Advocaat zoeken – Vind een advocaat in uw buurt ‘S-Gravenhage

Advocatenkantoor: Ekelmans & Meijer Advocaten
Adres: Anna van Saksenlaan 30
Locatie: ‘S-Gravenhage
Postcode: 2593 HT
Provincie: Zuid-Holland

Tel: 070-3746300
Fax: 070-3746333

Hoe en wanneer heeft juridische hulp zin?

Wat wel en niet werk bij een bij scheiding
Immateriële schade? Schade berekenen met een advocaat?
Droomhuis verkocht aan een ander een paar uur voor het tekenen van het koopcontract?
Beroofd in het buitenland?

In dergelijke zaken kan een advocatenkantoor hulp bieden .
Want met een advocaten kunt u alle inlichtingen
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaat dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocatenkantoor te bezoeken voor het begin van een hachelijke situatie.
Hoe eerder de advocatenkantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten kantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Taken van de advocaat
in de buurt van ‘S-Gravenhage – Zuid-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocatenkantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun cliënten.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaat zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Huur-, Lease- of Aankoopovereenkomsten)
  • Juridisch advies op verschillende (bijvoorbeeld onderhoudskwesties, familierecht, boedeladministratie, fiscaal recht, verkeersrecht, arbeidsrecht, auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

De kosten van juridische bijstand?
In de regio Zuid-Holland / ‘S-Gravenhage / 2593 HT

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocatenkantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocatenkantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Zoek een advocaat – zoek hulp, advies en juridische bijstand
Te Zuid-Holland / ‘S-Gravenhage / 2593 HT / Postbus 93455

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De homepagina van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze mededelingen zou op zijn best voor niets voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Ekelmans & Meijer Advocaten te: ‘S-Gravenhage, 2593 HT, Anna van Saksenlaan 30
is actief in de volgende rechtsgebieden en kunnen u deskundige hulp aanbieden:

Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Terugvordering van eigendommen
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Bijzondere procedures
Tuchtrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Verzekeringsrecht
KIFID
Gezondheidsrecht
Contracten in de gezondheidszorg
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Energieleverantie
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Internationaal onroerend goedrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
MKB
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
CAO-recht
Re-integratie
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Aansprakelijkheid en voeging in strafproces
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Financieel Recht
Verzekeringsrecht
KIFID
Informatica/Informatie technologie
Privacybescherming / Privacyrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenkoop – voor leveranciers
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Medisch tuchtrecht
Advocaten tuchtrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Informatica/Informatie technologie
Privacybescherming / Privacyrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Onrechtmatige daad
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Zaken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Personen-
familie-
erfrecht
Familierecht – algemeen
Erfrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Financieel Recht
Verzekeringsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Onrechtmatige daad
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Europees Sociaal zekerheidsrecht
Internationaal Sociaal zekerheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Personen-
familie-
erfrecht
Personenrecht – algemeen
Familierecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – onderwijssector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – verkeershandhaving
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Nationale Ombudsman
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen
Aansprakelijkheidsrecht
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen

De hieronder werkzame rechtskundige adviseur hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, deze hierbeneden genoemde volgende professional- s geven jouw hulpverlening in de grootste taalkundigheid van het woord de advocatenpraktijk:

de heer mr. C.C.J. Hiebendaal
de heer mr. F.R.A. Schaaf
de heer mr. R.P.C. Kütemann
de heer mr. D.M. de Knijff
de heer mr. J. Ekelmans
de heer mr. D. Rijpma
de heer mr. G.C. van Daal
de heer mr. R. Kossen
de heer mr. H.J. Arnold
mevrouw mr. A.M. Nijboer
mevrouw mr. A.M.M. Vermeijden
de heer mr. M. den Besten
mevrouw mr. A.H.M. van Noort
de heer mr. E.W. Mehring
mevrouw mr. R.L. Bakels
de heer mr. A. Youssuf
mevrouw mr. F. van Kersbergen
mevrouw mr. S.R. den Held
mevrouw mr. W.E. Noordhoorn Boelen
mevrouw mr. M.M.T.M. Peters
mevrouw mr. F.L. Juncker
mevrouw mr. M.S. van der Keur
mevrouw mr. P.M.L. Schilder Spel
de heer mr. D.F. Spoormans
mevrouw mr. M.C. Sinnecker
mevrouw mr. I.A.J. Deijkers
mevrouw mr. S. van der Burgt
mevrouw mr. A.C. van der Salm
mevrouw mr. I.M.M. Wielenga
de heer mr. R.B.P. Roeten

Q Fax:

070-3746333

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing