Rechtskundige hulp nodig? – Advocaten in de buurt van Amsterdam

Advocaten Kantoor: Stek
Adres: Vijzelstraat 72
Gelokaliseerd: Amsterdam
Postcode: 1017 HL
Provincie: Noord-Holland

Telefoon: 020-5305200
Fax: 020-5305299

Wanneer juridische hulp nodig? en kan een advocaat u helpen?

Scheiding, kinderalimentatie en hoe zit het met de nieuwe partner?
Heeft u recht op schadevergoeding na een auto-ongeluk als u letsel heeft?
Voorlopig koopcontract ontbinden?
Bent u slachtoffer geworden van straatroof? Doe dan altijd aangifte!

In dergelijke zaken kan een advocaten kantoor u ondersteunen .
Want met een advocaten kunt u alle mededelingen
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaten kantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocatenkantoor te bezoeken voor het begin van een Penibele situatie.
Hoe eerder de advocaten kantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaat in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Wat doet een advocaat
lokatie Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocatenkantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun cliënt.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaat zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Huur-, Lease- of Aankoopovereenkomsten)
  • Juridisch advies op verscheidene rechtsgebied
    (bijvoorbeeld: onderhoudskwesties; boedeladministratie; fiscaal recht; arbeidsrecht; verkeersrecht; familierecht; auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Wat zijn de kosten van een advocaat voor uw geschil of zaak?
Te Noord-Holland / Amsterdam / 1017 HL

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocatenkantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaten kantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Advocaat zoeken: juridisch advies nodig?
Te Noord-Holland / Amsterdam / 1017 HL / Postbus 10180

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De website van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze mededelingen zou op zijn best kosteloos voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Stek op de locatie: Amsterdam, 1017 HL, Vijzelstraat 72
zijn actief in deze rechtsgebieden en kunnen u deskundig bijstaan:

Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Kapitaalmarkttransacties
Wissel- en chequerecht
Beleggen
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
KIFID
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Internationaal onroerend goedrecht
Agrarisch goederenrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Agrarische ondernemingen
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Telefonie
Energieleverantie
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Bijzondere procedures
Zaken bij Internationale tribunalen
Arbitrage
Internationaal procesrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Reizen/ANVR
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Energierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Internationaal ondernemingsrecht
Transportrecht
Vervoer door de lucht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Fusies en overnames
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenkoop – voor leveranciers
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Financieel Recht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursprocesrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Energieleverantie
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Europees ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Consumentenkoop – voor leveranciers
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht

De hier-onder genoemde actieve advocaten hebben ieder hun eigen rechtsgebied, deze hieronder genoemde volgende professional-s geeft u ondersteuning in de breedste frase van het woord de advocatenpraktijk:

de heer mr. H.P.A. Wamelink
de heer mr. R.E.D. Homveld
de heer mr. F.T. Haak
de heer mr. G.A. Smit
de heer mr. J.E. Janssen
mevrouw mr. S.M. Dielemans- Goossens
mevrouw mr. L. Kunst-den Teuling
de heer mr. J.H.J. Timmermans
de heer mr. D.P. Cras
de heer mr. M.J.C. van der Graaf
mevrouw mr. S.C.P. Verhelst
mevrouw mr. J.H. van der Touw
mevrouw mr. P.L. Boiten
de heer mr. E.O. Bijkerk
de heer mr. B.M.M. Reuder
mevrouw mr. S.M. Kaufmann
mevrouw mr. C.I. Beele
de heer mr. R. Elkerbout
mevrouw mr. M.H. Paulus
de heer mr. M.B.A. Hetterscheidt
mevrouw mr. M.-C Leijten
de heer mr. M.R. Baneke
mevrouw mr. B.N. Mwangi
de heer mr. G. Pegels
mevrouw mr. L.L. Bremmer
mevrouw mr. K.M. van den Brink
de heer mr. M. Batteram
mevrouw mr. M.E. Brinkman
de heer mr. J.A. van de Hel
mevrouw mr. E.C.M. van Hees
de heer mr. T.W. van den Bosch
mevrouw mr. M. Dijkstra
de heer mr. R.T.G. Tros
de heer mr. M.V.C.H. Rijnja
de heer mr. R.S.G. Mutze
mevrouw mr. M.A.E.C. van Haren
mevrouw mr. G.C. Korteweg
de heer mr. V.J.C. van der Gaag
de heer mr. B.J. Heijnen
mevrouw mr. P. Courtens
mevrouw mr. C. van Randeraat
mevrouw mr. F. Vlassak
mevrouw mr. J. Lagziel

Q Fax:

020-5305299

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing