Op zoek naar een advocaat? – Juridische bijstand in de omgeving Heerlen

Advocatenkantoor: Paulussen Advocaten N.V.
Adres: Akerstraat 67
Plaats: Heerlen
Postcode: 6411 GX
Provincie: Limburg

Telefoon: 
Fax: 

Wanneer heeft u rechtshulp nodig? en kan een advocaat u helpen?

Wat wel en niet werk bij een bij scheiding
Heb je schade veroorzaakt aan één of meerdere eigendommen van iemand anders?
Huurt u een woonhuis en heeft u vragen over de huurdersbescherming?
Wat mag ik doen wanneer ik word aangevallen?

In dergelijke zaken kan een advocatenkantoor u ondersteuning aanbieden .
Want met een advocaten kantoor kunt u alle mededelingen
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaten kantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocatenkantoor te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocaat in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocatenkantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functieomschrijving advocaat
in de omtrek Heerlen – Limburg

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaat.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun client.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocatenkantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Huur-, Aankoop- of leaseovereenkomsten)
  • Jurdische adviezen op verschillende rechtsgebied (bijvoorbeeld: familierecht; fiscaal recht; onderhoudskwesties; arbeidsrecht; boedeladministratie; auteursrecht; verkeersrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Wat kost een advocaat voor uw geschil of zaak?
Op de locatie Limburg / Heerlen / 6411 GX

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocatenkantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocatenkantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Pro Deo Advocaat zoeken – Gratis adviesgesprek met een advocaat
Te Limburg / Heerlen / 6411 GX / Akerstraat 67

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De web site van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze info zou op zijn best voor niets voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Paulussen Advocaten N.V. op de lokatie: Heerlen, 6411 GX, Akerstraat 67
bied hulp bij juridische problemen, actief op de onderstaande rechtsgebieden:

Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Re-integratie
Huurrecht
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Bijzondere procedures
Mediation
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
ZZP
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen
Onderwijsrecht – voor ouders/leerlingen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – Rijksoverheid
Ambtenarenrecht – militairen
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren
Ontslagrecht ambtenaren
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – ambtenaren
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Patiëntenrechten
Contracten in de gezondheidszorg
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Pachtrecht
Energierecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Woningwaardering
Huurcommissie
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Energieleverantie
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Appartementsrecht
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Agentuur- en distributierecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
MKB
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Personen-
familie-
erfrecht
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Beëindiging samenwonen
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht

De hieronder genoemde werkende advocaten hebben ieder hun eigen jurisdictie, deze hier beneden genoemde volgende professional- s geeft u ondersteuning in de brede belang van het woord de advocaten praktijk:

mevrouw mr. N.M.J. van der Maas
mevrouw mr. V.F.G. Nowak
de heer mr. R.A.H. Vlecken
de heer mr. J.J.M.C. Huppertz
de heer mr. S.A.R. Lely
de heer mr. M.J. van Loon
de heer mr. R.F.H. Mertens
de heer mr. Ph.A.A. Nijbakker
de heer mr. R.H.J. Cox
mevrouw mr. C.J.M. Brands
de heer mr. B.L.J. Lenferink
mevrouw mr. M.C. Schmitz
mevrouw mr. D.M.J. Dexters
de heer mr. K.M.J.A. Smitsmans
mevrouw mr. R.B.A.E. Brouwers
de heer mr. B.C.A. Fastré
mevrouw mr. S. Fraats
mevrouw mr. I. Swennen
de heer mr. J.B.C. Tummers
de heer mr. A.J.M. van Diem

Q Fax:

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing