Rechtskundige hulp nodig? – Vind de juiste advocaat in de omgeving Amsterdam

Naam: Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Adres: Dijsselhofplantsoen 16
Lokaliteit: Amsterdam
Postcode: 1077 BL
Provincie: Noord-Holland

Tel: 020-5747474
Fax: 020-5747475

Wanneer heeft u rechtshulp nodig? en kan een advocaat u helpen?

Wat wel en niet werk bij een echtscheiding
Claim na bedrijfsongeval?
Zijn er problemen met een werk-, koop- of huurcontract?
Bent u slachtoffer geworden van straatroof?

In dergelijke zaken kan een advocatenkantoor u helpen .
Want met een advocatenkantoor kunt u alle referentie`s
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaat dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaat te bezoeken voor het begin van een hachelijke situatie.
Hoe eerder de advocaten kantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten kantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Wat is de rol van de advocaat
gelocaliseerd Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten kantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun klant.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten controleren en voorbereiden (bijv. Aankoop-, Lease- of Huurovereenkomsten)
  • Juridische bijstand op verschillende rechtsgebieden
    (bijvoorbeeld: verkeersrecht; familierecht; auteursrecht; fiscaal recht; onderhoudskwesties; arbeidsrecht; boedeladministratie)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten bij rechtshulp?
In de regio van Noord-Holland / Amsterdam / 1077 BL

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocatenkantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Advocaat zoeken – Gratis adviesgesprek pro deo advocaat
Te Noord-Holland / Amsterdam / 1077 BL / Dijsselhofplantsoen 16

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De landings pagina van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze gegevens zou op zijn best zonder kosten voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Van Diepen Van der Kroef Advocaten op de lokatie: Amsterdam, 1077 BL, Dijsselhofplantsoen 16
hulp bij juridische conflicten, is actief in de volgende rechtsgebieden:

Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Internationaal milieurecht
Milieurecht – strafzaken
Bijzondere procedures
Zaken op het gebied van het sportrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
MKB
Franchise
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Collectief ontslag
Bijzondere procedures
Tuchtrecht – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Bestemmingsplan
Architectenrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Huurrecht
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Fusies en overnames
Compliance
Aansprakelijkheidsrecht
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
Bijzondere procedures
Advocaten tuchtrecht
Tuchtrecht notarissen
accountants en belastingadviseurs
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Goederenrecht
Bouwrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Onrechtmatige daad
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Toezicht op financiële dienstverlening
KIFID
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – bewindvoerders
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
MKB
ZZP
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Energieleverantie
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Bijzondere procedures
Zaken op het gebied van het sportrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Personen-
familie-
erfrecht
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Re-integratie
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
MKB
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Know-howbescherming
IE-beslag
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
MKB
Agentuur- en distributierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Bijzondere procedures
Internationaal procesrecht
Ondernemingsrecht
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Internationaal ondernemingsrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Vervoer over water
Vervoer door de lucht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Internationaal contractenrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Terugvordering van eigendommen
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Ruilverkaveling
Agrarisch goederenrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Huurtoeslag
Woningtoewijzing/Urgentie
Woningwaardering
Huurcommissie
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – bewindvoerders
WSNP – schuldenaar
WSNP – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
BKR-zaken
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
MKB
ZZP
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiering en zekerheden
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – bewindvoerders
WSNP – schuldenaar
WSNP – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Jaarrekeningenrecht
MKB
ZZP
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Auto’s/BOVAG
Financieel Recht
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Goederenrecht
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Bouwrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – bewindvoerders
WSNP – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
MKB
ZZP
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Auto’s/BOVAG
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – Rijksoverheid
Ambtenarenrecht – militairen
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Kwekersrecht
Databankenrecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Financieel Recht
Financiering en zekerheden
Leasing
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – bewindvoerders
WSNP – schuldenaar
WSNP – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Jaarrekeningenrecht
MKB
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Onrechtmatige daad
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – bewindvoerders
WSNP – schuldenaar
WSNP – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Jaarrekeningenrecht
MKB
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
WW
ZW
WIA/WGA/IVA
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Financieel Recht
Bankrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen

De hier-onder genoemde werkzame advocaat(en) hebben ieder hun eigen rechtsgebied, deze hierbeneden genoemde volgende professional`s geeft jouw steun in de grote frase van het woord de juridische praktijk:

de heer mr. F.H.A.M. Thunnissen
de heer mr. M. Bödicker
de heer mr. R.C. van Wieringhen Borski
de heer mr. R.G.J. Laan
de heer mr. J. de Wit
de heer mr. E.J. Bijleveld
de heer mr. A.W. van der Kroef
de heer mr. A.G.M. Lieshout
de heer mr. S. Hartog
de heer mr. E.W. Baart
de heer mr. P. Habermehl
de heer mr. L. van Waegeningh
de heer mr. K.A. Cerutti
de heer mr. A. Hagedorn
de heer mr. M. Bonefaas
de heer mr. R.P. Streng
de heer mr. P.M. Smid
de heer mr. J. Blakborn
mevrouw mr. A. Koekkoek
mevrouw mr. M.H.A. Gobes
mevrouw mr. L.C.A.C. Hoogewerf
de heer mr. M.M. Kroone
de heer mr. M.R. Gerritsen
de heer mr. C. Beijer
mevrouw mr. A.J. van der Veen- Janz
de heer mr. S.A. van der Sluijs
de heer mr. E.P. Keuvelaar
de heer mr. J. Staab
de heer mr. P.C. Tennekes
de heer mr. A. Glijnis
mevrouw mr. M. de Jong
mevrouw mr. C.C. Roza
mevrouw mr. N. Bouwmeester
mevrouw mr. W.M. Bond- Stroek
de heer mr. W.J.T. Ursem
de heer mr. M.P. Dol
mevrouw mr. R.M. Conijn
de heer mr. A.J. Gieske
mevrouw mr. F.I. Eikenhorst
de heer mr. A.P. van Someren Gréve
mevrouw mr. A.E.E.C.M. Vogel
de heer mr. W.J. Berghuis
mevrouw mr. M. Snippe
de heer mr. D. Steffens
mevrouw mr. W. Bonnet- Vogler
de heer mr. R.R. Suir
de heer mr. J.A.M. van Dieren
de heer mr. R.W. Nederveen
de heer mr. S.A.M. Meeusen
mevrouw mr. I.S.H. Hesselink
mevrouw mr. S. Jbiri
mevrouw mr. S. Zuurveld
de heer mr. R.A. Reijnen
de heer mr. M.A. van der Hoeven
mevrouw mr. C.V. van Enckevort
de heer mr. N. Poggenklaas
mevrouw mr. S.J. Piekaar
mevrouw mr. S. Jansen
mevrouw mr. D.D.M.C. Nolet
mevrouw mr. L.C. van der Kroef
de heer mr. B. Wernik
de heer mr. A. den Hertog
mevrouw mr. J.J. Quik
de heer mr. D.P. van Lier

Q Fax:

020-5747475

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing