Advocaat zoeken – Advocaten in de buurt van Amsterdam

Bedrijfsnaam: HVG Law LLP
Adres: Antonio Vivaldistraat 150
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1083 HP
Provincie: Noord-Holland

Tel: 088-4070444
Fax: 088-4070445

Wanneer en hoe kunnen advocaten u de hulp bieden die u zoekt?

Wat wel en niet werk bij een echtscheiding
Wanneer een ander aansprakelijk is, kunt u uw schade verhalen bij een whiplash!
Zijn er problemen met een koop-, huur- of werkcontract?
Beroofd in het buitenland?

In dergelijke zaken kan een advocaat ondersteuning aanbieden .
Want met een advocaten kantoor kunt u alle gegevens
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocatenkantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocatenkantoor te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocaten in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functieomschrijving advocaat
op de locatie Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten kantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun client.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaat zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Aankoop-, huur- of leaseovereenkomsten)
  • Jurdische adviezen op verschillende gebieden
    (bijvoorbeeld verkeersrecht, familierecht, auteursrecht, fiscaal recht, onderhoudskwesties, arbeidsrecht, boedeladministratie)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Wat zijn de kosten van een juridische bijstand?
Locatie Noord-Holland / Amsterdam / 1083 HP

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocatenkantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Zoek een advocaat – zoek juridische bijstand, hulp en advies
Te Noord-Holland / Amsterdam / 1083 HP / Postbus 7925

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De homepage van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze inlichtingen zou op zijn best gratis voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

HVG Law LLP in de buurt van: Amsterdam, 1083 HP, Antonio Vivaldistraat 150
is actief in de rechtsgebieden:

Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Farmaceutisch recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Agentuur- en distributierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Jaarrekeningenrecht
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Vergunningverlening
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Agentuur- en distributierecht
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Vastgoedrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Gezondheidsrecht
Farmaceutisch recht
Strafrecht
Economisch strafrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Energieleverantie
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
KIFID
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bijzondere procedures
Arbitrage
Goederenrecht
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Ondernemingsrecht
Fusies en overnames
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Compliance
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
MKB
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Jaarrekeningenrecht
Compliance
Internationaal ondernemingsrecht
Huurrecht
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Agentuur- en distributierecht
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Bijzondere procedures
Tuchtrecht – algemeen
Advocaten tuchtrecht
Tuchtrecht notarissen
accountants en belastingadviseurs
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Onteigeningsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Informatica/Informatie technologie
IT-recht – algemeen
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Domeinnamen
Merkenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Internationaal ondernemingsrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Beleggen
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
Internationaal financieel recht

De hieronder werkende rechtskundige adviseur hebben ieder hun eigen rechtsgebied, deze hier onder genoemde volgende professionals geeft jouw steun in de grote belang van het woord de advocaten praktijk:

de heer mr. R.W.Th. Norbruis
de heer mr. J.W. Andringa
de heer mr. H.J.P. Bleijerveld
de heer mr. J.A. Meijerman
de heer mr. L.J. Kerkhoven
mevrouw mr. I.D.J. Willemars
mevrouw mr. S.A.M. ten Haaf
mevrouw mr. A.A. de Groot
de heer mr. R.J.L.M. Lambriex
de heer mr. B.M.M. Weiffenbach
de heer mr. J. Westerhof
de heer mr. J.H.E. Pleijsier
de heer mr. S.J. van Leeuwen
mevrouw mr. O.S. Elsenga
de heer mr. L.M. Kaptein
de heer mr. B. Wolters
de heer mr. R.P.A. de Wit
de heer mr. W.M. Visser ‘t Hooft
mevrouw mr. N.H.M. ten Bokum
de heer mr. M.R. Driedonks
de heer mr. J.A.H. Padberg
de heer mr. M.G. Lutje Beerenbroek
de heer mr. S.C. de Lange
de heer mr. S. Simonetti
de heer mr. J.L.L. van den Bliek
de heer mr. G. Abdulla
mevrouw mr. N.M. Opdam
de heer mr. J.J.W. van Ladesteijn
de heer mr. P.M. Schipper
de heer mr. C.G.P. de Nijs
mevrouw mr. P.A. Dijksman
de heer mr. D. Engelen
mevrouw mr. M. Govaert
mevrouw mr. E.F.V. Boot
mevrouw mr. F.Q.M. de Rotte
de heer mr. D.A. Apperloo
mevrouw mr. M. Kainz
mevrouw mr. L. Milosevic
de heer mr. C.E.J.M. Hanegraaf
de heer mr. A.J.N. Rodewijk
mevrouw mr. N.C.D. Gommeren
de heer mr. P.C.E. van Rijsbergen
mevrouw mr. N.E. Pepers- Hohmann
de heer mr. G.J. van de Wouw
mevrouw mr. S.E. Snethlage
de heer mr. W.Y.J.L. Olieslagers
mevrouw mr. W.A. Havinga
de heer mr. N.L.L.M.C. Jans
mevrouw mr. E. Rutjes
mevrouw mr. T. van den Berg
de heer mr. F.P. Lugtigheid
mevrouw mr. L.A. Haarman
mevrouw mr. T. Scholma
mevrouw mr. E.W.S. Peperkamp
de heer mr. C.Ph. van der Winden
mevrouw mr. I. van Marsbergen
de heer mr. V.H.B. Kruit
mevrouw mr. I.C. Chao
de heer mr. G.R.G. Driessen
mevrouw mr. S.E.A. de Jongh
mevrouw mr. N.E.J.M. Kennis
de heer mr. E.J. van Praag
mevrouw mr. B. van Tilburg
mevrouw mr. R.E.M. Vink- Dijkstra
mevrouw mr. A.M. Bos
de heer mr. P.C. Nieuwenhuizen
mevrouw mr. J. van Vleuten
de heer mr. A.K.J. Vervoort
mevrouw mr. T.T.H. Vlamings
mevrouw mr. D.T. Kharagjitsing
de heer mr. E. Hagendoorn
mevrouw mr. N. Scheltens
de heer mr. J.G. Verhaart
mevrouw mr. R. Doesema
de heer mr. S.J.M. Huijbregts
mevrouw mr. M. van Lonkhuizen
de heer mr. N.T. Elferink
mevrouw mr. A.A.B. Kok
mevrouw mr. C. Vogel
de heer mr. S.H.M. Nienhuis
mevrouw mr. L. le Feber
mevrouw mr. N.R. Jawalapersad
mevrouw mr. L.A. Veldhuis
de heer mr. H. Pullen
mevrouw mr. M.E. Pijl
de heer mr. J.A.G.M. Vriens
mevrouw mr. V.S. Janszen
mevrouw mr. D.J.C. Blox
de heer mr. B.R. Postema
mevrouw mr. M.A.C. van Zutphen
de heer mr. P.R. Leopold
de heer mr. B.P. Hoes
mevrouw mr. S.M.E. Janssen
de heer mr. J.J. Hoekstra
de heer mr. R.Q.A. Mandos
mevrouw mr. L.V. Kooij
mevrouw mr. K. Becker
de heer mr. T. van den Bergh
de heer mr. R Niewijk
de heer mr. P.D. van Muijen
mevrouw mr. S. van Loozenoord
mevrouw mr. M.H.A. Voorboom
de heer mr. P.B. Hoefnagels
de heer mr. M.J. van Ameijde

Q Fax:

088-4070445

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing