Rechtskundige hulp nodig? – Advocaten omgeving ‘S-Gravenhage

Bedrijfsnaam Advocaat: Hof-Recht advocaten
Adres: Ln van Nieuw-Oost-Indie 133-A
Regio: ‘S-Gravenhage
Postcode: 2593 BM
Provincie: Zuid-Holland

Telefoon: 070-3469592
Fax: 070-3643734

Wanneer en hoe kunnen advocaten u de hulp bieden die u zoekt?

Wie krijgt het ouderlijk gezag na scheiding – echtscheiding
Heeft u recht op schadevergoeding na een auto-ongeluk als u letsel heeft?
Voorlopig werkcontract ontbinden?
Wat te doen wanneer je overvallen bent?

In dergelijke zaken kan een advocaten kantoor u bijstaan .
Want met een advocaten kunt u alle inlichtingen
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocatenkantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaat te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocaat in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten kantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functieomschrijving advocaat
locatie ‘S-Gravenhage – Zuid-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten kantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun klant.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocatenkantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Huur-, Aankoop- of leaseovereenkomsten)
  • Juridisch bijstand op verscheidene verorderingen
    (bijvoorbeeld: onderhoudskwesties; boedeladministratie; fiscaal recht; arbeidsrecht; verkeersrecht; familierecht; auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten bij juridische hulp?
Locatie Zuid-Holland / ‘S-Gravenhage / 2593 BM

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocatenkantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocatenkantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Zoek een advocaat – zoek juridische bijstand, hulp en advies
In de regio van Zuid-Holland / ‘S-Gravenhage / 2593 BM / Ln van Nieuw-Oost-Indie 133-A

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De web site van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze info zou op zijn best zonder kosten voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Hof-Recht advocaten in de omgeving: ‘S-Gravenhage, 2593 BM, Ln van Nieuw-Oost-Indie 133-A
is actief in de rechtsgebieden:

Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
WW
WWB
ZW
WAO
WIA/WGA/IVA
IOW
IOAW
Wajong
AOW
AKW
Jeugdwet
Toeslagen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – sociale zekerheid
Jeugdrecht
Jeugdrecht – algemeen
UHP – bijstand aan jeugdigen
Personen-
familie-
erfrecht
GBA/BRP-zaken
Handelingsbekwaamheid
Familierecht – algemeen
Vaderschap en erkenning
OTS/UHP
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Jeugdrecht
Jeugdrecht – algemeen
Jeugdrecht – strafzaken
UHP – bijstand aan jeugdigen
Onderwijsrecht
Leerplichtzaken
Personen-
familie-
erfrecht
Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
OTS/UHP
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Jeugdstrafrecht
Economisch strafrecht
Leerplichtzaken
Uitleveringszaken
Strafprocesrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Personen-
familie-
erfrecht
Personenrecht – algemeen
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Beëindiging samenwonen
Jeugdrecht
Jeugdrecht – algemeen
Jeugdrecht – strafzaken
UHP – bijstand aan jeugdigen
Onderwijsrecht
Leerplichtzaken
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Jeugdstrafrecht
Verkeersstrafrecht
Leerplichtzaken
Penitentiair recht
TBS
Strafprocesrecht
Jeugdrecht
Jeugdrecht – algemeen
Jeugdrecht – strafzaken
UHP – bijstand aan jeugdigen
Internationale kinderontvoering
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Jeugdstrafrecht
Economisch strafrecht
Verkeersstrafrecht
Internationaal strafrecht
Uitleveringszaken
Penitentiair recht
TBS
Strafprocesrecht

De hieronder werkzame rechtskundig adviseurs hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, deze hier onder volgende professionals geven u ondersteuning in de brede uitdrukking van het woord de juridische praktijk:

mevrouw mr. I.G.M. van Gorkum
mevrouw mr. M.J.A. Grimmelikhuijsen
mevrouw mr. M.M.C. van der Sanden
de heer mr. R. Koelman
mevrouw mr. A.M.D. Naarden
de heer mr. R. Heemskerk

Q Fax:

070-3643734

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing