Op zoek naar een advocaat? – Advocaten omgeving Amsterdam

Advocaten Kantoor: De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
Adres: Claude Debussylaan 80
Plaats: Amsterdam
Postcode: 1082 MD
Provincie: Noord-Holland

Telefoon: 020-5771771
Fax: 020-5771775

Hoe weet u dat u een advocaat nodig heeft? heeft juridische hulp zin?

Zou je willen scheiden en vragen over voogdij willen verhelderen?
Letselschade of een misdrijf? Schadevergoeding eisen aan de dader!
Huis kopen met huurders erin. Hoe werkt dit exact?
Bent u slachtoffer geworden van straatroof?

In dergelijke zaken kan een advocaat u ondersteuning aanbieden .
Want met een advocaten kunt u alle nieuws
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaat dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocaten in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaat in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Functieomschrijving advocaat
regio Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten kantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun cliënten.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Huur-, Lease- of Aankoopovereenkomsten)
  • Juridisch advies op verschillende verorderingen (bijvoorbeeld familierecht, onderhoudskwesties, fiscaal recht, boedeladministratie, arbeidsrecht, verkeersrecht, auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Wat kost een advocaat voor uw geschil of zaak?
Op de locatie Noord-Holland / Amsterdam / 1082 MD

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocatenkantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocatenkantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Advocaat zoeken – Gratis gesprek pro deo advocaat
In de omtrek van Noord-Holland / Amsterdam / 1082 MD / Postbus 75084

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De website van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze mededelingen zou op zijn best kosteloos voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te: Amsterdam, 1082 MD, Claude Debussylaan 80
zijn actief in deze rechtsgebieden en kunnen u deskundig bijstaan:

Aansprakelijkheidsrecht
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Medezeggenschapsrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Overgang van onderneming
Medezeggenschapsrecht
Pensioenrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Beleggen
Internationaal financieel recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Pandrecht
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Reclamerecht
Kwekersrecht
Databankenrecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Onrechtmatige daad
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Kansspelen/Gaming law
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Bijzondere procedures
Arbitrage
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Mediation
Internationaal procesrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Bouwrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Kapitaalmarkttransacties
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Due dilligence
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in het verkeer/WAM
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Jaarrekeningenrecht
MKB
Agentuur- en distributierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Kapitaalmarkttransacties
Beleggen
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Financieel Recht
Kapitaalmarkttransacties
Wwft
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Leasing
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Internationaal onroerend goedrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Agentuur- en distributierecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Leasing
Beleggen
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
KIFID
Internationaal financieel recht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Fusies en overnames
Due dilligence
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer over het spoor
Vervoer door de lucht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiering en zekerheden
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Toezicht op financiële dienstverlening
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Pensioenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
IE-beslag
Strafrecht
Economisch strafrecht
Internationaal strafrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Medezeggenschapsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Bankrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Kapitaalmarkttransacties
Toezicht op financiële dienstverlening
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Fusies en overnames
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Financieel Recht
Beleggen
Fiscaal recht – Belastingrecht
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Internationaal belastingrecht
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Pensioenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Kapitaalmarkttransacties
Beleggen
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
Internationaal financieel recht
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Compliance
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Gezondheidsrecht
Farmaceutisch recht
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Octrooirecht
Know-howbescherming
IE-beslag
Ondernemingsrecht
Due dilligence
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Octrooirecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen

De hier-onder werkend rechtskundig adviseurs hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, deze hier onder genoemde volgende professionals geven jouw hulpverlening in de grote taalkundigheid van het woord de advocatenpraktijk:

de heer mr. R.M. Hermans
de heer mr. M.J. Schenck
de heer mr. P. Cronheim
de heer mr. E.J. Henrichs
mevrouw mr. B. van Duren- Kloppert
de heer mr. R.D. Vriesendorp
de heer mr. H.J.A. Knijff
de heer mr. K. Limperg
de heer mr. T.M. Snoep
mevrouw mr. N.H. van den Biggelaar
de heer mr. N.K. Biegman
de heer mr. J.N. de Blécourt
de heer mr. C.J. Groffen
de heer mr. L.J. Hijmans van den Bergh
de heer mr. J.P. Hustinx
de heer mr. G.H. Potjewijd
de heer mr. S.F. Sagel
de heer mr. P.N. Ploeger
de heer mr. K.A.J. de Vries
de heer mr. M.Ch. Schouten
de heer mr. D. Horeman
mevrouw mr. V. Rörsch
de heer mr. B.W. Roelvink
de heer mr. N.B. Spoor
de heer mr. B. Winters
de heer mr. G.W. van der Bend
de heer mr. T. Cohen Jehoram
mevrouw mr. B.J. Korthals Altes-van Dijk
mevrouw mr. L. di Bella
mevrouw mr. M.B. Kerkhof
mevrouw mr. G.N. Smeenk
de heer mr. D.J. Beenders
de heer mr. M. Stoffer
mevrouw mr. J.T. van der Kroon
mevrouw mr. N.P. Schreuder
de heer mr. A.A. Kleinhout
mevrouw mr. A.L.M. Mutsaers
de heer mr. E.R. Meerdink
de heer mr. J. Erwteman
de heer mr. G. Kuipers
de heer mr. J.W. Hoevers
de heer mr. M.J.C. Somsen
de heer mr. M. Ynzonides
de heer mr. Z.D. Veldhoen
mevrouw mr. V.N.J. Snijder
mevrouw mr. M.J.E. Straathof
mevrouw mr. J.A.M. Gijsbers
mevrouw mr. C.J.H. Priem
de heer mr. A.J. Rijsterborgh
de heer mr. R.G. Kloppenburg
de heer mr. R.F. Abeln
de heer mr. C.S. Kon
de heer mr. T.G. Abeln
mevrouw mr. S. Nagy
de heer mr. R.J.P. Ferwerda
mevrouw mr. O.P. Konsek
de heer mr. F.P.H. Hamming
de heer mr. G.J. Harryvan
de heer mr. M.P. Münch
de heer mr. C.A. van Staveren
de heer mr. J.F. Vlek
mevrouw mr. M.J. Reij
mevrouw mr. M. Warmerdam
mevrouw mr. D. Zubrinic
mevrouw mr. M.R. Hoekstra
mevrouw mr. W. van Kesteren
de heer mr. R. van Tricht
de heer mr. D.W. Wolff
de heer mr. R. van Staden ten Brink
de heer mr. J.L. van der Schrieck
mevrouw mr. W.G. Jonker
mevrouw mr. M. Heemskerk-de Waard
mevrouw mr. T.M. Smits
mevrouw mr. D.E.M. Kromwijk
mevrouw mr. A.A.M. Janssen
de heer mr. T. Elseman
de heer mr. R.H.B. Roomberg
de heer mr. K.J. Saarloos
de heer mr. A.S. Münch
de heer mr. O. Salah
de heer mr. A.D. Polkerman
de heer mr. S.C. Polkerman
de heer mr. B.M.H. Fleuren
de heer mr. M. Malycha
mevrouw mr. I. Pauw
de heer mr. S. Vermeulen
de heer mr. M.W.A. Schimmel
mevrouw mr. W.M. Adank
mevrouw mr. E.L. Gerretsen
mevrouw mr. C.H.R.M. van der Hoeven
de heer mr. P.J. Hooghoudt
de heer mr. J.A.A. Zents
de heer mr. W.W.C.I.G. Bijveld
mevrouw mr. C.A.A.M. Steinhage
de heer mr. P.B.F. van den Boom
de heer mr. R.S. van Boxtel
de heer mr. R.H. Maatman
de heer mr. J.J. Kuipers
mevrouw mr. I.A. Mensing
de heer mr. A.M. ter Haar
mevrouw mr. M.E. Gaaf
mevrouw mr. M.R. van der Vos
de heer mr. L.E.A. van Thiel
de heer mr. D.L.S. Ceulen
de heer mr. B.M. Ter Woort
mevrouw mr. D. Malácová
de heer mr. S.J. Kool
de heer mr. F.A.G. Veldhuijzen
mevrouw mr. R.M.A. van der Poel
mevrouw mr. F.F.M. Goijarts
de heer mr. M.F. Eliens
de heer mr. B.J. Boutellier
de heer mr. S.L.H. Bergsma
de heer mr. T.E. Peters
de heer mr. S.B.W. van de Scheur
de heer mr. D. van Gerven
mevrouw mr. H.W. Koggink
mevrouw mr. M.A. van der Veer
mevrouw mr. K.M.W.A. Nijburg
de heer mr. A.W.P. Marsman
mevrouw mr. M.N.B. Schilperoort
de heer mr. D.J.J. Maessen
de heer mr. L.P. Keijzer
de heer mr. F.J.M. Hengst
de heer mr. M.P.J. Ploeg
mevrouw mr. S.A.P. Poot
de heer mr. C.J. Noordam
de heer mr. R.W. Ledeboer
de heer mr. J.G. Klijnsma
mevrouw mr. E.M.T. Huijzer
de heer mr. J. Barneveld
mevrouw mr. H.W. van Ginkel
de heer mr. I.S. Timman
mevrouw mr. L. van der Zwet
de heer mr. A.K. Zirar
mevrouw mr. T.I. Kasabova
mevrouw mr. L. van Loon
de heer mr. W. Hofstee
mevrouw mr. H.S. Chen
mevrouw mr. E.L. Rowel
de heer mr. L.F. Peters
de heer mr. J.P.A. van Ballegoijen de Jong
de heer mr. L.A. de Vries
mevrouw mr. C.D.E. Scholte
de heer mr. S.T.M. Terpstra
de heer mr. J.B. van de Velden
de heer mr. H.M.W. van Heeswijk
mevrouw mr. J.A. ten Wolde
mevrouw mr. M.J. Portman
de heer mr. W.E.J. Dijkstra
de heer mr. A.D. Josephus Jitta
de heer mr. O.V. Lamme
mevrouw mr. M.J. van Loopik
de heer mr. E. Veenman
de heer mr. B.N. Schep
mevrouw mr. E.H.A. Schram
de heer mr. J.W.M.K. Meijer
de heer mr. H.J. van Ravenhorst
de heer mr. S. Derksen
mevrouw mr. S.C. Brinkhuis
mevrouw mr. M.L. de Vries Lentsch
de heer mr. C.M.R. Muradin
de heer mr. E. Stegerhoek
de heer mr. T. Douma
de heer mr. B. de Rijke
de heer mr. J.E. Soeharno
mevrouw mr. M.V.E.E. de Monchy
mevrouw mr. L.L. de Boer
de heer mr. H.F. ten Bruggencate
de heer mr. A.M. Arnbak
mevrouw mr. C.E.E. Zois
mevrouw mr. R.G.A. Kok
de heer mr. J.C. Hinrichsen
de heer mr. R.T. de Jong
mevrouw mr. B.M.W. Fontein
de heer mr. M. Gerrits
de heer mr. R.E.A. Lubberdink
de heer mr. T. Nijenhuis
mevrouw mr. E.R. van Rhijn
mevrouw mr. M.C.G. Massart
mevrouw mr. M.N. de Soeten- Middelkoop
mevrouw mr. R.M.A. Vernooij
de heer mr. J.J. Valk
de heer mr. N. Versteeg
mevrouw mr. C.A. van Senten
mevrouw mr. M.J.M. Smulders
de heer mr. J.E. van Uden
mevrouw mr. D. Azarfane
mevrouw mr. I. Buga
mevrouw mr. R.B. Akkerhuis
mevrouw mr. A.C.E. van Lennep
mevrouw mr. M.V. Kuipers
de heer mr. W.T. Röell
de heer mr. T.A. Waterbolk
mevrouw mr. I. Struijkenkamp
mevrouw mr. V. Gal
mevrouw mr. F. ter Hoeven
de heer mr. B.F. Hoffschulte
de heer mr. A.P.C. Godlieb
de heer mr. F.J.L. Kaptein
de heer mr. P.W.R. van Hattum
de heer mr. P.F.M. Fraile Maqueda
de heer mr. M.C.J. Reuling
de heer mr. G.A. Molewijk
de heer mr. M.L. Thirij
de heer mr. T.L. Ticheloven
mevrouw mr. E.C. Schijf
mevrouw mr. A.C.W.K. Tan
de heer mr. P.A. Spijker
de heer mr. H.P. van Wijlen
de heer mr. A.W. IJland
de heer mr. G.H. van der Hauw
mevrouw mr. T.S.T.C. Flapper
de heer mr. R. van Haeringen
mevrouw mr. A. Anbeek
de heer mr. S. Ibrahim
mevrouw mr. R.S. Wouda
mevrouw mr. H.J.R. Stoter
de heer mr. P.W.M. van Slobbe
de heer mr. C.R.M. Moll
mevrouw mr. N.H.P. Schatorje
de heer mr. P.C. Russcher
mevrouw mr. A. Heddar
mevrouw mr. C.A.M. de Mare
de heer mr. W.P.J. van Keulen
mevrouw mr. S.C.Y. van Ansenwoude
mevrouw mr. I.M. Braam
mevrouw mr. M. Flipse
de heer mr. B.L. Boonzajer Flaes
mevrouw mr. A.H.C. Wesseling
mevrouw mr. J.M.T. Ghiraw
de heer mr. M.C. Burggraaf
mevrouw mr. M.E. van Dam
de heer mr. K.L. Chong
mevrouw mr. S. Guettache
mevrouw mr. F.L.G. Hazewinkel
de heer mr. T.M.J. van den Meijdenberg
mevrouw mr. E.M.H. Teeuwen
mevrouw mr. C.D. Veldman
mevrouw mr. A.C. Smale
de heer mr. M.L. Al – Saady
mevrouw mr. E.C.L. van de Langerijt
de heer mr. P.W. Post
mevrouw mr. E.W. Peijster
mevrouw mr. S.P.J. van Straalen
mevrouw mr. R.F.C. Keijser
de heer mr. P.H. Lawley
mevrouw mr. R.E. de Blécourt
mevrouw mr. S.E.P. Uijldert
de heer mr. A.C.M. Vos
mevrouw mr. Y. Song
de heer mr. B.W. Hylkema
mevrouw mr. D.M. Klomp
mevrouw mr. L. Ramdani
de heer mr. F.R.C. Olsman
de heer mr. D.S. Gieben
mevrouw mr. P.J. Borst
de heer mr. M.W.M. van Geest
de heer mr. A.J. Stegenga
de heer mr. S.B. Booijink
de heer mr. B. Valkenburg
de heer mr. A.J. Graafland
de heer mr. D.M. Vaccaro
de heer mr. J.Y. Roodheuvel
de heer mr. N.J. van Rijckevorsel
mevrouw mr. M.J.H. Schipper
mevrouw mr. A.E.J.C. Scholten
mevrouw mr. D. Horvath
mevrouw mr. M.L. Boomgaard
de heer mr. G. Boonzaaijer
mevrouw mr. B.C. van Breda
mevrouw mr. A. Kaur Doal
mevrouw mr. F. El Ghamarti
de heer mr. A.E. de Paepe
de heer mr. L.H. van de Ven
mevrouw mr. V. van Weperen
mr. G.C.F. baron van Verschuer
mevrouw mr. E. Zalewska
mevrouw mr. L.E. de Vries
de heer mr. N. Vonk
mevrouw mr. Y.Z. Wu
de heer mr. G.D. Klijn
de heer mr. M.R. Meutgeert
mevrouw mr. A.L. Koster
de heer mr. G.P.W. Becker
mevrouw mr. J.O.Y. Elagab
mevrouw mr. A. van Schaik
mevrouw mr. K. Lagerweij
de heer mr. O.J.B. Whitehead
mevrouw mr. C.H.M. van Mil
mevrouw mr. S. van de Put
de heer mr. T.S. Walter
mevrouw mr. O.J. Sinsheimer
de heer mr. A. Gracis

Q Fax:

020-5771775

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing