Hulp van een advocaat nodig? – Vind de juiste advocaat in de omgeving ‘S-Gravenhage

Advocatenkantoor: ScheerSanders Advocaten
Adres: Nassauplein 36
Regio: ‘S-Gravenhage
Postcode: 2585 ED
Provincie: Zuid-Holland

Telefoon: 070-3659933
Fax: 070-3649126

Hoe weet u dat u een advocaat nodig heeft? kunnen advocaten u helpen?

Wie krijgt het ouderlijk gezag na scheiding – echtscheiding
Immateriële schade? Schade berekenen met een advocaat?
Zijn er problemen met een koop-, huur- of werkcontract?
Hulp na een beroving of overval?

In dergelijke zaken kan een advocaten u hulp bieden .
Want met een advocaten kantoor kunt u alle berichten
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaten kantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten kantoor te bezoeken voor het begin van een nood situatie.
Hoe eerder de advocatenkantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocatenkantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Wat is een advocaat
locatie ‘S-Gravenhage – Zuid-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun cliënt.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaat zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Aankoop-, huur- of leaseovereenkomsten)
  • Jurdische adviezen op verschillende rechtsgebieden
    (bijvoorbeeld: familierecht; onderhoudskwesties; fiscaal recht; boedeladministratie; arbeidsrecht; verkeersrecht; auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten bij juridische hulp?
Locatie Zuid-Holland / ‘S-Gravenhage / 2585 ED

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaat of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Zoek een advocaat – zoek advies, hulp en juridische bijstand
Locatie Zuid-Holland / ‘S-Gravenhage / 2585 ED / Postbus 85996

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De startpagina van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze inlichtingen zou op zijn best kosteloos voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

ScheerSanders Advocaten in de omgeving: ‘S-Gravenhage, 2585 ED, Nassauplein 36
rechtsgebied advocatenkantoor:

Goederenrecht
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Vastgoedrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
MKB
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Consumentenkoop – voor leveranciers
Non-conformiteit/Garanties
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Huurtoeslag
Woningtoewijzing/Urgentie
Woningwaardering
Huurcommissie
Personen-
familie-
erfrecht
Personenrecht – algemeen
GBA/BRP-zaken
Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap
Wettelijke vertegenwoordiging
Handelingsbekwaamheid
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Familiezaken met internationale aspecten
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
OTS/UHP
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Personen-
familie-
erfrecht
Personenrecht – algemeen
Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Familiezaken met internationale aspecten
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Aansprakelijkheidsrecht
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Collectief ontslag
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Sociale zekerheid – algemeen
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Huurtoeslag
Woningtoewijzing/Urgentie
Woningwaardering
Huurcommissie
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
MKB
ZZP
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Personen-
familie-
erfrecht
Personenrecht – algemeen
GBA/BRP-zaken
Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap
Wettelijke vertegenwoordiging
Handelingsbekwaamheid
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Familiezaken met internationale aspecten
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
OTS/UHP
Jeugdrecht
Internationale kinderontvoering
Personen-
familie-
erfrecht
Familiezaken met internationale aspecten
Erfrecht – algemeen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
MKB
ZZP
Agrarische ondernemingen
Franchise
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Economisch strafrecht
Strafprocesrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Personen-
familie-
erfrecht
Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Familiezaken met internationale aspecten
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
OTS/UHP
Erfrecht – algemeen

De hier-onder genoemde werkzame rechtskundig adviseurs hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, deze hieronder genoemde volgende professionals geven jouw steun in de breedste taalkundigheid van het woord de advocatenpraktijk:

de heer mr. I.H.M. Baas
de heer mr. P. Rijpstra
mevrouw mr. I.W.E. Lansen
de heer mr. E.J. Krijgsman
de heer mr. F.J.R. van der Linden
mevrouw mr. F.C. Werts
mevrouw mr. A.F. Braun
mevrouw mr. A.H. van Haga
de heer mr. A.S. Douma
mevrouw mr. M.E. van Kuijk- Wesdorp
mevrouw mr. C.E. Huitema
mevrouw mr. A.J.F. Viruly

Q Fax:

070-3649126

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing