Hulp van een advocaat nodig? – Advocaten omgeving Amsterdam

Bedrijfsnaam: Baker & McKenzie Amsterdam N.V.
Adres: Claude Debussylaan 54
Lokatie: Amsterdam
Postcode: 1082 MD
Provincie: Noord-Holland

Telefoon: 020-5517555
Fax: 020-6267949

Wanneer en hoe en kan een advocaat u helpen?

Scheiding, kinderalimentatie en hoe zit het met de nieuwe partner?
Immateriële schade? Schade berekenen met een advocaat?
Huurt u een woonhuis en heeft u vragen over de huurdersbescherming?
Beroofd op reis, wat nu?

In dergelijke zaken kan een advocaten kantoor ondersteunen .
Want met een advocaat kunt u alle referentie`s
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocatenkantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaat te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocatenkantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaat in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Wat is de taak van een advocaat
locatie Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocatenkantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun client.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaat zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten controleren en voorbereiden (bijv. Huur-, Aankoop- of leaseovereenkomsten)
  • Jurdisch adviezen op verscheidene verorderingen (bijvoorbeeld familierecht, fiscaal recht, onderhoudskwesties, verkeersrecht, auteursrecht, boedeladministratie, arbeidsrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Kosten van advocaten?
In de buurt van Noord-Holland / Amsterdam / 1082 MD

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaten kantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Zoek een advocaat – zoek juridische bijstand, hulp en advies
Op de lokatie Noord-Holland / Amsterdam / 1082 MD / Postbus 2720

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De home page van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze mededelingen zou op zijn best zonder kosten voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Baker & McKenzie Amsterdam N.V. op de locatie: Amsterdam, 1082 MD, Claude Debussylaan 54
hulp bij juridische conflicten, is actief in de volgende rechtsgebieden:

Fiscaal recht – Belastingrecht
Omzetbelasting
Douanerecht
Fiscaal procesrecht
Communautair belastingrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Factoring
Financiering en zekerheden
Kapitaalmarkttransacties
Beleggen
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Fiscaal recht – Belastingrecht
Omzetbelasting
Douanerecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Kapitaalmarkttransacties
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
Internationaal financieel recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Kansspelen/Gaming law
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Databankenrecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Fiscaal recht – Belastingrecht
Fiscaal recht – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Fiscaal recht – Belastingrecht
Omzetbelasting
Communautair belastingrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Europees Sociaal zekerheidsrecht
Internationaal Sociaal zekerheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Bijzondere procedures
Arbitrage
Mediation
Internationaal procesrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Agentuur- en distributierecht
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Fiscaal recht – Belastingrecht
Fiscaal recht – algemeen
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting
Internationaal belastingrecht
Fiscaal recht – Belastingrecht
Fiscaal recht – algemeen
Vennootschapsbelasting
Communautair belastingrecht
Internationaal belastingrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Informatica/Informatie technologie
IT-recht – algemeen
IT-contracten
Softwarelicenties
Internet Service Providers
Automatisering
Webwinkels
Intellectuele Eigendom
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Know-howbescherming
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor consumenten
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Bijzondere procedures
Internationaal procesrecht
Advocaten tuchtrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Financiering en zekerheden
Kapitaalmarkttransacties
Beleggen
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Terugvordering van eigendommen
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor dieren
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Mediation
Financieel Recht
KIFID
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Hippisch recht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Informatica/Informatie technologie
Privacybescherming / Privacyrecht
Vreemdelingen- en asielrecht
Immigratierecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Pensioenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Verzekeringsrecht
Toezicht op financiële dienstverlening
KIFID
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Due dilligence
Agentuur- en distributierecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht

De hieronder genoemde werkende advocaten hebben ieder hun eigen rechtsgebieden, deze hier onder volgende professionals geeft u hulp in de grootste taalkundigheid van het woord de advocaten praktijk:

de heer mr. T.H. Scheer
de heer mr. P.J.M.G. Steffens
de heer mr. J.L.N. Snel
de heer mr. H.A. Sijnja
mevrouw mr. R.E.G. Scheepstra
de heer mr. F. Huisman
de heer mr. W. Seinen
de heer mr. M. Almarini
de heer mr. W.A. Paardekooper
de heer mr. R.A. Wolf
mevrouw mr. M.A. de Blécourt- Wouterse
mevrouw mr. C.W.P. van Ommeren
de heer mr. S.R. Hagen
mevrouw mr. V.L. van den Berg
de heer mr. M.W.W. Veldhuizen
de heer mr. J.W.A.M. Gerritsen
de heer mr. M.C. Hoelen
de heer mr. F.M.W.A. Harms
de heer mr. Chr.F. Kroes
mevrouw mr. C.H. Schot
mevrouw mr. D. Ozmis
mevrouw mr. F.H.A. Overbosch
de heer mr. S.H. Janssen
mevrouw mr. N. Doing
de heer mr. C. Wegener Sleeswijk
de heer mr. I.S. Oosterhoff
de heer mr. C.P. van der Meer
de heer mr. M.W. Bijloo
mevrouw mr. N.M. Szeliga
de heer mr. T.F. Homveld
de heer mr. R.J.T. Kamstra
mevrouw mr. S. van Norden
mevrouw mr. M.F. Schoevaars
mevrouw mr. C.C.M. van Bracht
de heer mr. R.D. Beudeker
de heer mr. I.D. Hoekerd
mevrouw mr. M.E. Kiers
de heer mr. T.M.R.F. van Embden
de heer mr. L.J.A.M.C. Jans
de heer mr. J. Polman
mevrouw mr. P.A. Bakker
de heer mr. H.C.H. Stolker
mevrouw mr. M.C. van de Laar
de heer mr. M. Raas
mevrouw mr. D.B.M. Pinedo
de heer mr. M. van der Vliet
mevrouw mr. R.C.J. Zimmerman
mevrouw mr. B.L. Yuen
mevrouw mr. A.M.M. Huberts
mevrouw mr. B.A.R.T. Karperien
mevrouw mr. B. Visser
mevrouw mr. H.V. Prins
mevrouw mr. E.a. Glazener
de heer mr. J.W.H. Oudelaar
de heer mr. D.R.M. Christiaans
mevrouw mr. L.J.W. Flinterman
de heer mr. G. van Mansfeld
de heer mr. N.H.C. Matze
de heer mr. P.A.F.J. van de Ven
mevrouw mr. C.A. Ozinga
mevrouw mr. L.A. Dahlmans
de heer mr. R.T. van Ginneken
mevrouw mr. J.W. van Wulfften Palthe
mevrouw mr. S.J.J.A. Smeets
de heer mr. R.Y.H. Doorduyn
de heer mr. D.M. van den Bergh
mevrouw mr. L.R.H. Lobert
mevrouw mr. S.L. van Grondelle
mevrouw mr. R.E. Bik
de heer mr. R.C.H.M. Huuskes
mevrouw mr. Z.E. Ciocianu
de heer mr. V.S. Valk

Q Fax:

020-6267949

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing