Hulp van een advocaat nodig? – Advocaten in de buurt van ‘S-Gravenhage

Bedrijf: BarentsKrans N.V.
Adres: Lange Voorhout 3
Regio: ‘S-Gravenhage
Postcode: 2514 EA
Provincie: Zuid-Holland

Tel: 070-3760606
Fax: 070-3651856

Hoe weet u dat u een advocaat nodig heeft? en kan een advocaat u helpen?

Wie krijgt het ouderlijk gezag na scheiding – echtscheiding
Heeft u recht op schadevergoeding na een auto-ongeluk als u letsel heeft?
Huurt u een woonhuis en heeft u vragen over de huurdersbescherming?
Hulp na een overval of beroving

In dergelijke zaken kan een advocatenkantoor u ondersteunen .
Want met een advocaten kunt u alle gegevens
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaat dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten kantoor te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocaat in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocatenkantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Wat is de rol van de advocaat
locatie ‘S-Gravenhage – Zuid-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaat.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun clienten.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocatenkantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten controleren en voorbereiden (bijv. Aankoop-, Lease- of Huurovereenkomsten)
  • Jurdische adviezen op verschillende verorderingen
    (bijvoorbeeld: familierecht; onderhoudskwesties; fiscaal recht; boedeladministratie; arbeidsrecht; verkeersrecht; auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten van een advocaat?
Lokatie Zuid-Holland / ‘S-Gravenhage / 2514 EA

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocatenkantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Zoek een advocaat – zoek hulp, advies en juridische bijstand
In de omtrek Zuid-Holland / ‘S-Gravenhage / 2514 EA / Postbus 30457

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De web site van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze mededelingen zou op zijn best zonder kosten voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

BarentsKrans N.V. in de omgeving: ‘S-Gravenhage, 2514 EA, Lange Voorhout 3
is actief op verschillende rechtsgebieden:

Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – Rijksoverheid
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen
Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Agentuur- en distributierecht
Internationaal ondernemingsrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Intellectuele Eigendom
Handelsnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Know-howbescherming
Naburige rechten
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Auto’s/BOVAG
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Internationaal onroerend goedrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Vergunningverlening
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Vastgoedrecht
Onteigeningsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Informatica/Informatie technologie
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Kansspelen/Gaming law
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Vergunningverlening
Bijzondere procedures
Mediation
Goederenrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vastgoedrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Gezondheidsrecht
Farmaceutisch recht
Informatica/Informatie technologie
IT-recht – algemeen
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Internet Service Providers
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Bijzondere procedures
Zaken bij Internationale tribunalen
Zaken op het gebied van defensie/operationeel militair recht
Internationaal procesrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Informatica/Informatie technologie
IT-recht – algemeen
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Hosting
Domeinnamen
Webwinkels
Kansspelen/Gaming law
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Kwekersrecht
Databankenrecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Aansprakelijkheidsrecht
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Internationaal ondernemingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Onteigeningsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Pachtrecht
Waterrecht (waterstaats- en waterschapsrecht)
Agrarisch goederenrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Bomenrecht
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Agrarisch verbintenissenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Financieel Recht
Financiering en zekerheden
Kapitaalmarkttransacties
Wwft
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
MKB
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – agrarische sector
Verbintenissenrecht
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Informatica/Informatie technologie
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – vergunningen
Bijzondere procedures
Mediation
Goederenrecht
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Agrarisch verbintenissenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Internationaal contractenrecht
Huurrecht
Huur van bedrijfsruimte
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor dieren
Aansprakelijkheid voor gebouwen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Franchise
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenkoop – voor leveranciers
Non-conformiteit/Garanties
Reizen/ANVR
Energieleverantie
Hippisch recht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Financiering en zekerheden
Leasing
Kapitaalmarkttransacties
Beleggen
Toezicht op financiële dienstverlening
KIFID
Internationaal financieel recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Jaarrekeningenrecht
Compliance
MKB
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Auto’s/BOVAG
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Vastgoedrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad

De hier-onder genoemde werkzame rechtskundig adviseurs hebben ieder hun eigen jurisdictie, deze hierbeneden genoemde volgende professional- s geeft u steun in de brede zegswijze van het woord de advocatenpraktijk:

mevrouw mr. C.I. van Gent
de heer mr. H.L.M. Rek
de heer mr. R.A.A. Duk
de heer mr. H. Ferment
de heer mr. M.J.M.T. Keulaerds
de heer mr. J.A. Huijgen
de heer mr. J.A.N. Baas
de heer mr. J.W. Fanoy
de heer mr. J.L. Zijlma
de heer mr. D.J.A. van den Berg
mevrouw mr. M.H.J. van den Horst
de heer mr. G.R. den Dekker
de heer mr. J.J.E. Bremer
mevrouw mr. I.H. Castenmiller-van Hoorn
de heer mr. R.R. Croes
de heer mr. J.P. Heering
de heer mr. N.J. Surber
mevrouw mr. G.J. Brugman
de heer mr. R.J.G. Bäcker
de heer mr. M.R. Martin
mevrouw mr. S.E. Schalkwijk
de heer mr. F.M. Dekker
de heer mr. G.J. van Midden
de heer mr. J.H.A.M. Klaus
de heer mr. J.H.J. Bax
mevrouw mr. N.E.M. Soliana
de heer mr. J.W. de Jong
mevrouw mr. J.V. Tetelepta
mevrouw mr. M.H.J. van Rest
mevrouw mr. E.W. van der Minne
de heer mr. R.P.J.L. Tjittes
mevrouw mr. E.C.J. Hoogenkamp
de heer mr. T.S. Hoyer
mevrouw mr. C. Zeri
mevrouw mr. A. van der Ploeg
de heer mr. D.C. Buijs
mevrouw mr. I.E. Reimert
de heer mr. L.B. de Graaf
mevrouw mr. H. de Rooij
de heer mr. S.T.J. van der Weiden
de heer mr. J.L. Luiten
de heer mr. H.B. de Hek
de heer mr. P.J. Tanja
mevrouw mr. A.A.H. Kalter
mevrouw mr. D.B. Tanja
mevrouw mr. I.C.C. Kerkhoven
mevrouw mr. M. Boulos Jaraisy
de heer mr. H. Boom
mevrouw mr. D.G.I. Caelers
mevrouw mr. I.S. Klink
mevrouw mr. M.L. Timmerman
de heer mr. L. ‘t Mannetje
mevrouw mr. N.D. Bokern
mevrouw mr. A.M.M. Huijg
mevrouw mr. G.A. Hogeterp
de heer mr. J.A.G. de Boer
de heer mr. L.A. Groen
de heer mr. J. Schakenbos

Q Fax:

070-3651856

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing