Rechtskundige hulp nodig? – Juridische Hulp in de buurt van Rotterdam

Firma: Straatman Koster Advocaten
Adres: Weena 690
Lokaliteit: Rotterdam
Postcode: 3012 CN
Provincie: Zuid-Holland

Tel: 010-2400447
Fax: 010-2400448

Wanneer en hoe en kan een advocaat u helpen?

Wat wel en niet werk bij een echtscheiding
Letselschade of een misdrijf? Schadevergoeding eisen aan de dader!
Droomhuis verkocht aan een ander een paar uur voor het tekenen van het koopcontract?
Ben je aangevallen of beroofd?

In dergelijke zaken kan een advocaten kantoor u ondersteuning aanbieden .
Want met een advocaten kantoor kunt u alle mededelingen
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaat dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten kantoor te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocatenkantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Taken van de advocaat
in de omtrek van Rotterdam – Zuid-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun klant.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten controleren en voorbereiden (bijv. Huur-, Aankoop- of leaseovereenkomsten)
  • Juridische bijstand op verscheidene verorderingen (bijvoorbeeld: familierecht; fiscaal recht; onderhoudskwesties; arbeidsrecht; boedeladministratie; auteursrecht; verkeersrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten bij rechtshulp?
Te Zuid-Holland / Rotterdam / 3012 CN

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaten kantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Zoek een advocaat – zoek juridische bijstand, hulp en advies
In de buurt van Zuid-Holland / Rotterdam / 3012 CN / Postbus 717

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De startpagina van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze info zou op zijn best zonder kosten voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Straatman Koster Advocaten op de lokatie: Rotterdam, 3012 CN, Weena 690
is actief op verschillende rechtsgebieden:

Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Goederenrecht
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Architectenrecht
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – bouw
Bestuursprocesrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – onderwijssector
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Milieurecht – strafzaken
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Terugvordering van eigendommen
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Onteigeningsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Ruilverkaveling
Agrarisch goederenrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Bestemmingsplan
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Vergunningverlening
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad

De hieronder genoemde werkend advocaat(en) hebben ieder hun eigen jurisdictie, deze hieronder volgende professional`s geeft jouw ondersteuning in de brede waarde van het woord de juridische praktijk:

de heer mr. O. Vermeulen
de heer mr. W.J.H. Koster
de heer mr. M. Straatman
de heer mr. J.F. van Nouhuys
mevrouw mr. M.C. de Smidt
de heer mr. J.J. Hoekstra
mevrouw mr. V.T. Acar
de heer mr. M.P. van Leeuwen
de heer mr. B.P.W.F. Razenberg
de heer mr. D. Vlasblom
de heer mr. P. Heijnsbroek
mevrouw mr. A.D. Minderhoud- Verkaik
mevrouw mr. C.R.V. Lagendijk
de heer mr. J. Wesselman

Q Fax:

010-2400448

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing