Juridische bijstand nodig? – Vind een advocaat in uw buurt Amsterdam

Naam: NautaDutilh N.V.
Adres: Beethovenstraat 400
Gelokaliseerd: Amsterdam
Postcode: 1082 PR
Provincie: Noord-Holland

Telefoon: 020-7171000
Fax: 020-7171111

Juridische bijstand nodig? en kan een advocaat u helpen?

Wat wel en niet werk bij een bij scheiding
Heeft u recht op schadevergoeding na een auto-ongeluk als u letsel heeft?
Voorlopig huurcontract ontbinden?
Bent u slachtoffer geworden van straatroof? Doe dan altijd aangifte!

In dergelijke zaken kan een advocaat hulp bieden .
Want met een advocaten kunt u alle informatie
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaat dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaat te bezoeken voor het begin van een Penibele situatie.
Hoe eerder de advocatenkantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten kantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Wat is de rol van de advocaat
op de locatie Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocatenkantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun cliënt.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten kantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten controleren en voorbereiden (bijv. Lease-, Aankoop- of Huurovereenkomsten)
  • Juridische hulp op verschillende verorderingen (bijvoorbeeld onderhoudskwesties, familierecht, boedeladministratie, fiscaal recht, verkeersrecht, arbeidsrecht, auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Wat zijn de kosten van een advocaat voor uw zaak of geschil?
Te Noord-Holland / Amsterdam / 1082 PR

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocatenkantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaat of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Pro deo advocaat – Gratis juridisch advies in uw regio?
Te Noord-Holland / Amsterdam / 1082 PR / Postbus 7113

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De homepage van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze gegevens zou op zijn best kosteloos voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

NautaDutilh N.V. in de omgeving: Amsterdam, 1082 PR, Beethovenstraat 400
zijn actief in deze rechtsgebieden en kunnen u deskundig advies geven:

Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Farmaceutisch recht
Ondernemingsrecht
Fusies en overnames
Agentuur- en distributierecht
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Reclamerecht
IE-beslag
Financieel Recht
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Fusies en overnames
Agentuur- en distributierecht
Internationaal ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Internationaal ondernemingsrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Economisch strafrecht
Fiscaal strafrecht
Milieustrafrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – onderwijssector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Internationaal milieurecht
Milieurecht – strafzaken
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen
Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen
Aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Kapitaalmarkttransacties
Toezicht op financiële dienstverlening
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
WW
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Kwekersrecht
Databankenrecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
IE-beslag
Ondernemingsrecht
Compliance
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – Rijksoverheid
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Pensioenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Medezeggenschapsrecht
Arbeidscontractanten
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Internationaal financieel recht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
Agrarische ondernemingen
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Telecomrecht
Intellectuele Eigendom
Domeinnamen
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer over het spoor
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Telefonie
Energieleverantie
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Zaken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
Arbitrage
Internationaal procesrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Fiscaal recht – Belastingrecht
Fiscaal recht – algemeen
Vennootschapsbelasting
Invorderingsrecht
Fiscaal strafrecht
Douanerecht
Fiscaal procesrecht
Communautair belastingrecht
Internationaal belastingrecht
Strafrecht
Economisch strafrecht
Fiscaal strafrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Aansprakelijkheid en voeging in strafproces
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Wissel- en chequerecht
Beleggen
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
KIFID
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
WSNP – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
BKR-zaken
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Financieel Recht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Kapitaalmarkttransacties
Beleggen
Toezicht op financiële dienstverlening
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Internationaal onroerend goedrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Auto’s/BOVAG
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Factoring
Financiering en zekerheden
Kapitaalmarkttransacties
Bijzondere procedures
Zaken bij Internationale tribunalen
Arbitrage
Internationaal procesrecht
Tuchtrecht – algemeen
Advocaten tuchtrecht
Tuchtrecht notarissen
accountants en belastingadviseurs
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Terugvordering van eigendommen
Internationaal onroerend goedrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Informatica/Informatie technologie
IT-recht – algemeen
IT-contracten
Softwarelicenties
Internet Service Providers
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Bankrecht
Kapitaalmarkttransacties
Beleggen
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Economisch strafrecht
Verkeersstrafrecht
Fiscaal strafrecht
Milieustrafrecht
Strafprocesrecht
Ondernemingsrecht
Fusies en overnames
Financieel Recht
Financiering en zekerheden
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Bijzondere procedures
Mediation
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Verbintenissenrecht
Onrechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Beleggen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Financieel Recht
Financiering en zekerheden
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Bankrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Financiering en zekerheden
Beleggen
Toezicht op financiële dienstverlening
KIFID
Internationaal financieel recht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Beleggen
Toezicht op financiële dienstverlening
Internationaal financieel recht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Kapitaalmarkttransacties
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Internationaal onroerend goedrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – verkeershandhaving
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Energierecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Bomenrecht
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Financieel Recht
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – verkeershandhaving
Bestuursrecht – vreemdelingen
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Financieel Recht
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Milieurecht – strafzaken
Ondernemingsrecht
Compliance
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Economisch strafrecht
Verkeersstrafrecht
Milieustrafrecht
Internationaal strafrecht
Uitleveringszaken
Strafprocesrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vreemdelingen
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Financieel Recht
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
Strafrecht
Economisch strafrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Goederenrecht
Bouwrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Financieel Recht
Financiële dienstverlening
Financiering en zekerheden
Beleggen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Economisch strafrecht
Milieustrafrecht
Strafprocesrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Farmaceutisch recht
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Kansspelen/Gaming law
Telecomrecht
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Kwekersrecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Telefonie
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financiering en zekerheden
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Verzekeringsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Internationaal contractenrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Internationaal procesrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Energierecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Agentuur- en distributierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Energieleverantie
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – onderwijssector
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen
Transportrecht
Vervoer van personen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Vervoer over water
Vervoer over het spoor
Vervoer door de lucht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Beleggen
Toezicht op financiële dienstverlening
KIFID
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Fiscaal recht – Belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Fiscaal procesrecht
Communautair belastingrecht
Internationaal belastingrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Waarborgfondsen
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Huurcommissie
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Vastgoedrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Bankrecht
Fiscaal recht – Belastingrecht
Fiscaal recht – algemeen
Loonbelasting – Premies volksverzekeringen
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Leasing
Beleggen
Toezicht op financiële dienstverlening
KIFID
Internationaal financieel recht
Financieel Recht
Financiering en zekerheden
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financiering en zekerheden
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage

De hier-onder genoemde werkzame rechtskundig adviseurs hebben ieder hun eigen rechtsgebieden, deze hier beneden genoemde volgende professional- s geeft jouw hulp in de grote taalkundigheid van het woord de advocatenpraktijk:

de heer mr. H.M.H. Speyart van Woerden
de heer mr. R.C.K. van Oerle
de heer mr. M.A. Blom
de heer mr. R.H. Hooghoudt
de heer mr. R.H.A.M. van Hövell tot Westerflier
de heer mr. J.D. Loorbach
de heer mr. W.J.L. Calkoen
mevrouw mr. A.R. Klijn
de heer mr. J.J. Trommel
de heer mr. G.W. Roeters van Lennep
de heer mr. R. van der Hoeven
de heer mr. J. Italianer
de heer mr. N.J.M. de Munnik
de heer mr. L.F. Groothuis
mevrouw mr. F.C. Folmer
de heer mr. A.I.M. van Mierlo
de heer mr. A. van der Kolk
de heer mr. F.R.H. van der Leeuw
de heer mr. Ch.E.F.M. Gielen
mevrouw mr. J.S.J. van Tuijl
de heer mr. P.A. de Jong
de heer mr. H.T. ten Have
de heer mr. G.J.R. Kalsbeek
de heer mr. J. den Engelsman
de heer mr. P.L. Loeb
de heer mr. S.Y.Th. Meijer
de heer mr. J.J. Kloosterman
de heer mr. H.T. Verhaar
mevrouw mr. S.M.C. Nuyten
mevrouw mr. L. Gerritsen
de heer mr. J.W. van Rijswijk
de heer mr. P. Sippens Groenewegen
mevrouw mr. L.J. Silverentand
mevrouw mr. J.M. van Essen
mevrouw mr. M. van de Hel- Koedoot
de heer mr. F.E. Vermeulen
de heer mr. D.J.L. van Ee
de heer mr. R.C. Smits
de heer mr. L.C.A. Wijsman
mevrouw mr. B.A. Nijs
de heer mr. A.J. Haasjes
de heer mr. B.F. Assink
de heer mr. T.H.D. Struycken
mevrouw mr. A.M.E. Verschuur
de heer mr. A.H. Scheltema
mevrouw mr. M.M. Ulrici
de heer mr. G.T.M.J. Raaijmakers
mevrouw mr. B.F.H. Rumora- Scheltema
mevrouw mr. M.G. Schrijvers
de heer mr. E.M. Kleijer
de heer mr. A.Ch.H. Franken
mevrouw mr. P. Zijp
mevrouw mr. M. Bakker
de heer mr. G.F. Dalenoord
de heer mr. E.M. Vermeulen
mevrouw mr. E.A.M. van der Velden
de heer mr. J.C. Stoop
de heer mr. J.C. Belder
de heer mr. D.J. Vriesendorp
de heer mr. G.P. Oosterhoff
mevrouw mr. A.E.E. Verspyck Mijnssen
de heer mr. G.J. Meijer
de heer mr. P.D. Olden
de heer mr. M.R. Grablowitz
de heer mr. A.J.J. Pors
de heer mr. D.F. Lunsingh Scheurleer
mevrouw mr. N. Dashorst
de heer mr. S.I. Huis in het Veld
mevrouw mr. J.P.M. Clement
mevrouw mr. L.J.B. Tomassen
de heer mr. S.H. Verrips
de heer mr. S. Uiterwijk
mevrouw mr. J.J.M. Trebus
mevrouw mr. K. Bungenberg
de heer mr. S.A. Wissing
mevrouw mr. C.M. van Zuiden
de heer mr. J. van Belle
de heer mr. F.W.J. van der Eerden
de heer mr. G. van Nes
mevrouw mr. R.L. Runa Fernandes Pinto
mevrouw mr. F.W.M.C. van Heijst
mevrouw mr. A.C. Rozeman
de heer mr. S. Panis
de heer mr. C.T. Hagelstein
de heer mr. J.M. Hummelen
de heer mr. J.M. Sprecher
de heer mr. R.L. Ubels
de heer mr. R.R.J. Dommerholt
de heer mr. R.M. de Roo
de heer mr. H.P. Wiersema
de heer mr. X.D. van Leeuwen
de heer mr. B.J.V. Keupink
de heer mr. V.J.C. de Bruijn
mevrouw mr. S.A. Gawronski
de heer mr. B.W. Wijnstekers
de heer mr. B.A.J. Haagen
mevrouw mr. D.J. Walian
mevrouw mr. C.E. Schoenmakers
mevrouw mr. J.C. de Graaf
mevrouw mr. C.W. van Zandwijk
mevrouw mr. E. Hameleers
mevrouw mr. C.E. Kielman
de heer mr. T.R. Vaal
de heer mr. R.G. Pop
de heer mr. S.F. de Beurs
de heer mr. E.C. van der Touw
de heer mr. M.A. Oldenburger
de heer mr. J. Kooren
de heer mr. E.J.H. Poorthuis
de heer mr. M.A. Jaeger
mevrouw mr. A. Daalderop
mevrouw mr. P.C. van den Brink
de heer mr. W.H. van der Vossen
mevrouw mr. C.H. Smit
mevrouw mr. R.H. Baldewpersad Tewarie
de heer mr. J.M. Boelens
mevrouw mr. M.J.C. van Doren
de heer mr. T.B. de Clerck
de heer mr. R.M. Woudenberg
de heer mr. A.A. Koeman
de heer mr. D.T. Harmsen
mevrouw mr. M.S. Veenhuizen
mevrouw mr. S.A. Vreede
mevrouw mr. A.A.F. Netiv
de heer mr. F.G.K. Overkleeft
mevrouw mr. M. Guit- Bezemer
de heer mr. K.J. Krzeminski
mevrouw mr. A. van Wessel
mevrouw mr. J.J.R. Lautenbach
mevrouw mr. B.M.M. van der Goes
mevrouw mr. S.W. Bijl de Vroe
de heer mr. P. Boi
de heer mr. B.F.L.M. Schim
mevrouw mr. L.R. Bekke
mevrouw mr. B.E.P. Klootwijk
mevrouw mr. S.L. Honig
de heer mr. P.J. van der Woerd
mevrouw mr. C.M.A. Rouméas
mevrouw mr. F. van Zanten
de heer mr. J.D. Schoute
de heer mr. L.A. van Amsterdam
de heer mr. R.M. den Bleijker
mevrouw mr. J. Evertse
mevrouw mr. P.E. Ernste
mevrouw mr. J. Diamant
mevrouw mr. M.J. Faber
mevrouw mr. A.D. Geluk
mevrouw mr. A. van der Burgh
de heer mr. P.N. Malanczuk
de heer mr. M.J.H. Orval
mevrouw mr. Y. Steeg- Tijms
mevrouw mr. M.A. Bonthuis- Broekman
de heer mr. R.J. Watson
mevrouw mr. D.A. Scheenjes
mevrouw mr. A.B. Sixma
de heer mr. M.F. Noome
mevrouw mr. B.R.D. Van der Plas- Hoebeke
mevrouw mr. V.C.M. Verberne
de heer mr. W.M.T. Keukens
mevrouw mr. W.C.T. Veenman-van Leeuwen
mevrouw mr. F.H.E. Elias
mevrouw mr. M.C.J. Pols
de heer mr. J.P. van der Klein
de heer mr. P.F.W.H. Vogels
de heer mr. T.W. Beenen
mevrouw mr. D. Wichard
de heer mr. H.M. Verschoor
de heer mr. I.J. Rozendal
mevrouw mr. J.H. Niersman
de heer mr. R.W.L.H. de Vries
de heer mr. D.G. von Königslöw
de heer mr. L.B.G. Hillen
de heer mr. R. Bloemink
de heer mr. D.A. Kuiper
de heer mr. T.B. Klerks
de heer mr. T.A. Vincken
mevrouw mr. S.B.A. Heumakers
de heer mr. E.J.E. Zweers
mevrouw mr. S.N. Legerstee
mevrouw mr. H.E. Terpstra
de heer mr. N. Haasnoot
mevrouw mr. S. van Gerrevink
de heer mr. M.J.A. Jansen
mevrouw mr. A.R. Vis
mevrouw mr. L.S. Opraus
de heer mr. J.M.B. Cramwinckel
mevrouw mr. T.W. Veenendaal
de heer mr. T.E. Dom
de heer mr. B.C.H. Smit
mevrouw mr. E.J. Salomons
mevrouw mr. T.L. Schasfoort
de heer mr. R.H. Hansen
mevrouw mr. L.E. Felderhof
mevrouw mr. M.P.C. Rozenbroek
mevrouw mr. N. Dekker
mevrouw mr. P.M.M. Bührman
mevrouw mr. F.H. Oosterloo
de heer mr. A.G. Colenbrander
mevrouw mr. A. Werts
mevrouw mr. M.M.J. Vink
de heer mr. J.P.F. Somers
mevrouw mr. M.G. van Well
de heer mr. S.P.A. Gunster
de heer mr. E. Weijtmans
mevrouw mr. J.L. Reijnders
mevrouw mr. I.G.K. Kleijn
mevrouw mr. Y.A.Y Sevink
de heer mr. M.R.S.S. Soliman
de heer mr. W.F. Loijson
mevrouw mr. M.C.C. von Meijenfeldt
de heer mr. C.G. Roeterdink
mevrouw mr. T. van Roosmalen
mevrouw mr. S. Allertz
de heer mr. P.F.J. van Velthoven
mevrouw mr. S.A.G. Boots
de heer mr. B. Andriessen
de heer mr. T.A. van Amsterdam
de heer mr. O.E.S. de Vries
de heer mr. T.A. Janse
de heer mr. J.M. Sanchez Pueyo
de heer mr. J.K.G. Meijer
de heer mr. P.L. van Dongen
de heer mr. P.B. Fritschy
mevrouw mr. S.A.M. Vermeulen
mevrouw mr. V.A. Nauta
de heer mr. M.R. van der Sande
mevrouw mr. E.J.M. Haans
mevrouw mr. N.A.M. Platenburg
mevrouw mr. M.E. Vos
de heer mr. E.W. van de Luijtgaarden
mevrouw mr. C.F.B. Groot Rouwen
de heer mr. P.V.B.M. Deza (de Massiac)
de heer mr. T.C.A. Dijkhuizen
de heer mr. H.C.M. van Schaijk
mevrouw mr. F.E.L. van der Vet
mevrouw mr. A.L. Sudibyo
de heer mr. O Chraibi
de heer mr. A.J.N. Draaisma
mevrouw mr. B Yapici
mevrouw mr. L. Xu
mevrouw mr. J.M.C. Dorrepaal
de heer mr. T.R. Bosker
mevrouw mr. S.V. Gernat
mevrouw mr. A.H.D. van Oel
mevrouw mr. J.M. Wassenberg
mevrouw mr. N.M.M. Asscheman
de heer mr. M.J. Gutteling
mevrouw mr. V.M.S. Verschoor
de heer mr. A. Praat
mevrouw mr. V.Y.E. Caria
de heer mr. T.R. van der Lee
mevrouw mr. E.A. Bavinck
mevrouw mr. C.J. Roosen
de heer mr. A. Koorevaar
mevrouw mr. A.P. van Nimwegen
de heer mr. D.S.J. Panis
mevrouw mr. S.I. van Gelder
de heer mr. R.J.C. Goudswaard
de heer mr. D.H.D. Hannema

Q Fax:

020-7171111

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing