Juridische hulp nodig? – Vind de juiste advocaat in de omgeving Amsterdam

Bedrijf: Houthoff Coöperatief U.A.
Adres: Gustav Mahlerplein 50
Regio: Amsterdam
Postcode: 1082 MA
Provincie: Noord-Holland

Telefoon: 0206056000
Fax: 0206056700

Hoe weet u dat u een advocaat nodig heeft? heeft juridische hulp zin?

Wat wel en niet werk bij een bij scheiding
Immateriële schade? Schade berekenen met een advocaat?
Zijn er problemen met een werk-, koop- of huurcontract?
Wat te doen wanneer je overvallen bent?

In dergelijke zaken kan een advocaat ondersteuning aanbieden .
Want met een advocaat kunt u alle berichten
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaat dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocatenkantoor te bezoeken voor het begin van een Penibele situatie.
Hoe eerder de advocaten in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten kantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Wat is een advocaat
regio Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaat.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun klanten.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten kantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Lease-, Aankoop- of Huurovereenkomsten)
  • Juridisch bijstand op verschillende gebieden
    (bijvoorbeeld: familierecht; onderhoudskwesties; fiscaal recht; boedeladministratie; arbeidsrecht; verkeersrecht; auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten van een advocaat?
In Noord-Holland / Amsterdam / 1082 MA

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaat.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaten kantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Advocaat zoeken – Gratis adviesgesprek pro deo advocaat
Op de locatie Noord-Holland / Amsterdam / 1082 MA / Postbus 75505

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De web site van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze informatie zou op zijn best zonder kosten voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Houthoff Coöperatief U.A. te: Amsterdam, 1082 MA, Gustav Mahlerplein 50
is actief in het rechtsgebied:

Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Kapitaalmarkttransacties
Beleggen
Toezicht op financiële dienstverlening
Internationaal financieel recht
Financieel Recht
Bankrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Internationaal milieurecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Toezicht op financiële dienstverlening
Internationaal financieel recht
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Economisch strafrecht
Verkeersstrafrecht
Fiscaal strafrecht
Milieustrafrecht
Internationaal strafrecht
Uitleveringszaken
Strafprocesrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Financiering en zekerheden
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldeiser
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Financieel Recht
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Kapitaalmarkttransacties
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Arbeidscontractanten
Financieel Recht
Kapitaalmarkttransacties
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Internationaal ondernemingsrecht
Strafrecht
Economisch strafrecht
Fiscaal strafrecht
Milieustrafrecht
Financieel Recht
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Intellectuele Eigendom
Domeinnamen
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Naburige rechten
IE-beslag
Ondernemingsrecht
Due dilligence
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen

De hier-onder genoemde werkende rechtskundig adviseur hebben ieder hun eigen jurisdictie, deze hieronder genoemde volgende professional- s geven jouw steun in de grote frase van het woord de rechtskundige praktijk:

de heer mr. A. Knigge
de heer mr. B.T.B. Siemers
de heer mr. M. Griffiths
mevrouw mr. M.T.H. de Gaay Fortman
mevrouw mr. W. Hafkamp-van der Zwaard
mevrouw mr. B.S.J.M. van Gangelen
de heer mr. I.W. VerLoren van Themaat
de heer mr. R.S. Meijer
mevrouw mr. N. Amiel
de heer mr. M.J.J. van Beuge
de heer mr. A.E.H. van der Voort Maarschalk
mevrouw mr. M.P. Oostenrijk-van Baal
mevrouw mr. M.C. Brans
de heer mr. J.P.A. Dresen
mevrouw mr. F.S.G. Tuinzing- Westerhuis
mevrouw mr. E.J.M. van Rijckevorsel- Teeuwen
de heer mr. J. Vossenberg
de heer mr. E.S. de Bock
de heer mr. J.B. Londonck Sluijk
de heer mr. R.J. Theissen
de heer mr. W.W. de Nijs Bik
de heer mr. V.H. Affourtit
de heer mr. J.W. de Groot
mevrouw mr. K.L.G. Berger
de heer mr. A.J.M. de Swart
de heer mr. R.J. de Weijs
mevrouw mr. F.H. van der Beek
de heer mr. B.T.M. van der Wiel
de heer mr. H.M. Cornelissen
de heer mr. T.P. Hoekstra
mevrouw mr. R.S. de Vries
de heer mr. A.J. Kaarls
de heer mr. A.T.G.M. Venrooy
mevrouw mr. N.T. Dempsey
mevrouw mr. M.J. van Herwerden
de heer mr. J.C. Veeningen
de heer mr. G.C. Verburg
mevrouw mr. C.M. Boon
de heer mr. F. Verhoeven
mevrouw mr. J.M. Tukker
de heer mr. C.R. Zijderveld
mevrouw mr. E.E.C. van Nievelt
de heer mr. W.J.Th. Liedenbaum
mevrouw mr. I.M. Hendriks
mevrouw mr. B.J.P. Stramrood
de heer mr. F. Mattheijer
de heer mr. N.J. Huurdeman
de heer mr. A.W. van der Veen
de heer mr. M. Sijstermans
de heer mr. A. van der Hilst
mevrouw mr. S. Houdijk
mevrouw mr. S.M. Prevoo
de heer mr. H.J.K. Vencken
de heer mr. E.A. Buziau
mevrouw mr. M.V.A. Heuten
de heer mr. R.A. Witvliet
de heer mr. R.M.J.M. de Greef
mevrouw mr. C. Oude Elferink
mevrouw mr. I.J.F. Wijnberg
mevrouw mr. A.A. Boutens
mevrouw mr. D. van Boxtel
de heer mr. A.M. van Aerde
mevrouw mr. E.S. van Dusschoten
de heer mr. J.W. Kop
mevrouw mr. L. Swaving
mevrouw mr. L.N.M. van Uden
mevrouw mr. L.V. van Gardingen
mevrouw mr. S.B.E. Calten Houwing
mevrouw mr. V.E.J. Dijkstra
de heer mr. J.G. Reus
de heer mr. T. Hendriks
de heer mr. K.W. van der Graaf
de heer mr. Y.A. Mijhad
mevrouw mr. C. Presilli
mevrouw mr. A. Stortelder
de heer mr. J. Mencke
de heer mr. D.C. Horsthuis
de heer mr. H.P. Plas
mevrouw mr. F.P. Heijne
de heer mr. T.W. de Waard
de heer mr. D.G.J. Heems
de heer mr. M. Duman
de heer mr. P.A. Fruytier
mevrouw mr. J. Stolk
de heer mr. D.A. van der Kooij
mevrouw mr. M.W.E. Lohman
mevrouw mr. B.I. Werkema
de heer mr. M.E. Loomeyer
mevrouw mr. P. Mirshekar
mevrouw mr. I. Delcour
mevrouw mr. A.E.M. Langerhuizen
de heer mr. N. Gonzalez Bos
de heer mr. A.J.C. Kleijn
de heer mr. N. Koudsi
mevrouw mr. N. Hagenbeek
mevrouw mr. V.A.L. van de Haterd
de heer mr. T. Poelert
de heer mr. A.T.M. Adams
mevrouw mr. L.H.M. Suurd
mevrouw mr. E.N.L. Schutte
mevrouw mr. M.A. Vieira
mevrouw mr. K.H. Burg
mevrouw mr. R. Bronstein
mevrouw mr. P.L.B. Mulder
de heer mr. R.R. Oudijk
de heer mr. C. van Hees
mevrouw mr. J.P.W.M. van Heijningen
mevrouw mr. T.F.M. van der Woude
de heer mr. O.P.P. Elsenburg
de heer mr. V.O. Ersungur
mevrouw mr. L. van Dolen
mevrouw mr. F.A.L. de Haan
mevrouw mr. M.L. van Holthe tot Echten
de heer mr. P.E. van der Leek
mevrouw mr. J.E.M. de Bok
de heer mr. J. de Vries
de heer mr. T. van Tatenhove
mevrouw mr. J.M. Vermolen
mevrouw mr. M.J.J.W. Pieters
de heer mr. G.R.R. Cederburg
de heer mr. E.J. Teijgeler
de heer mr. S. van der Mei
de heer mr. D.E. Poppema
de heer mr. J.R.T. Bouma
mevrouw mr. A.D. Ponticorvo
mevrouw mr. M.E. Baltjes
mevrouw mr. S.A.M. Lekkerkerker
mevrouw mr. A. El Sahli
de heer mr. A.M. Craita
mevrouw mr. P. van Bottenburg
de heer mr. N.A. Husken
mevrouw mr. L. Tolatzis
de heer mr. J. Verboon
de heer mr. B. Keshawarzi
de heer mr. H. Simsek
mevrouw mr. M.J.C. van der Vegte
de heer mr. L.N. Hoogeveen
mevrouw mr. E.H. Groen
mevrouw mr. P. Jahan
de heer mr. P.S. Schouten
de heer mr. O.R.J.C. Freens
mevrouw mr. C.J.S. de Bruin
mevrouw mr. I.L.M.W. Theunisse
de heer mr. D.W. Stuijt
mevrouw mr. M.C.G. Hoek
de heer mr. G.J. Meester
de heer mr. F.J.M. Denny
mevrouw mr. E.C.M. Stormmesand
mevrouw mr. A. de Brabander
mevrouw mr. S.H.J. Hogendoorn
de heer mr. F. Brandse
de heer mr. K.P.W. van der Sanden
mevrouw mr. L.F. Nass

Q Fax:

0206056700

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing