Advocaat zoeken – Vind de juiste advocaat in de omgeving Amsterdam

Advocatenkantoor: Stibbe N.V.
Adres: Beethovenplein 10
Locatie: Amsterdam
Postcode: 1077 WM
Provincie: Noord-Holland

Telefoon: 020-5460606
Fax: 020-5460123

Hoe weet u dat u een advocaat nodig heeft? heeft juridische hulp zin?

Scheiding, kinderalimentatie en hoe zit het met de nieuwe partner?
Heeft u een ongeval gehad of wilt u een claim indienen voor schade aan eigendommen?
Problemen omtrent huur en verhuur van uw woning?
Hulp na een overval of beroving

In dergelijke zaken kan een advocaten kantoor hulp bieden .
Want met een advocaat kunt u alle berichten
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaat dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten kantoor te bezoeken voor het begin van een Penibele situatie.
Hoe eerder de advocaten kantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Wat is de rol van de advocaat
in de regio van Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten kantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun klant.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaat zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Huur-, Lease- of Aankoopovereenkomsten)
  • Jurdisch Tips op verschillende
    (bijvoorbeeld: onderhoudskwesties; boedeladministratie; fiscaal recht; arbeidsrecht; verkeersrecht; familierecht; auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Wat zijn de kosten van een advocaat voor uw geschil of zaak?
In de omgeving Noord-Holland / Amsterdam / 1077 WM

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocatenkantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Heb ik een advocaat nodig?
Te Noord-Holland / Amsterdam / 1077 WM / Postbus 75640

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De home pagina van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze informatie zou op zijn best gratis voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Stibbe N.V. lokatie: Amsterdam, 1077 WM, Beethovenplein 10
is actief in de volgende rechtsgebieden en deskundige ondersteuning aan bij juridische conflicten:

Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – sociale zekerheid
Bestuursrecht – fiscaal
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – ambtenaren
Bestuursrecht – onderwijssector
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Nationale Ombudsman
Bestuursprocesrecht
Bijzondere procedures
Zaken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
Arbitrage
Mediation
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Bomenrecht
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Internationaal milieurecht
Milieurecht – strafzaken
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiering en zekerheden
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – onderwijssector
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – verkeershandhaving
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Nationale Ombudsman
Bestuursprocesrecht
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Kwekersrecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Bomenrecht
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Onderwijsrecht
Leerplichtzaken
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Economisch strafrecht
Fiscaal strafrecht
Milieustrafrecht
Leerplichtzaken
Strafprocesrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Onrechtmatige daad
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Europees mededingingsrecht
Milieurecht
Milieurecht – strafzaken
Strafrecht
Economisch strafrecht
Fiscaal strafrecht
Milieustrafrecht
Strafprocesrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht

De hier-onder genoemde werkende advocaat(en) hebben ieder hun eigen rechtsgebied, deze hier onder genoemde volgende professional- s geeft jouw steun in de grootste zin van het woord de advocatenpraktijk:

de heer mr. D.J.R. Lemstra
de heer mr. A.F.J.A. Leijten
de heer mr. J.M. van Slooten
mevrouw mr. J.G. van Olst
de heer mr. A.C. Metzelaar
de heer mr. E.E.U. Vroom
de heer mr. C.N.J. Kortmann
de heer mr. P.G. Vestering
mevrouw mr. P.M. Vos
de heer mr. M.J.F. In de Braekt
de heer mr. C.R.A. Swaak
de heer mr. A. van Hees
de heer mr. R. Wesseling
de heer mr. T. Barkhuysen
de heer mr. J. Willeumier
de heer mr. J. Fleming
de heer mr. W.H. van Hemel
de heer mr. J.E.P.A. van Hooff
de heer mr. P.R. Schütte
de heer mr. D.R. Doorenbos
de heer mr. A. ten Veen
de heer mr. M.L. Molenaars
de heer mr. M. de Bruin
mevrouw mr. D. de Vries
mevrouw mr. C.M. Saris
de heer mr. J.P.H. Zwemmer
de heer mr. I. de Groot
de heer mr. J. Smits
de heer mr. T.R.B. De Greve
de heer mr. J.S. Kortmann
de heer mr. D.C. Orobio de Castro
mevrouw mr. A. Drahmann
mevrouw mr. B.M. Katan
de heer mr. G.A.J. Boekraad
de heer mr. J.R. van Angeren
mevrouw mr. P.S.T. Awater
mevrouw mr. E.T. Visser
de heer mr. M.G. Kuijpers
de heer mr. R.P. Raas
de heer mr. R.J. Dekkers
de heer mr. J. Klopper
mevrouw mr. E.F. Renardel de Lavalette
de heer mr. H.M. van Kessel
mevrouw mr. F.L. van Leeuwen
de heer mr. J.M. Truijens Martinez
de heer mr. N.P. Didden
de heer mr. A.A. al Khatib
mevrouw mr. E.M. van Dam
mevrouw mr. M. van der Linden
mevrouw mr. R. Wingens
de heer mr. R.J. van der Weijden
de heer mr. R.A. de Boer
de heer mr. R.W.K. Steeg
de heer mr. J.C. van Oosten
mevrouw mr. A. Collignon
mevrouw mr. B.M. Boekraad
de heer mr. L.M.H.A.A. Hennekens
mevrouw mr. D.H.J. Rijkers
mevrouw mr. J.W. Boelhouwer
de heer mr. S. Ramsanjhal
mevrouw mr. N.A.M. Offergelt
mevrouw mr. M. Claessens
de heer mr. N.V. Douma
mevrouw mr. R.E. Steinvoort
mevrouw mr. S.M.H. van Boheemen
mevrouw mr. J.M. Siegers
de heer mr. S.L. Boersen
mevrouw mr. I.A.F. Hendriksen
de heer mr. B.N. Cammelbeeck
de heer mr. J.M. Vrolijk
mevrouw mr. M.E. Rosing
mevrouw mr. M.G. Bredenoord- Spoek
de heer mr. M.D.A. Habermehl
de heer mr. T. Palumbo
mevrouw mr. A.B. Vos
mevrouw mr. M.E. Palstra
mevrouw mr. A. Span
mevrouw mr. J. Winkels
de heer mr. W.L. Beek
de heer mr. B. Stevens
mevrouw mr. T.M.J. Wegener- Belinfante
de heer mr. P.M.J.J. Swagemakers
de heer mr. L.S. Westendorp
mevrouw mr. A.M. Merks
de heer mr. F. ten Have
de heer mr. R.W. van Helden
mevrouw mr. M. Velthuis
de heer mr. E.M.N. Noordover
mevrouw mr. D.D. Nijkamp
de heer mr. R.P. Vrolijk
de heer mr. E. Verweij
de heer mr. I. Nelissen
mevrouw mr. S.T.E. Zwartkruis- Bakker
mevrouw mr. V.M.Y. van ‘t Lam
mevrouw mr. S.M. Kröner- Rosmalen
de heer mr. J.B.S. Hijink
de heer mr. W.L.J. Kremer
mevrouw mr. C.M. Walgemoed
de heer mr. S. de Jong
mevrouw mr. P. Hufman
de heer mr. I. Koudstaal
mevrouw mr. T.L.A. Wong
de heer mr. V.C. van Campen
mevrouw mr. N.C.P. Meijs
mevrouw mr. N.R. de Jong
de heer mr. J.D. Mathis
mevrouw mr. R. Bruijnsteen
de heer mr. P.W. den Hollander
de heer mr. E.C.H.J. Lokin
mevrouw mr. C.B. Tolman
mevrouw mr. E.C. van der Maden
mevrouw mr. T.E.S. Hendriks
de heer mr. O.J.W. Schotel
de heer mr. L.N.M. Wever
de heer mr. P. Disseldorp
de heer mr. V.J.S. Lampers
de heer mr. C.D. de Graeff
de heer mr. J.S. Mennema
de heer mr. C. Graafland
mevrouw mr. S. Ravelli
mevrouw mr. L.A.L.M. van Rij
de heer mr. D.F.C. de Groot
de heer mr. L.A. van de Sandt
mevrouw mr. T.D. Rozeman
de heer mr. B.J.G. Sap
de heer mr. S.J. Petiet
de heer mr. P.L. van Manen
de heer mr. J.P. Wiewel
de heer mr. K. Rahimian
mevrouw mr. Q.A.M. Broekema
mevrouw mr. R.M. Elemans
de heer mr. D.L. Barbiers
mevrouw mr. S.F.A. van Ravels
mevrouw mr. L.C. van Boven
mevrouw mr. G.C. Strating
de heer mr. J.B. de Bruijn
de heer mr. J.E. Tjaden
de heer mr. T de Jong
de heer mr. K. Giezeman
de heer mr. O. El Gachi
de heer mr. E.R. van Wulfften Palthe
mevrouw mr. J. Holscher
mevrouw mr. E.M. Vintges
mevrouw mr. C.S. van Liebergen
de heer mr. M.T. Spuijbroek
mevrouw mr. H.J.J. Bisscheroux
mevrouw mr. L. Peek
mevrouw mr. M. Ligthart
mevrouw mr. C. Groen
de heer mr. S. van Zwam
de heer mr. J. Tingen
mevrouw mr. A.F. Fernhout
de heer mr. M. Jovovic
mevrouw mr. J.T. Terpstra
de heer mr. M.N. Terweij
mevrouw mr. M.C.J. Jonckers
mevrouw mr. L.A. Kersten
de heer mr. S.R.P. Bastiaans
mevrouw mr. J.W.L. van der Loo
mevrouw mr. F.E.G.A. van der Voort
de heer mr. M.C. Schmitz
de heer mr. J.M. Schepel
de heer mr. A.M. Schmidt
mevrouw mr. I.S.H. Janssen
mevrouw mr. R.F.M. Gaanderse
de heer mr. I.F. Hyder
mevrouw mr. M.T.M. Vijverberg
mevrouw mr. S.A.M. Lourens
mevrouw mr. S.A. Verkerk
de heer mr. T. Heikens
mevrouw mr. K.M.P. van den Heuvel
mevrouw mr. M.F. van Schendel
mevrouw mr. A. Peeters
de heer mr. R.W.J. van der Struijk

Q Fax:

020-5460123

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing