Rechtskundige hulp nodig? – Vind de juiste advocaat in de omgeving Rotterdam

Kantoor: Kneppelhout & Korthals N.V.
Adres: Boompjes 40
Locatie: Rotterdam
Postcode: 3011 XB
Provincie: Zuid-Holland

Telefoon: 010-4005100
Fax: 010-4005111

Hoe en wanneer kunnen advocaten u de hulp bieden die u zoekt?

Wat wel en niet werk bij een echtscheiding
Claim na bedrijfsongeval?
Zijn er problemen met een werk-, huur- of koopcontract?
Beroofd in het buitenland?

In dergelijke zaken kan een advocatenkantoor u ondersteunen .
Want met een advocaten kunt u alle info
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaat dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocatenkantoor te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocatenkantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaat in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functie omschrijving advocaat
in de buurt van Rotterdam – Zuid-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun cliënten.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocatenkantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Huur-, Lease- of Aankoopovereenkomsten)
  • Jurdisch adviezen op verscheidene rechtsgebieden
    (bijvoorbeeld: onderhoudskwesties; boedeladministratie; fiscaal recht; arbeidsrecht; verkeersrecht; familierecht; auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Wat kost een advocaat voor uw geschil of zaak?
Op de locatie Zuid-Holland / Rotterdam / 3011 XB

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaat.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaat of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Zoek een advocaat – zoek hulp, advies en juridische bijstand
In de regio Zuid-Holland / Rotterdam / 3011 XB / Postbus 546

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De home page van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze informatie zou op zijn best zonder kosten voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Kneppelhout & Korthals N.V. op de lokatie: Rotterdam, 3011 XB, Boompjes 40
bied hulp bij juridische problemen, voert verschillende werkzaamheden uit in de rechtsgebieden:

Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Vervoer over water
Vervoer over het spoor
Vervoer door de lucht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
MKB
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
MKB
Agrarische ondernemingen
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Telefonie
Energieleverantie
Agrarisch verbintenissenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Aansprakelijkheid en voeging in strafproces
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Vervoer over water
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
WW
FVP
ZW
WAO
WIA/WGA/IVA
WAZO
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Compliance
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – fiscaal
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Pandrecht
Terugvordering van eigendommen
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Vervoer over water
Vervoer over het spoor
Vervoer door de lucht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Vastgoedrecht
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Appartementsrecht
Onteigeningsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Pachtrecht
Ruilverkaveling
Agrarisch goederenrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Afvalstoffen
Verbintenissenrecht
Agrarisch verbintenissenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Europees aanbestedingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – bouw
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Architectenrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
IE-beslag
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Jaarrekeningenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Onteigeningsrecht
Energierecht
Architectenrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Energieleverantie
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Mediarecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Productaansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Vervoer over water
Vervoer over het spoor
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Internationaal contractenrecht

De hier-onder actieve rechtskundige adviseur hebben ieder hun eigen rechtsgebied, deze hier onder genoemde volgende professional- s geven jou hulpverlening in de grote zegswijze van het woord de juridische praktijk:

de heer mr. M.A.R.C. Padberg
de heer mr. M. Collins
de heer mr. J.F.L.P.M. Vrancken Peeters
de heer mr. A. Birkhoff
mevrouw mr. T.Y. Adam-van Straaten
mevrouw mr. E.D. van Aalst
mevrouw mr. J. Blussé van Oud -Alblas
mevrouw mr. E.T. Oonincx- Vreeburg
de heer mr. E.K. Ditvoorst
mevrouw mr. J.A. Biermasz
de heer mr. R.M. van Opstal
de heer mr. A.T.M. Jansen
de heer mr. C.S.G. Janssens
de heer mr. H.C.E.P.J. Janssen
de heer mr. M. van Tuijl
de heer mr. G.J.M. de Jager
de heer mr. I.J.M.I. Souren
de heer mr. O.F.A.W. van Haperen
de heer mr. O.E. de Witt Wijnen
mevrouw mr. C.J.A. van der Weide
mevrouw mr. K. Bol
mevrouw mr. E.M. den Hollander
de heer mr. T.A.J.S. Hesselink
de heer mr. W.A.J. Stregels
mevrouw mr. E. Smits
mevrouw mr. F.H. Damen
mevrouw mr. D. Ada
de heer mr. F.I. Fehres
de heer mr. J.J. Bezemer
de heer mr. R.P. Santifort
mevrouw mr. L. Varela
mevrouw mr. M.H. Louws
mevrouw mr. A. Danopoulos
mevrouw mr. M.A. Rooijakkers
de heer mr. J.H.N. Vogelsang
mevrouw mr. E.F. van ‘t Hof
mevrouw mr. P.E.A. Chao
mevrouw mr. P. Kos
de heer mr. F. van der Kraan
mevrouw mr. A.F. de Jong
mevrouw mr. L. van Vliet
mevrouw mr. L.C.E. Augustinus
mevrouw mr. N Disveld
de heer mr. R.P. van Huussen
mevrouw mr. H Avsar
mevrouw mr. E.J. Voorn
de heer mr. V.C. Hofman

Q Fax:

010-4005111

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing