Op zoek naar een advocaat? – Advocaten in de buurt van Amsterdam

Bedrijfsnaam Advocaat: Clifford Chance LLP
Adres: Droogbak 1-a
Stad: Amsterdam
Postcode: 1013 GE
Provincie: Noord-Holland

Tel: 020-7119000
Fax: 020-7119999

Wanneer en hoe en kan een advocaat u helpen?

Wie krijgt het ouderlijk gezag na scheiding – echtscheiding
Heb je schade veroorzaakt aan één of meerdere eigendommen van iemand anders?
Huis kopen met huurders erin. Hoe werkt dit exact?
Hulp na een overval of beroving

In dergelijke zaken kan een advocaten kantoor ondersteuning aanbieden .
Want met een advocaten kunt u alle mededelingen
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocatenkantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocatenkantoor te bezoeken voor het begin van een nood situatie.
Hoe eerder de advocaten kantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Wat doet een advocaat
in Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten kantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun hulpvrager.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Lease-, Aankoop- of Huurovereenkomsten)
  • Jurdische Tips op verscheidene gebieden (bijvoorbeeld: onderhoudskwesties; familierecht; boedeladministratie; fiscaal recht; verkeersrecht; arbeidsrecht; auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Wat zijn de kosten van een advocaat bij een geschil?
In de regio van Noord-Holland / Amsterdam / 1013 GE

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaat of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Advocaat zoeken – Gratis gesprek pro deo advocaat
In Noord-Holland / Amsterdam / 1013 GE / Postbus 251

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De homepagina van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze informatie zou op zijn best kosteloos voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Clifford Chance LLP in de omgeving: Amsterdam, 1013 GE, Droogbak 1-a
bied hulp bij juridische problemen, verricht haar diensten in de volgende rechtsgebieden:

Financieel Recht
Bankrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Wissel- en chequerecht
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Transportrecht
Vervoer over het spoor
Vervoer door de lucht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Kapitaalmarkttransacties
Beleggen
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Financiering en zekerheden
Kapitaalmarkttransacties
Wissel- en chequerecht
Internationaal financieel recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Fusies en overnames
Internationaal ondernemingsrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Toezicht op financiële dienstverlening
Informatica/Informatie technologie
Privacybescherming / Privacyrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Pensioenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Kansspelen/Gaming law
Telecomrecht
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Kwekersrecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Naburige rechten
IE-beslag
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Due dilligence
Compliance
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Telefonie
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Kapitaalmarkttransacties
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Bankrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Kapitaalmarkttransacties
Internationaal financieel recht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiering en zekerheden
Kapitaalmarkttransacties
Fiscaal recht – Belastingrecht
Fiscaal recht – algemeen
Inkomstenbelasting
Loonbelasting – Premies volksverzekeringen
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Invorderingsrecht
Fiscaal procesrecht
Communautair belastingrecht
Internationaal belastingrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Jaarrekeningenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Compliance
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Kapitaalmarkttransacties
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen

De hieronder genoemde werkend advocaten hebben ieder hun eigen jurisdictie, deze hieronder genoemde volgende professional- s geeft jouw steun in de brede taalkundigheid van het woord de advocatenpraktijk:

de heer mr. T.A.L. Kliebisch
de heer mr. J. Fleury
de heer mr. J.H.W. Koster
de heer mr. F.G.B. Graaf
de heer mr. P.N.J. van Welzen
de heer mr. H.W.L. de Beaufort
de heer mr. H.L.E. Verhagen
de heer mr. J.C. Hofland
de heer mr. J.A. Tempelman
mevrouw mr. S. Schermerhorn
mevrouw mr. L. Buiter
de heer mr. E.R. Schreuder
de heer mr. P. Borsjé
de heer mr. M.S. Huddlestone
mevrouw mr. A.J. McEwan
de heer mr. H.J. Teerink
de heer mr. G.G. Crookes
mevrouw mr. M.J.E. Trip- Meijboom
de heer mr. J.F. Ouwehand
de heer mr. R.G.J. Nowak
de heer mr. H.C. Tonnaer
de heer mr. J.G. Thijssen
de heer mr. J.B.R. Regouw
mevrouw mr. I. van Gasteren
de heer mr. F.C.A. van de Bult
de heer mr. J.T. de Vries
de heer mr. D.J.F.F.M. Duynstee
de heer mr. B.B. Visser
mevrouw mr. J.M. Luycks
de heer mr. W.H.A. Specken
mevrouw mr. A.W. Rutten
de heer mr. P.M. Alexander
de heer mr. M.C.J. Lommen
mevrouw mr. N.H. Rutgers
de heer mr. J.L.J.M. van der Meer
de heer mr. A.M.R. Khodabaks
mevrouw mr. K.J. Ribbink
de heer mr. R.K.Th.J. Smits
de heer mr. C.W. van der Zee
de heer mr. P.J.L. Leefers
de heer mr. A. Tamaddoni Jahromi
de heer mr. H.J. Steinvoort
de heer mr. A.G. Mikes
de heer mr. D. Woolmer
de heer mr. M.F. Sunderman
de heer mr. F.A.M. de Vries
mevrouw mr. J.S. Jones
de heer mr. V.H.B. ten Have
de heer mr. G.J.M. Verburg
de heer mr. E.I. van der Kaa
mevrouw mr. E.M.A. Bleeker
de heer mr. H.P. van der Molen
de heer mr. M.J.H. Niekoop
de heer mr. A.P. Freund
de heer mr. W.S. van Dijk
de heer mr. T.D.R. Heerschop
mevrouw mr. J. Kroes
de heer mr. M. Louizi
de heer mr. N.I. Groenland
mevrouw mr. L.M. Franklin
de heer mr. B.H.M. Kocken
de heer mr. B. de Vries
mevrouw mr. K. Busuladzic
mevrouw mr. S.A. Herweijer
mevrouw mr. S.J. Lewis
mevrouw mr. V.J.W.T. Cordemeijer
de heer mr. D.J.P. Berendsen
de heer mr. G.J.L. Bergervoet
de heer mr. T. Salemink
de heer mr. J.H. Horsmeier
mevrouw mr. N. van Stekelenburgh
de heer mr. F.B. Muller
de heer mr. M.J.P. Dijkshoorn
de heer mr. E.J.R. Verwey
de heer mr. J. Jurriëns
de heer mr. S. Klinkhamer
mevrouw mr. C. Spierings
de heer mr. M.C. Hoeba
mevrouw mr. N.A.J. Corsten
mevrouw mr. S.R. Blankestijn
de heer mr. B.P.A. Bootsma
de heer mr. T. Drenth
mevrouw mr. C.A. Vermeulen
mevrouw mr. L. de Visser
mevrouw mr. S. Ruff
mevrouw mr. L.E.F.M. de Bruin
de heer mr. W.S. van den Bosch
de heer mr. P.P. Walsh
de heer mr. R.P. Houtveen
mevrouw mr. W.L. de Wit
de heer mr. P.W.J. Wiegman
mevrouw mr. C.O.A. Smit
de heer mr. J.V. Kolthof
de heer mr. A. Adl Rudbordeh
mevrouw mr. F.C.F. Wagtendonk
de heer mr. T. Smeele
de heer mr. M.A. van Oyen
mevrouw mr. T. Kok
de heer mr. R.O. IJsselmuiden
de heer mr. L.J. van Oosterhout
mevrouw mr. S.A.M. Wijdeveld
de heer mr. M.N.M. Groot
mevrouw mr. S.E. van Marwijk Kooy
mevrouw mr. F.P.D.A. Buijs
mevrouw mr. S. Adam
de heer mr. T.W.J. Hoeben
mevrouw mr. C.M.P. van der Helm
de heer mr. J.C. van Hooijdonk
mevrouw mr. Z.L. Conteh
mevrouw mr. E.A. Vissers
mevrouw mr. E.E.B. Matheij
de heer mr. J.H.P. Dortmans
de heer mr. R. van Os
de heer mr. R.A.R. Torres
de heer mr. S.M. Akkersdijk
mevrouw mr. C.V.F. Tenge
de heer mr. D Coehorst
de heer mr. B.J. van Hattum
mevrouw mr. L. Ye
de heer mr. R.D. van Diepen
mevrouw mr. L.I. Velthuijsen
mevrouw mr. M.E. Vermolen

Q Fax:

020-7119999

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing