stuurman
de heer mr. J.W. Leedekerken
mevrouw mr. A. Weidner
de heer mr. D.M.C. van Hoewijk
de heer mr. G. Verberne
de heer mr. E.E. Schipper
de heer mr. J.L. Jonker
de heer mr. F.J.E. Foppes
mevrouw mr. M.C.J. Höfelt
de heer mr. J.C.S. Pinckaers
de heer mr. S.A.J. van Rossum
de heer mr. W.E. van Asbeck
de heer mr. M.A. Moolhuizen
de heer mr. J.J.A. Sombezki
de heer mr. P.W. Juttmann
de heer mr. J.T.C. Leliveld
mevrouw mr. M.E. Lips
de heer mr. H. Reumkens
de heer mr. M. Nijstad
de heer mr. P.J. de Jong Schouwenburg
de heer mr. R.G. Hendrikse
mevrouw mr. W.I. Jansen
de heer mr. C.B. in ‘t Veld
de heer mr. J.W.M. Reesink
mevrouw mr. J. Liauw – A – Joe
de heer mr. J. Bakker
mevrouw mr. D. van der Veer
de heer mr. C.J. de Boer
mevrouw mr. A.E. Goossens
de heer mr. J. Baukema
de heer mr. H.A.P. van Zweden
de heer mr. O. Zivali
de heer mr. A.P.P. Witteveen
mevrouw mr. W.A. Lenders
de heer mr. W.F. van der Ven
mevrouw mr. C.E. Martens
de heer mr. H.H.L. Klingenberg
de heer mr. S.P. Stokmans
de heer mr. S.P. Kamerbeek
mevrouw mr. F.F.W. Verbeek
mevrouw mr. C.J.M. Vernooij
mevrouw mr. A.R. van Uhm
de heer mr. J.W. Volkers
mevrouw mr. D.J.M. Westerhoff
de heer mr. B.A. van Schelven
de heer mr. S.A. Alleman
mevrouw mr. S. Dominguez Y Sainza
mevrouw mr. E.C.A. Pronk
de heer mr. T. Ruers
mevrouw mr. V.I. Laan
mevrouw mr. N.M. Korstenbroek
de heer mr. C.M. van Boekel
mevrouw mr. I.E. van Hassel
mevrouw mr. C.A. de Josselin de Jong
mevrouw mr. L.M.A.M. Hoeks
de heer mr. N.M. Suurmond
de heer mr. L. Leemeijer
mevrouw mr. A.A.M. Rutten
mevrouw mr. C. Rijckenberg
de heer mr. S.H. Kuiper
de heer mr. B.C. Wekker
mevrouw mr. L. Ait Youss
de heer mr. C.F.J. van Tuyll van Serooskerken
de heer mr. M.J. Clement
de heer mr. T. Grundmeijer
de heer mr. P. Jansen
mevrouw mr. A. Blokhuis-van Balen
de heer mr. S.J. Sterk
mevrouw mr. B. Vos
de heer mr. J.W. de Bruin
de heer mr. B. van Zelst
de heer mr. J. van Straaten
mevrouw mr. Y.M. Oosterheert
mevrouw mr. E.M. de Kok
mevrouw mr. M.L. Ebels
de heer mr. J.A.M. Koek
de heer mr. R.J.F. ten Ham
de heer mr. C.L.H.C. Lokin
de heer mr. T.R. Dasselaar
de heer mr. R.A.H. Bressers
de heer mr. W.L.A. Royaards
mevrouw mr. K.I. Brink
mevrouw mr. E.C. Harting
de heer mr. O.R.G. Raaijmaakers
de heer mr. J.P.C. Interfurth
de heer mr. A.C.W. Nieuwenhuijzen Kruseman
mevrouw mr. C.S. Tilanus
de heer mr. F.J.T.A. Werners
mevrouw mr. C.J. Hissink
mevrouw mr. N.E. de Kwaasteniet
de heer mr. J. Streefkerk
mevrouw mr. C.L. Starren
mevrouw mr. B.F.E. Bosch
de heer mr. A. Abdollahi Nejat
mevrouw mr. Z. Akoudad
mevrouw mr. M.S. Bettelheim
de heer mr. J.G. ter Meer
mevrouw mr. B.D.M. van der Veen
mevrouw mr. A. Mazreku
de heer mr. M el Houari
de heer mr. S. van der Leeuw
mevrouw mr. M.O. Frentrop
mevrouw mr. A.I. Kruijdenberg
de heer mr. K. Notenboom
de heer mr. S.L. Hart
mevrouw mr. J. Gunnink
mevrouw mr. L. Bartelsman
de heer mr. B. Kok
mevrouw mr. E.A.J. Schoenmakers

Q Fax:

020-7954589

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing