Op zoek naar een advocaat? – Juridische bijstand in de omgeving Amsterdam

Advocatenkantoor: Hogan Lovells International LLP
Adres: Strawinskylaan 4129
Gelokaliseerd: Amsterdam
Postcode: 1077 ZX
Provincie: Noord-Holland

Telefoon: 0205533600
Fax: 0205533777

Hoe en wanneer kunnen advocaten u de hulp bieden die u zoekt?

Wat wel en niet werk bij een bij scheiding
Wanneer een ander aansprakelijk is, kunt u uw schade verhalen bij een whiplash!
Voorlopig koopcontract ontbinden?
Beroofd op reis, wat nu?

In dergelijke zaken kan een advocatenkantoor u ondersteuning aanbieden .
Want met een advocaten kantoor kunt u alle informatie
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaten kantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaat te bezoeken voor het begin van een noodsituatie.
Hoe eerder de advocaten in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functieomschrijving advocaat
in de regio van Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocatenkantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun client.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Aankoop-, huur- of leaseovereenkomsten)
  • Jurdische Tips op verschillende verorderingen
    (bijvoorbeeld: familierecht; onderhoudskwesties; fiscaal recht; boedeladministratie; arbeidsrecht; verkeersrecht; auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten van een advocaat?
Op de lokatie Noord-Holland / Amsterdam / 1077 ZX

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocatenkantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaat of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Advocaat zoeken? heeft u een advocaat nodig?
In de regio van Noord-Holland / Amsterdam / 1077 ZX / Postbus 545

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De homepagina van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze gegevens zou op zijn best kosteloos voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Hogan Lovells International LLP op de locatie: Amsterdam, 1077 ZX, Strawinskylaan 4129
bied hulp bij juridische problemen, verricht haar diensten in de rechtsgebieden:

Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Know-howbescherming
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Octrooirecht
Kwekersrecht
Know-howbescherming
IE-beslag
Aansprakelijkheidsrecht
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Jaarrekeningenrecht
Agentuur- en distributierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Europees ondernemingsrecht
Bijzondere procedures
Internationaal procesrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Financiering en zekerheden
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Productaansprakelijkheid
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Octrooirecht
Know-howbescherming
IE-beslag
Bestuursrecht
Bestuursrecht – zorgsector
Gezondheidsrecht
Farmaceutisch recht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – zorgsector
Bijzondere procedures
Arbitrage
Mediation
Internationaal procesrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Farmaceutisch recht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursprocesrecht
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Privacybescherming / Privacyrecht
Domeinnamen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Kwekersrecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Octrooirecht
Know-howbescherming
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Internationaal procesrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Internationaal contractenrecht
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Webwinkels
Kansspelen/Gaming law
Telecomrecht
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Telefonie
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Informatica/Informatie technologie
Internet Service Providers
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Re-integratie

De hieronder werkend advocaten hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, deze hieronder volgende professional`s geven u hulp in de grootste frase van het woord de advocatenpraktijk:

de heer mr. M.E. Wallheimer
de heer mr. L. Oosting
mevrouw mr. M.H.R.N.Y. Cordewener
de heer mr. J.D. Kleyn
mevrouw mr. C.C.A. van Rest
de heer mr. K.A.J. Bisschop
de heer mr. J. Buntjer
de heer mr. M.J. Schellingerhout
de heer mr. H.J. van den Bos
mevrouw mr. E. Hogerzeil
de heer mr. K. Althaus
de heer mr. W.J.H. Jongen
de heer mr. R.M. van der Velden
de heer mr. D. Goedegebuure
de heer mr. H.J. Ridderinkhof
de heer mr. C.A. Brouwer
de heer mr. A. van der Pols
mevrouw mr. S.H. Bouwers
mevrouw mr. J. Bodewits
mevrouw mr. W.Y. Lam
mevrouw mr. J.E.W. Koehof
de heer mr. D.T. Schuringa
de heer mr. S.L.A. Dusault
mevrouw mr. M.J.E. van der Lande
mevrouw mr. L.J.V. van de Ven
mevrouw mr. L.W. Cortenraad
de heer mr. H. Zagers
mevrouw mr. R. Franken
de heer mr. R.P.C. Musch
mevrouw mr. K.A. Jelsma
mevrouw mr. M. Benbrahim
mevrouw mr. A.C. Pronk
mevrouw mr. Y.M. Voermans
de heer mr. K. Janssens
de heer mr. B.A. Keizers
mevrouw mr. P.H. den Boer
mevrouw mr. C. van Dam
mevrouw mr. J.Z. de Ruiter
de heer mr. S.J. Reinders
de heer mr. B.M. Blok
de heer mr. J.W.G. Boer
de heer mr. J.T.J. Hoogslag
mevrouw mr. I.L. Baltes
de heer mr. J.C.M. Duijm
mevrouw mr. C. Sijm

Q Fax:

0205533777

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing