Advocaat zoeken – Advocaten in de buurt van Utrecht

Firma: KBS Advocaten N.V.
Adres: Euclideslaan 8
Gelokaliseerd: Utrecht
Postcode: 3584 BN
Provincie: Utrecht

Telefoon: 030-2122800
Fax: 030-2520244

Hoe weet u dat u een advocaat nodig heeft? heeft juridische hulp zin?

Wie krijgt het ouderlijk gezag na scheiding – echtscheiding
Immateriële schade? Schade berekenen met een advocaat?
Zijn er problemen met een huur-, werk- of koopcontract?
Ben je aangevallen of beroofd?

In dergelijke zaken kan een advocaten ondersteunen .
Want met een advocatenkantoor kunt u alle gegevens
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaten kantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocatenkantoor te bezoeken voor het begin van een Penibele situatie.
Hoe eerder de advocaat in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten kantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functieomschrijving advocaten
in de regio van Utrecht – Utrecht

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocatenkantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun cliënt.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten kantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten controleren en voorbereiden (bijv. Huur-, Aankoop- of leaseovereenkomsten)
  • Jurdisch adviezen op verschillende rechtsgebied (bijvoorbeeld onderhoudskwesties, boedeladministratie, fiscaal recht, arbeidsrecht, verkeersrecht, familierecht, auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten van advocaten?
In de buurt van Utrecht / Utrecht / 3584 BN

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaat.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaat of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Advocaat zoeken: juridisch advies nodig?
In de omgeving Utrecht / Utrecht / 3584 BN / Postbus 13086

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De website van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze gegevens zou op zijn best gratis voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

KBS Advocaten N.V. regio: Utrecht, 3584 BN, Euclideslaan 8
bied hulp bij juridische problemen, voert verschillende werkzaamheden uit in de rechtsgebieden:

Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Arbeidscontractanten
Re-integratie
AWBZ
WLZ
WMO
Zvw
PGB
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – zorgsector
Bijzondere procedures
Arbitrage
Mediation
Tuchtrecht – algemeen
Medisch tuchtrecht
Advocaten tuchtrecht
Tuchtrecht notarissen
accountants en belastingadviseurs
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Patiëntenrechten
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Know-howbescherming
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
MKB
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursprocesrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenkoop – voor leveranciers
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Waarborgfondsen
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Aansprakelijkheidsrecht
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Mededingingsrecht – algemeen
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Patiëntenrechten
Contracten in de gezondheidszorg
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huurcommissie
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Fusies en overnames
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Patiëntenrechten
Contracten in de gezondheidszorg
Euthanasiezaken
Psychiatrisch Patiëntenrecht
Psychiatrisch patiëntenrecht – algemeen
BOPZ-zaken
Gedwongen opname – TBS
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Onrechtmatige daad
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Jaarrekeningenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Aansprakelijkheid en voeging in strafproces
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Waarborgfondsen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Aansprakelijkheid en voeging in strafproces
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Waarborgfondsen
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Sociale zekerheid – algemeen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen

De hier-onder genoemde werkzame rechtskundig adviseurs hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, deze hierbeneden genoemde volgende professionals geeft u hulp in de brede zin van het woord de juridische praktijk:

de heer mr. H.C.M. Hendriks
de heer mr. R.P.F. van der Mark
de heer mr. O.L. Nunes
de heer mr. J.R. Kluyver
de heer mr. G.J. Verduijn
mevrouw mr. S. Buddingh
mevrouw mr. M.E.F. Bots
mevrouw mr. N.C. Haase
mevrouw mr. D. Zwartjens
de heer mr. N. van den Burg
de heer mr. E.J.C. de Jong
mevrouw mr. M.D.B. Stap
mevrouw mr. S.M. Steegmans
de heer mr. E. Luijendijk
mevrouw mr. I.D. Degenaar- Kuijpers
mevrouw mr. M.A. Gregoor
de heer mr. M.F. Mooibroek
mevrouw mr. M.J.E. Stuurop
mevrouw mr. C.I.M. de Haan
mevrouw mr. S.M. Steen

Q Fax:

030-2520244

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing