Rechtskundige hulp nodig? – Juridische bijstand in de omgeving ‘S-Gravenhage

Bedrijfsnaam: Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation
Adres: Sportlaan 40
Lokatie: ‘S-Gravenhage
Postcode: 2566 LB
Provincie: Zuid-Holland

Tel: 070-3115411
Fax: 070-3115412

Wanneer heeft u rechtshulp nodig? heeft juridische hulp zin?

Zou je willen scheiden en vragen over voogdij willen verhelderen?
Immateriële schade? Schade berekenen met een advocaat?
Zijn er problemen met een werk-, huur- of koopcontract?
Ben je beroofd of aangevallen?

In dergelijke zaken kan een advocaat hulp bieden .
Want met een advocatenkantoor kunt u alle mededelingen
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocatenkantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocatenkantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten kantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functieomschrijving advocaat
te ‘S-Gravenhage – Zuid-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaat.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun cliënten.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Lease-, Aankoop- of Huurovereenkomsten)
  • Jurdische Tips op verscheidene rechtsgebied (bijvoorbeeld familierecht, fiscaal recht, onderhoudskwesties, arbeidsrecht, boedeladministratie, auteursrecht, verkeersrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten van een advocaat?
Op de locatie Zuid-Holland / ‘S-Gravenhage / 2566 LB

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaten kantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Advocaat zoeken? heeft u een advocaat nodig?
Op de lokatie Zuid-Holland / ‘S-Gravenhage / 2566 LB / Postbus 18598

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De web site van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze gegevens zou op zijn best gratis voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation in: ‘S-Gravenhage, 2566 LB, Sportlaan 40
rechtsgebied advocatenkantoor:

Aansprakelijkheidsrecht
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Vervoer over water
Vervoer door de lucht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Jeugdrecht
Jeugdrecht – algemeen
Jeugdrecht – strafzaken
UHP – bijstand aan jeugdigen
Onderwijsrecht
Leerplichtzaken
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Jeugdstrafrecht
Militair strafrecht
Economisch strafrecht
Verkeersstrafrecht
Fiscaal strafrecht
Milieustrafrecht
Leerplichtzaken
Internationaal strafrecht
Uitleveringszaken
Penitentiair recht
TBS
Strafprocesrecht
Bijzondere procedures
Mediation
Internationaal procesrecht
Personen-
familie-
erfrecht
Personenrecht – algemeen
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Familiezaken met internationale aspecten
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Economisch strafrecht
Verkeersstrafrecht
Strafprocesrecht
Fiscaal recht – Belastingrecht
Fiscaal recht – algemeen
Inkomstenbelasting
Loonbelasting – Premies volksverzekeringen
Belastingrecht – toeslagen
Vennootschapsbelasting
Invorderingsrecht
Erfbelasting
Schenkbelasting
Fiscaal procesrecht
Internationaal belastingrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vreemdelingen
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – naturalisatie
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Vreemdelingen- en asielrecht
Vreemdelingenrecht – algemeen
Immigratierecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Aansprakelijkheid en voeging in strafproces
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – militairen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – ambtenaren
Nationale Ombudsman
Financieel Recht
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Militair strafrecht
Fiscaal strafrecht
Internationaal strafrecht
Uitleveringszaken
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – sociale zekerheid
Bestuursrecht – ambtenaren
Bestuursrecht – asiel
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – naturalisatie
Bestuursprocesrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
WAO
Wajong
WAZO
AOW
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Kansspelen/Gaming law
Telecomrecht
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Auto’s/BOVAG
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Personen-
familie-
erfrecht
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Collaborative divorce
Familiezaken met internationale aspecten
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
Erfrecht – algemeen
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Huurtoeslag
Woningwaardering
Huurcommissie
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Zwarte/grijze lijst bedingen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – Rijksoverheid
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren
Ontslagrecht ambtenaren
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – sociale zekerheid
Bestuursrecht – ambtenaren
Bestuursrecht – onderwijssector
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – verkeershandhaving
Bestuursrecht – vreemdelingen
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – naturalisatie
Bestuursrecht – overig
Nationale Ombudsman
Bestuursprocesrecht
Vreemdelingen- en asielrecht
Vreemdelingenrecht – algemeen
Immigratierecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
WW
ZW
WIA/WGA/IVA
WAZO
AOW
Europees Sociaal zekerheidsrecht
Internationaal Sociaal zekerheidsrecht
Personen-
familie-
erfrecht
Personenrecht – algemeen
Curatele/bewindvoering (niet WSNP)/mentorschap
Wettelijke vertegenwoordiging
Handelingsbekwaamheid
Familierecht – algemeen
Echtscheidingen
alimentatiezaken
omgangsregelingen
Echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden
Vaderschap en erkenning
Familiezaken met internationale aspecten
Boedelscheidingen
Beëindiging samenwonen
Beëindiging geregistreerd partnerschap
OTS/UHP
Erfrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Erfdienstbaarheden
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Auto’s/BOVAG
Reizen/ANVR
Telefonie
Energieleverantie
Agrarisch verbintenissenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Letselschade
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
CAO-recht
Pensioenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
MKB
Franchise
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Goederenrecht
Vastgoedrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen

De hier-onder genoemde werkzame rechtskundig adviseurs hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, deze hierbeneden genoemde volgende professional-s geven jou steun in de breedste waarde van het woord de rechtskundige praktijk:

de heer mr. J.G.A. van Zuuren
mevrouw mr. C.M.H. van Vliet
mevrouw mr. S.L.A. Verburgt
de heer mr. H. Sytema
de heer mr. I.J. Janssens
de heer mr. J.S. Maas
de heer mr. R.W.M.L. Delissen
de heer mr. B.D.W. Martens
de heer mr. M.J. van Basten Batenburg
de heer mr. O.R. van Hardenbroek van Ammerstol
mevrouw mr. M.M. Zwaan- Stroband
de heer mr. M.R. Krul
mevrouw mr. P.R. Slingenberg- Beishuizen
de heer mr. M.J.E.L. Delissen
de heer mr. F.J.B. Buitenhuis
mevrouw mr. E.A. Scheffers
mevrouw mr. G. den Ouden- Çimen
mevrouw mr. J.E. Hamann
mevrouw mr. S.K.N. Kaars Sijpesteijn- Gan
mevrouw mr. C.G.A. van Stratum
mevrouw mr. M.P.J. Frederiks
mevrouw mr. R.W.H. Teppema
mevrouw mr. F.S. Bellekom
de heer mr. J. Kaldenberg
mevrouw mr. M. Verberkmoes- Cota
mevrouw mr. S.D.I.M. Stolker
mevrouw mr. V. Balvers
de heer mr. M.B. van Munster
mevrouw mr. M. Schreuders
de heer mr. N.B. Genemans

Q Fax:

070-3115412

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing