Juridische bijstand nodig? – Juridische bijstand in de omgeving Arnhem

Bedrijfsnaam Advocaat: Nysingh advocaten – notarissen N.V.
Adres: Velperweg 10
Locatie: Arnhem
Postcode: 6824 BH
Provincie: Gelderland

Tel: 026-3575757
Fax: 026-4424942

Wanneer juridische hulp nodig? kunnen advocaten u helpen?

Voogdij, waar en hoe moet ik dat regelen na scheiding?
Heb je schade veroorzaakt aan één of meerdere eigendommen van iemand anders?
Zijn er problemen met een werk-, koop- of huurcontract?
Ben je aangevallen of beroofd?

In dergelijke zaken kan een advocaten u ondersteuning aanbieden .
Want met een advocaten kantoor kunt u alle gegevens
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaten dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaat te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocaten kantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocatenkantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Wat is de rol van de advocaat
op de locatie Arnhem – Gelderland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun hulpvrager.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Huur-, Aankoop- of leaseovereenkomsten)
  • Jurdisch adviezen op verscheidene verorderingen
    (bijvoorbeeld: familierecht; onderhoudskwesties; fiscaal recht; boedeladministratie; arbeidsrecht; verkeersrecht; auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten van advocaten?
In de regio van Gelderland / Arnhem / 6824 BH

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaat.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaten kantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Pro deo advocaat – Gratis juridisch advies in uw regio?
Locatie Gelderland / Arnhem / 6824 BH / Postbus 9220

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De web site van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze info zou op zijn best gratis voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Nysingh advocaten – notarissen N.V. in de omtrek: Arnhem, 6824 BH, Velperweg 10
zijn actief in deze rechtsgebieden en kunnen u deskundig advies geven:

Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Aansprakelijkheid en voeging in strafproces
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Internet Service Providers
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Intellectuele Eigendom
Domeinnamen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Financieel Recht
Verzekeringsrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
Re-integratie
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer over de weg
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Flora –en Faunawet
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
WW
ZW
WIA/WGA/IVA
WAZO
AOW
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen
Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen
Onderwijsrecht – voor ouders/leerlingen
Leerplichtzaken
Strafrecht
Leerplichtzaken
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – onderwijssector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Internationaal milieurecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Overheidsaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Goederenrecht
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Bouwrecht
Onteigeningsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Waterrecht (waterstaats- en waterschapsrecht)
Agrarisch goederenrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Re-integratie
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Vervoer over water
Vervoer over het spoor
Vervoer door de lucht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
Arbeidscontractanten
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – Rijksoverheid
Ambtenarenrecht – militairen
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen
Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen
Onderwijsrecht – voor ouders/leerlingen
Leerplichtzaken
Strafrecht
Leerplichtzaken
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Mobiele diensten
Automatisering
Webwinkels
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Bijzondere procedures
Arbitrage
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Architectenrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursprocesrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Farmaceutisch recht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – waterschapszaken
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Energieleverantie
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Arbeidscontractanten
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Farmaceutisch recht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Goederenrecht
Onteigeningsrecht
Planschade
Waterrecht (waterstaats- en waterschapsrecht)
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Rechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht

De hieronder genoemde werkzame rechtskundig adviseur hebben ieder hun eigen rechtsgebied, deze hieronder genoemde volgende professionals geven jou ondersteuning in de grootste zin van het woord de juridische praktijk:

de heer mr. J. van der Burg
mevrouw mr. E. Bos-van den Berg
de heer mr. E.A. van der Dussen
de heer mr. H.C.M. van Haastert
de heer mr. B.S. ten Kate
de heer mr. H.R. Quint
mevrouw mr. C.A.M. Nijhuis
de heer mr. C.T. Dekker
mevrouw mr. S. Odijk
mevrouw mr. I.J. van den Berge
de heer mr. T.J. Dorhout Mees
de heer mr. A.B. Lever
de heer mr. J.G. Sijmons
mevrouw mr. A.C. Beijderwellen- Wittekoek
de heer mr. T. Fokkens
mevrouw mr. H. Frijlink
mevrouw mr. J. Krijgsman
mevrouw mr. A.T. Bolt
mevrouw mr. E.P. Ceulen
mevrouw mr. A.P.E. de Ruiter
mevrouw mr. T.A.M. van den Ende
de heer mr. M.J. Tunnissen
de heer mr. M.H.G. van de Mortel
de heer mr. M.J. Mutsaers
mevrouw mr. J.S.C. Liebrand- Bos
mevrouw mr. V.A. Textor
de heer mr. R. Klein
de heer mr. P.L.G. Haccou
de heer mr. M.T. Spronck
de heer mr. J.H. Meijer
de heer mr. A.J.D. Bekius
mevrouw mr. J.M. Baremans
de heer mr. R. Evers
mevrouw mr. F.J. van Wijk
mevrouw mr. T.G. Zweers-te Raaij
de heer mr. G.J. in ‘t Veld
de heer mr. S.E. Garvelink
de heer mr. M.R. Kruisselbrink
de heer mr. H. van Essen
de heer mr. R. Ketting
de heer mr. R.D. Lubach
de heer mr. W. Boonstra
mevrouw mr. B.M. Leferink
de heer mr. M. Zinnemers
mevrouw mr. R.C.K. van Andel
mevrouw mr. E.I. Speelman
de heer mr. J. Scholtens
de heer mr. S. de Zwart
mevrouw mr. A. Kalatozova
mevrouw mr. A.C. Beijering- Beck
de heer mr. M. Wevers
mevrouw mr. E.E. Hoogeterp
mevrouw mr. R.G. Kamphuis
mevrouw mr. J. de Roos
mevrouw mr. M. Poelsema
mevrouw mr. E. Belhadj
mevrouw mr. L. van den Ham- Leerkes
de heer mr. H.G. Pomper
mevrouw mr. O.A. Meijer
de heer mr. D.R. Hut
mevrouw mr. J.E.G. Joosten
de heer mr. M.W. van Nijendaal
mevrouw mr. J.R. Schol
mevrouw mr. G. Wisselink
mevrouw mr. J.C. Mulder
de heer mr. T.W.E. Meulemans
de heer mr. H.S. Huber
de heer mr. J.M. Fluitsma
mevrouw mr. L.R. Verhagen
mevrouw mr. S.M. de Brouwer
de heer mr. S.A. van Doren
mevrouw mr. V. Jasarevic
de heer mr. R.I. van Amerongen
de heer mr. N.G. Blokland
mevrouw mr. Ö Demirkol

Q Fax:

026-4424942

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing