Op zoek naar een advocaat? – Advocaten in de buurt van Amsterdam

Firma: Lexence N.V.
Adres: Amstelveenseweg 500
Stad: Amsterdam
Postcode: 1081 KL
Provincie: Noord-Holland

Tel: 020-5736736
Fax: 020-5736737

Hoe en wanneer en kan een advocaat u helpen?

Wat wel en niet werk bij een bij scheiding
Bent u onverhoopt betrokken geraakt bij een aanrijding en heeft u hierbij letsel opgelopen?
Problemen omtrent huur en verhuur van uw woning?
Hulp na een beroving of overval?

In dergelijke zaken kan een advocaat ondersteuning aanbieden .
Want met een advocaten kantoor kunt u alle nieuws
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaten kantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten te bezoeken voor het begin van een hachelijke situatie.
Hoe eerder de advocatenkantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaat in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functieomschrijving advocaat
op de locatie Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaat.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun klant.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten kantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten controleren en voorbereiden (bijv. Aankoop-, Lease- of Huurovereenkomsten)
  • Juridische hulp op verscheidene rechtsgebied (bijvoorbeeld onderhoudskwesties, familierecht, boedeladministratie, fiscaal recht, verkeersrecht, arbeidsrecht, auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten bij juridische hulp?
Op de lokatie Noord-Holland / Amsterdam / 1081 KL

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocatenkantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocatenkantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Zoek een advocaat – zoek advies, hulp en juridische bijstand
In de buurt van Noord-Holland / Amsterdam / 1081 KL / Postbus 75999

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De landings pagina van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze mededelingen zou op zijn best voor niets voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Lexence N.V. locatie: Amsterdam, 1081 KL, Amstelveenseweg 500
hulp bij juridische conflicten, is actief in de rechtsgebieden:

Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Internationaal ondernemingsrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Bijzondere procedures
Arbitrage
Mediation
Internationaal procesrecht
Advocaten tuchtrecht
Tuchtrecht notarissen
accountants en belastingadviseurs
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Telefonie
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Bijzondere procedures
Arbitrage
Mediation
Internationaal procesrecht
Advocaten tuchtrecht
Tuchtrecht notarissen
accountants en belastingadviseurs
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Telefonie
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
WW
ZW
WAO
WIA/WGA/IVA
IOW
IOAW
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Huurtoeslag
Woningtoewijzing/Urgentie
Woningwaardering
Huurcommissie
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Compliance
MKB
Franchise
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
Bijzondere procedures
Zaken bij Internationale tribunalen
Zaken op het gebied van het sportrecht
Arbitrage
Tuchtrecht – algemeen
Goederenrecht
Vastgoedrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
MKB
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Internationaal ondernemingsrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Woningwaardering
Huurcommissie
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Ondernemingsrecht
Fusies en overnames
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Vergunningverlening
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Sociale zekerheid – algemeen
WW
ZW
WAO
WIA/WGA/IVA
AWBZ
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
MKB
ZZP
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Bijzondere procedures
Arbitrage
Mediation
Internationaal procesrecht
Advocaten tuchtrecht
Tuchtrecht notarissen
accountants en belastingadviseurs
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
Arbeidscontractanten
Sociale zekerheid – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Bijzondere procedures
Arbitrage
Mediation
Internationaal procesrecht
Tuchtrecht – algemeen
Advocaten tuchtrecht
Tuchtrecht notarissen
accountants en belastingadviseurs
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties

De hieronder actieve advocaten hebben ieder hun eigen rechtsgebied, deze hierbeneden genoemde volgende professional`s geven jouw bijstand in de brede zin van het woord de advocaten praktijk:

de heer mr. M.J. Keuss
de heer mr. M.R. van Schooten
de heer mr. T.H.G. Steenmetser
de heer mr. F.H.J. van Schoonhoven
de heer mr. J.E.W. Houtman
de heer mr. L.P.L. Habets
de heer mr. B. Martens
de heer mr. M. Klijnstra
de heer mr. B.T. Craemer
de heer mr. T.S. Jansen
de heer mr. M.A. van Doormalen
de heer mr. A. Schennink
de heer mr. F. Damen
de heer mr. M.H.P. de Wit
de heer mr. F.H.A. ter Huurne
de heer mr. J.P. Kolkman
de heer mr. R.H. Bekker
de heer mr. J.W.H. Raadgever
de heer mr. P. van Dijk
mevrouw mr. M. van Schie
mevrouw mr. J. Schulp
de heer mr. W. Helder
mevrouw mr. L.M. Dröge
mevrouw mr. A.M. Scharff
mevrouw mr. G.M. Blanken
de heer mr. K.G. Beukeveld
mevrouw mr. M. Meerburg- Pasterkamp
de heer mr. L.H.F. Stuurop
mevrouw mr. A. Spaargaren
de heer mr. D.N. de Boer
de heer mr. A.J.C. Theunissen
de heer mr. B. Steeghs
mevrouw mr. A.Th. Nijk
de heer mr. L.E. Linnewiel
mevrouw mr. F.F. Prins
mevrouw mr. P.E.J.M. Loeffen
mevrouw mr. I.M. Hoekstra
de heer mr. H.P.C. Goedegebure
mevrouw mr. A.J. Le Grand
mevrouw mr. A.S. van der Heide
de heer mr. W.P. Kok
de heer mr. W.A. Vader
mevrouw mr. E. van der Meulen
de heer mr. M.P.J. Kik
de heer mr. J. Rosendahl
de heer mr. J.J.M. Spierings
mevrouw mr. H.S. Kleinjan
de heer mr. V.G.J. Boumans
de heer mr. J.B. Zandvliet
de heer mr. M.A.B. Verstraten
mevrouw mr. F. van Liere
de heer mr. M.H. van Beusekom
de heer mr. S. Remers
mevrouw mr. M. Schröer
mevrouw mr. S.C. van Baren
de heer mr. N.C. van de Meent
de heer mr. M. Koene
mevrouw mr. I.A. Cools
mevrouw mr. S.F. Jansen
mevrouw mr. C.C. Groenhout
de heer mr. J.R.L. Kickken
mevrouw mr. R.C. Verhoeff
mevrouw mr. P.S. Greuter
mevrouw mr. N.J.P. Miltenburg
de heer mr. L.M.I. Kalthof
mevrouw mr. S.F. ter Brake
mevrouw mr. V. Deelen
de heer mr. E.L. Steenis
de heer mr. R.J.G.P. van Tongeren
mevrouw mr. E.A. ter Kuile
mevrouw mr. H.S. Kleemans
de heer mr. M.J.V. de Vreede
mevrouw mr. E.C.A. Brand
mevrouw mr. E. Brouwer
mevrouw mr. S.V. Stephenson
mevrouw mr. I. El Ajjouri

Q Fax:

020-5736737

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing