Hulp van een advocaat nodig? – Advocaten in de buurt van ‘S-Hertogenbosch

Bedrijf: Holla Advocaten
Adres: Stationsplein 99-101
Lokaliteit: ‘S-Hertogenbosch
Postcode: 5211 BM
Provincie: Noord-Brabant

Tel: 088-4402400
Fax: 088-4402300

Wanneer heeft u rechtshulp nodig? heeft juridische hulp zin?

Wat wel en niet werk bij een echtscheiding
Welke schade kan ik verhalen bij whiplash?
Voorlopig werkcontract ontbinden?
Wat mag ik doen wanneer ik word aangevallen?

In dergelijke zaken kan een advocaten ondersteunen .
Want met een advocatenkantoor kunt u alle gegevens
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaat dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten kantoor te bezoeken voor het begin van een hachelijke situatie.
Hoe eerder de advocaten in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaat in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functieomschrijving advocaat
op de lokatie ‘S-Hertogenbosch – Noord-Brabant

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaat.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun cliënten.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten kantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten controleren en voorbereiden (bijv. Aankoop-, Lease- of Huurovereenkomsten)
  • Juridisch advies op verscheidene rechtsgebied (bijvoorbeeld onderhoudskwesties, familierecht, boedeladministratie, fiscaal recht, verkeersrecht, arbeidsrecht, auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten van een advocaat?
Op de lokatie Noord-Brabant / ‘S-Hertogenbosch / 5211 BM

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaten kantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Zoek een advocaat – zoek juridische bijstand, hulp en advies
In de omtrek van Noord-Brabant / ‘S-Hertogenbosch / 5211 BM / Postbus 396

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De home page van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze info zou op zijn best gratis voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Holla Advocaten te: ‘S-Hertogenbosch, 5211 BM, Stationsplein 99-101
is actief in de volgende rechtsgebieden en kunnen u deskundig bijstaan:

Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Woningwaardering
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Energieleverantie
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
MKB
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Personen-
familie-
erfrecht
Personenrecht – algemeen
Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap
Wettelijke vertegenwoordiging
Handelingsbekwaamheid
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Familiezaken met internationale aspecten
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Economisch strafrecht
Fiscaal strafrecht
Milieustrafrecht
Penitentiair recht
Strafprocesrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Internationaal procesrecht
Tuchtrecht – algemeen
Advocaten tuchtrecht
Tuchtrecht notarissen
accountants en belastingadviseurs
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
MKB
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Internationaal contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Compliance
MKB
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Waarborgfondsen
Goederenrecht
Bouwrecht
Architectenrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Auto’s/BOVAG
Europees contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Jaarrekeningenrecht
Agrarische ondernemingen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
BKR-zaken
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
MKB
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Terugvordering van eigendommen
Vastgoedrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Re-integratie
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Erfdienstbaarheden
Onteigeningsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Vergunningverlening
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
MKB
Verbintenissenrecht
Onrechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Productaansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Patiëntenrechten
Contracten in de gezondheidszorg
Euthanasiezaken
Psychiatrisch Patiëntenrecht
Psychiatrisch patiëntenrecht – algemeen
BOPZ-zaken
Gedwongen opname – TBS
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Architectenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – Rijksoverheid
Ambtenarenrecht – militairen
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
WW
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Bouwrecht
Architectenrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Auto’s/BOVAG
Europees contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
WW
ZW
WAO
WIA/WGA/IVA
IOW
IOAW
WAZO
AOW
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
CAO-recht
Re-integratie
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
WW
ZW
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Domeinnamen
Webwinkels
Kansspelen/Gaming law
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Kwekersrecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – zorgsector
Bijzondere procedures
Medisch tuchtrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Patiëntenrechten
Contracten in de gezondheidszorg
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Re-integratie
Bijzondere procedures
Zaken op het gebied van het sportrecht

De hier-onder genoemde actieve rechtskundig adviseur hebben ieder hun eigen aandachtsgebieden, deze hieronder genoemde volgende professional- s geven jouw hulp in de grootste taalkundigheid van het woord de rechtskundige praktijk:

de heer mr. M. van der Schoor
de heer mr. E.H.H. Schelhaas
mevrouw mr. W.A.A.J. Fick- Nolet
de heer mr. P.P.J. de Bruijn
de heer mr. L.E.J. Jonker
de heer mr. J.F.M. Wasser
mevrouw mr. M. Franke
de heer mr. F.W.H. Weelen
de heer mr. R.H. van Muijen
de heer mr. B.M. Stroetinga
de heer mr. S.M.M. van Dooren
de heer mr. J.J. Dingemans
de heer mr. R.A.F. Willems
mevrouw mr. P.E.F. Domevscek
mevrouw mr. H. Nijman
de heer mr. R.A.M.L. van Oeijen
de heer mr. C.W.M. Verberne
de heer mr. M.J. Huisman
de heer mr. B. Emmerig
de heer mr. R.G. Gebel
de heer mr. J.A. Zondag
mevrouw mr. N.S. Arendsen
de heer mr. P. van de Goor
mevrouw mr. M. Bouman
de heer mr. J.M.E. Schunselaar
mevrouw mr. A.M.C. van Tongerloo
de heer mr. B. van den Boom
de heer mr. P.R. Bakker
mevrouw mr. M.R.J. Linck
de heer mr. R.M. Sjoerdsma
de heer mr. D.A.A.P. de Jong
mevrouw mr. J.M. de Vries
mevrouw mr. E. Fotowatkasb
mevrouw mr. C.M.L. Rosens
de heer mr. J.P.M. van Beers
mevrouw mr. J. Vanenburg
de heer mr. J. Floris
mevrouw mr. L.V. Drenth
mevrouw mr. I. van Velzen
mevrouw mr. M. Siebers
mevrouw mr. J.N. van Leeuwen
mevrouw mr. A.E.M. Coenders
mevrouw mr. A.P.A. van den Heuvel
mevrouw mr. V.J. Rakovitch
mevrouw mr. M.I.W. van Oortmerssen
de heer mr. D.M. Breuking
mevrouw mr. A.W.A. Ruijter
de heer mr. F.L.A. Roosmale Nepveu
mevrouw mr. I.I.P. Cuijpers
mevrouw mr. J. Pieters

Q Fax:

088-4402300

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing