Hulp van een advocaat nodig? – Advocaten in de buurt van Eindhoven

Bedrijfsnaam Advocaat: Taylor Wessing N.V.
Adres: Kennedyplein 201
Stad: Eindhoven
Postcode: 5611 ZT
Provincie: Noord-Brabant

Tel: 088-0243000
Fax: 088-0243001

Wanneer juridische hulp nodig? kunnen advocaten u de hulp bieden die u zoekt?

Scheiding, kinderalimentatie en hoe zit het met de nieuwe partner?
Wanneer een ander aansprakelijk is, kunt u uw schade verhalen bij een whiplash!
Huis kopen met huurders erin. Hoe werkt dit exact?
Hulp na een beroving of overval?

In dergelijke zaken kan een advocaten ondersteunen .
Want met een advocaat kunt u alle mededelingen
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocatenkantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocatenkantoor te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocaat in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaat in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Wat is de rol van de advocaat
in de omtrek Eindhoven – Noord-Brabant

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocatenkantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun klanten.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten controleren en voorbereiden (bijv. Lease-, Aankoop- of Huurovereenkomsten)
  • Juridisch advies op verscheidene gebieden (bijvoorbeeld boedeladministratie, onderhoudskwesties, auteursrecht, familierecht, verkeersrecht, arbeidsrecht, fiscaal recht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten bij juridische hulp?
In de regio Noord-Brabant / Eindhoven / 5611 ZT

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocatenkantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaten kantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Zoek een advocaat – zoek hulp, advies en juridische bijstand
In de regio Noord-Brabant / Eindhoven / 5611 ZT / Postbus 3

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De website van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze info zou op zijn best kosteloos voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Taylor Wessing N.V. regio: Eindhoven, 5611 ZT, Kennedyplein 201
zijn actief in deze rechtsgebieden en kunnen u deskundig bijstaan:

Bijzondere procedures
Arbitrage
Mediation
Internationaal procesrecht
Tuchtrecht – algemeen
Medisch tuchtrecht
Advocaten tuchtrecht
Tuchtrecht notarissen
accountants en belastingadviseurs
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Octrooirecht
Kwekersrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheid Commissarissen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – bewindvoerders
WSNP – schuldenaar
WSNP – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Gezondheidsrecht
Farmaceutisch recht
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Octrooirecht
Know-howbescherming
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Domeinnamen
Webwinkels
Kansspelen/Gaming law
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Octrooirecht
Kwekersrecht
Know-howbescherming
IE-beslag
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – bewindvoerders
WSNP – schuldenaar
WSNP – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Telecomrecht
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Kwekersrecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Non-conformiteit/Garanties
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Telefonie
Agrarisch verbintenissenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Goederenrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
WW
ZW
WAO
WIA/WGA/IVA
IOW
IOAW
IOAZ
Wajong
WAZO
AOW
Remigratie
Europees Sociaal zekerheidsrecht
Internationaal Sociaal zekerheidsrecht
Informatica/Informatie technologie
Privacybescherming / Privacyrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Reclamerecht
Mediarecht
Reclamerecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – bewindvoerders
WSNP – schuldenaar
WSNP – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursprocesrecht
Gezondheidsrecht
Contracten in de gezondheidszorg
Ondernemingsrecht
Fusies en overnames
Agentuur- en distributierecht
Europees ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Ondernemingsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Agentuur- en distributierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Internationaal contractenrecht
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Telecomrecht
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Domeinnamen
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Databankenrecht
Mediarecht
Know-howbescherming
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Goederenrecht
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Agrarisch goederenrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Agrarische ondernemingen
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Agrarisch verbintenissenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Mededingingsrecht – algemeen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Merkenrecht
Octrooirecht

De hieronder genoemde werkzame rechtskundig adviseur hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, deze hier onder volgende professionals geven jou bijstand in de grootste uitdrukking van het woord de advocatenpraktijk:

de heer mr. H. Nieuwenhuizen
de heer mr. W.J.G. Maas
de heer mr. R. van der Pas
mevrouw mr. Th.S.M. Fraai
mevrouw mr. M.M. van Rossum
mevrouw mr. C. Shannon
mevrouw mr. S. Polak
de heer mr. J.L.M.W. Louwers
de heer mr. P. Caris
de heer mr. D.J.M.C. Sieler
de heer mr. C.G. Bunge
mevrouw mr. N.A.D. Plasmans- Noesen
de heer mr. M.J.G.A. van Gelder
de heer mr. E.R. de Rooij
mevrouw mr. J.M.J.A. Krens
mevrouw mr. J. van der Zanden
de heer mr. W.A.T. Thijssen
de heer mr. N.H.A. Kampschreur
mevrouw mr. L.A.E. Gloudemans
mevrouw mr. R.N. Seesing
de heer mr. E.T. Bergsma
de heer mr. M. Goorts
mevrouw mr. A.W. Booij
mevrouw mr. V.H. Jurgens
de heer mr. B.M.W. Hunnekens
mevrouw mr. M.E. Riewald
mevrouw mr. I. Werts
mevrouw mr. M.M.M. van Gerwen
de heer mr. R. de Jong
de heer mr. A. Babiy
de heer mr. B. Nijhof
mevrouw mr. I.C.J.C. van de Klundert
de heer mr. M.R. Rijks
de heer mr. S. Rijpma
de heer mr. F.C.M. Leentfaar
de heer mr. T.F.M. Wijgergans
de heer mr. D.M. Mulder
de heer mr. A.A. Korolev
de heer mr. L.T. de Groot
de heer mr. M.N.S. Boeken
mevrouw mr. H. Vermeulen
de heer mr. A.J.W. Berkers

Q Fax:

088-0243001

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing