Advocaat zoeken – Advocaten omgeving Alphen Aan Den Rijn

Naam: La Gro Advocaten
Adres: Prins Bernhardlaan 35
Regio: Alphen Aan Den Rijn
Postcode: 2404 NE
Provincie: Zuid-Holland

Telefoon: 0172-503250
Fax: 0172-503200

Wanneer heeft u rechtshulp nodig? en kan een advocaat u helpen?

Wat wel en niet werk bij een bij scheiding
Claim na bedrijfsongeval?
Voorlopig koopcontract ontbinden?
Wat mag ik doen wanneer ik word aangevallen?

In dergelijke zaken kan een advocaten u helpen .
Want met een advocaten kunt u alle gegevens
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaten dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocatenkantoor te bezoeken voor het begin van een noodsituatie.
Hoe eerder de advocaten kantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten kantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functieomschrijving advocaten
locatie Alphen Aan Den Rijn – Zuid-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocatenkantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun clienten.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten kantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Aankoop-, huur- of leaseovereenkomsten)
  • Jurdisch adviezen op verschillende rechtsgebied (bijvoorbeeld familierecht, fiscaal recht, onderhoudskwesties, arbeidsrecht, boedeladministratie, auteursrecht, verkeersrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Wat zijn de kosten van een juridische bijstand?
In de omtrek Zuid-Holland / Alphen Aan Den Rijn / 2404 NE

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocatenkantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Advocaat zoeken? heeft u een advocaat nodig?
In de omtrek Zuid-Holland / Alphen Aan Den Rijn / 2404 NE / Postbus 155

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De homepage van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze mededelingen zou op zijn best kosteloos voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

La Gro Advocaten in: Alphen Aan Den Rijn, 2404 NE, Prins Bernhardlaan 35
geeft ondersteuning bij juridische conflicten is werkzaam in de volgende rechtsgebieden:

Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
WW
ZW
AOW
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Auto’s/BOVAG
Reizen/ANVR
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Automatisering
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Compliance
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Auto’s/BOVAG
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – fiscaal
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – verkeershandhaving
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Economisch strafrecht
Verkeersstrafrecht
Fiscaal strafrecht
Milieustrafrecht
Strafprocesrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Goederenrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Bouwrecht
Pachtrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Auto’s/BOVAG
Reizen/ANVR
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Goederenrecht
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Bouwrecht
Appartementsrecht
Architectenrecht
Informatica/Informatie technologie
IT-recht – algemeen
IT-contracten
Softwarelicenties
Mobiele diensten
Ondernemingsrecht
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Telefonie
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Leasing
Goederenrecht
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vastgoedrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Terugvordering van eigendommen
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Onteigeningsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Pachtrecht
Architectenrecht
Waterrecht (waterstaats- en waterschapsrecht)
Ruilverkaveling
Verbintenissenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Agrarisch verbintenissenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – Rijksoverheid
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Vastgoedrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Sociale zekerheid – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Surséance van betaling
Bestuursrecht
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Goederenrecht
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Onteigeningsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Pachtrecht
Ruilverkaveling
Agrarisch goederenrecht
Huurrecht
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Agrarisch verbintenissenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Compliance
MKB
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Sociale zekerheid – algemeen
WW
ZW
WAO
WIA/WGA/IVA
WAZO
AOW
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor leveranciers
Reizen/ANVR
Financieel Recht
Financiering en zekerheden
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Rechtspersonenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Compliance
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Bijzondere procedures
Arbitrage
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Telecomrecht
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Kwekersrecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Compliance
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht

De hieronder genoemde werkzame rechtskundig adviseurs hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, deze hieronder volgende professional- s geeft jouw hulp in de grote frase van het woord de advocaten praktijk:

de heer mr. N.A. de Leeuw
de heer mr. R.W. La Gro
de heer mr. A.R.A.L. Norenburg
de heer mr. R.P. de Bruin
de heer mr. F.J.H. Somers
de heer mr. J.H.M. Spanjaard
de heer mr. P.J.B. van Deurzen
de heer mr. P.W. van Kooij
de heer mr. J.J. Turenhout
de heer mr. G. Barendregt
de heer mr. G.B.M. Zuidgeest
mevrouw mr. E. Braad
mevrouw mr. I.N.E.M. van Dongen
de heer mr. R. Mons
de heer mr. H.J. Doelman
de heer mr. M.M. Arts
mevrouw mr. J.A. Tersteeg
de heer mr. D.S. Volleberg
de heer mr. P.B.J. van den Oord
mevrouw mr. A.I. Mekes
de heer mr. B. Niemeijer
mevrouw mr. N.M.M. van der Zande
mevrouw mr. R Raddahi

Q Fax:

0172-503200

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing