Advocaat zoeken – Vind een advocaat in uw buurt Groningen

Naam: Trip Advocaten & Notarissen
Adres: Hereweg 93
Lokaliteit: Groningen
Postcode: 9721 AA
Provincie: Groningen

Telefoon: 050-5997999
Fax: 050-5997977

Wanneer heeft u rechtshulp nodig? en kan een advocaat u helpen?

Wie krijgt het ouderlijk gezag na scheiding – echtscheiding
Heb je schade veroorzaakt aan één of meerdere eigendommen van iemand anders?
Huurt u een woonhuis en heeft u vragen over de huurdersbescherming?
Ben je beroofd of aangevallen?

In dergelijke zaken kan een advocaten u bijstaan .
Want met een advocaten kunt u alle informatie
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaat dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocaat in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functie omschrijving advocaat
lokatie Groningen – Groningen

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten kantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun cliënt.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaat zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten controleren en voorbereiden (bijv. Lease-, Aankoop- of Huurovereenkomsten)
  • Jurdisch adviezen op verschillende (bijvoorbeeld familierecht, fiscaal recht, onderhoudskwesties, arbeidsrecht, boedeladministratie, auteursrecht, verkeersrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

advocaten kosten bij een geschil of zaak?
Locatie Groningen / Groningen / 9721 AA

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocatenkantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Waar kan ik terecht voor juridisch advies?
In de omtrek van Groningen / Groningen / 9721 AA / Postbus 1105

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De web site van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze inlichtingen zou op zijn best voor niets voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Trip Advocaten & Notarissen in de omtrek van: Groningen, 9721 AA, Hereweg 93
bied hulp bij juridische problemen, voert verschillende werkzaamheden uit in de rechtsgebieden:

Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Kwekersrecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Agrarisch verbintenissenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Personen-
familie-
erfrecht
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Collaborative divorce
Familiezaken met internationale aspecten
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – Rijksoverheid
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
WW
ZW
WAO
WIA/WGA/IVA
IOW
IOAW
IOAZ
Wajong
WAZO
Fiscaal recht – Belastingrecht
Fiscaal procesrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Strafrecht
Economisch strafrecht
Fiscaal strafrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Financieel Recht
Financiering en zekerheden
Toezicht op financiële dienstverlening
Ondernemingsrecht
Fusies en overnames
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Tuchtrecht – algemeen
Medisch tuchtrecht
Advocaten tuchtrecht
Tuchtrecht notarissen
accountants en belastingadviseurs
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Jeugdrecht
Jeugdrecht – algemeen
Personen-
familie-
erfrecht
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
OTS/UHP
Erfrecht – algemeen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
WW
FVP
ZW
WAO
WIA/WGA/IVA
IOW
IOAW
IOAZ
Wajong
WAZO
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – onderwijssector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Vergunningverlening
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen
Onderwijsrecht – voor ouders/leerlingen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Auto’s/BOVAG
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – Rijksoverheid
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Agrarische ondernemingen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – verkeershandhaving
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – bewindvoerders
WSNP – schuldenaar
WSNP – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Auto’s/BOVAG
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Onteigeningsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Architectenrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties

De hieronder werkend advocaat(en) hebben ieder hun eigen aandachtsgebieden, deze hier beneden genoemde volgende professional- s geeft jouw steun in de breedste zegswijze van het woord de rechtskundige praktijk:

de heer mr. P.E. Mazel
mevrouw mr. E.G. Harderwijk
mevrouw mr. A. Elgersma
de heer mr. M.G.F.A. Janssen
de heer mr. M.J. Ubbens
mevrouw mr. B.M.B. Gruppen
mevrouw mr. M.E. Hamminga
mevrouw mr. S.S.F. van Renswoude
de heer mr. M. Kremer
mevrouw mr. A.A.M. Kroon- Jongbloed
de heer mr. J.M. Frons
mevrouw mr. Z. Jurdik- Kliment
de heer mr. R. Snel
de heer mr. J.J. Reiziger
de heer mr. M. Dijsselhof
mevrouw mr. W.S. Geelhoed
mevrouw mr. E.A.C. van de Wiel
de heer mr. E. Eshuis
de heer mr. P. Koops
mevrouw mr. M. Aaftink
mevrouw mr. F.M. Westra
de heer mr. P. van Eijk
de heer mr. Y.H. Talstra
de heer mr. T.D. Polak
mevrouw mr. S.M.A. Wiersma
mevrouw mr. K.S. Suls
de heer mr. J.S. Knot
mevrouw mr. H.T. Meijer
mevrouw mr. I.J. Wind- Middel
mevrouw mr. U. Pellekaan
mevrouw mr. J. Middelbrink
de heer mr. A. Middel
mevrouw mr. C.E. Albers
mevrouw mr. W.F. Bos
de heer mr. R. de Vries
de heer mr. K. Timmer

Q Fax:

050-5997977

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing