Rechtskundige hulp nodig? – Juridische Hulp in de buurt van Utrecht

Kantoor: Van Benthem & Keulen B.V.
Adres: Archimedeslaan 61
Lokaliteit: Utrecht
Postcode: 3584 BA
Provincie: Utrecht

Telefoon: 030-2595959
Fax: 030-2595500

Wanneer juridische hulp nodig? en kan een advocaat u helpen?

Wat wel en niet werk bij een echtscheiding
Immateriële schade? Schade berekenen met een advocaat?
Droomhuis verkocht aan een ander een paar uur voor het tekenen van het koopcontract?
Beroofd op reis, wat nu?

In dergelijke zaken kan een advocaat hulp bieden .
Want met een advocatenkantoor kunt u alle mededelingen
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaten dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten te bezoeken voor het begin van een Penibele situatie.
Hoe eerder de advocatenkantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaat in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functie omschrijving advocaat
in de regio van Utrecht – Utrecht

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun klant.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten kantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten controleren en voorbereiden (bijv. Lease-, Aankoop- of Huurovereenkomsten)
  • Jurdische Tips op verschillende gebieden
    (bijvoorbeeld verkeersrecht, familierecht, auteursrecht, fiscaal recht, onderhoudskwesties, arbeidsrecht, boedeladministratie)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Wat kost een advocaat voor uw geschil of zaak?
In de omtrek van Utrecht / Utrecht / 3584 BA

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaat.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocatenkantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Waar kan ik terecht voor juridisch advies?
In Utrecht / Utrecht / 3584 BA / Postbus 85005

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De home pagina van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze inlichtingen zou op zijn best gratis voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Van Benthem & Keulen B.V. te: Utrecht, 3584 BA, Archimedeslaan 61
deskundige hulp bij juridische conflicten, actief op de onderstaande rechtsgebieden:

Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Patiëntenrechten
Contracten in de gezondheidszorg
Personen-
familie-
erfrecht
Personenrecht – algemeen
Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap
Wettelijke vertegenwoordiging
Handelingsbekwaamheid
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Collaborative divorce
Familiezaken met internationale aspecten
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
OTS/UHP
Erfrecht – algemeen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Kapitaalmarkttransacties
KIFID
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
MKB
ZZP
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
MKB
Bestuursrecht
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Bomenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Terugvordering van eigendommen
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Auto’s/BOVAG
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Internationaal arbeidsrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Aansprakelijkheidsrecht
Letselschade
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Sociale zekerheid – algemeen
ZW
WAO
WIA/WGA/IVA
Personen-
familie-
erfrecht
Personenrecht – algemeen
Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Collaborative divorce
Familiezaken met internationale aspecten
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Waarborgfondsen
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Telecomrecht
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Domeinnamen
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Telefonie
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Personen-
familie-
erfrecht
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Familiezaken met internationale aspecten
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Erfrecht – algemeen
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Kansspelen/Gaming law
Telecomrecht
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Beleggen
KIFID
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – ambtenaren
Bestuursrecht – onderwijssector
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – verkeershandhaving
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Nationale Ombudsman
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Bomenrecht
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Internationaal milieurecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer over het spoor
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
WMO
Jeugdwet
Zvw
PGB
Bestuursrecht
Bestuursrecht – zorgsector
Bijzondere procedures
Medisch tuchtrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Patiëntenrechten
Contracten in de gezondheidszorg
Farmaceutisch recht
Informatica/Informatie technologie
Privacybescherming / Privacyrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – sociale zekerheid
Bestuursrecht – onderwijssector
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Goederenrecht
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Kapitaalmarkttransacties
Beleggen
Toezicht op financiële dienstverlening
KIFID
Internationaal financieel recht
Bijzondere procedures
Mediation
Personen-
familie-
erfrecht
Personenrecht – algemeen
GBA/BRP-zaken
Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap
Wettelijke vertegenwoordiging
Handelingsbekwaamheid
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Familiezaken met internationale aspecten
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
OTS/UHP

De hier-onder werkend rechtskundige adviseur hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, deze hier onder genoemde volgende professional- s geeft jouw hulp in de grote taalkundigheid van het woord de advocaten praktijk:

mevrouw mr. A. van der Schee
mevrouw mr. J. Meyst- Michels
mevrouw mr. A.R.J. Mulder
de heer mr. M. Brink
de heer mr. F.P. Richel
de heer mr. M.R. Ruygvoorn
de heer mr. S.E. Storm
mevrouw mr. M. Rus-van der Velde
de heer mr. F.A. Mulder
de heer mr. J.M. van Noort
de heer mr. P.Th. Mantel
de heer mr. H. Dulack
de heer mr. W.J.W. Engelhart
mevrouw mr. C.S.M. Allegra
de heer mr. R.H. Boekhorst
de heer mr. S.M. Marges
mevrouw mr. J.T.H. Berns
mevrouw mr. P.J. klein Gunnewiek
de heer mr. R.A. van Driel
mevrouw mr. G.M. Gerdes
mevrouw mr. L. Berghuis- Knijff
de heer mr. G. van Rooijen
mevrouw mr. J.A. de Clerck
mevrouw mr. B.J.C.M. Besseler
mevrouw mr. A.C.M. Kusters
mevrouw mr. E.L.V. ‘t Hart
mevrouw mr. A.W. Haverkort
mevrouw mr. F. Dunki Jacobs
de heer mr. J.M. Brölmann
de heer mr. J.C. Langeveld
mevrouw mr. L. van Dieren- Muller
mevrouw mr. I.M.G. Bakker
de heer mr. J.A. Möhlmann
mevrouw mr. M.M. Eveleens
mevrouw mr. S.C.A. Thijssen
mevrouw mr. M.W. Holtkamp
mevrouw mr. J. Wareman
de heer mr. G.J. Boeve
mevrouw mr. R.J.H. Thevissen
mevrouw mr. E.F.M. Schouten
mevrouw mr. A.L.N. Luigies
de heer mr. W.I. Koelewijn
mevrouw mr. C.W. Oudenaarden
de heer mr. H.A. Bijkerk
de heer mr. F.A.M. Nowee
mevrouw mr. C.P.M. van de Wiel
de heer mr. W. van der Boon
mevrouw mr. B. Schoenmakers-van der Heijden
mevrouw mr. D.E. Schutten
mevrouw mr. M.I. Nijenhof- Wolters
mevrouw mr. K.C.J.M. Hageraats- Bouwens
mevrouw mr. K.L. Maes
de heer mr. S. Koudijs
de heer mr. R.J.Th. Vos
de heer mr. M.R. Fidder
mevrouw mr. E.M. van Dijk
mevrouw mr. L. Homan
mevrouw mr. L.E. Ginsberg
mevrouw mr. C.W. Kuipers
mevrouw mr. S.C.M.J.V.L. Kloppers
de heer mr. D.W.L. Cnossen
mevrouw mr. P.M.A. Staal
mevrouw mr. S Verhoef
mevrouw mr. M.A.R. Martens
mevrouw mr. L. van der Vaart
de heer mr. M.K. Butôt

Q Fax:

030-2595500

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing