Rechtskundige hulp nodig? – Vind de juiste advocaat in de omgeving Amsterdam

Bedrijfsnaam Advocaat: Allen & Overy LLP
Adres: Apollolaan 15
Lokaliteit: Amsterdam
Postcode: 1077 AB
Provincie: Noord-Holland

Tel: 020-6741000
Fax: 020-6741111

Hoe weet u dat u een advocaat nodig heeft? kunnen advocaten u helpen?

Scheiding, kinderalimentatie en hoe zit het met de nieuwe partner?
Heb je schade veroorzaakt aan één of meerdere eigendommen van iemand anders?
Huis kopen met huurders erin. Hoe werkt dit exact?
Wat mag ik doen wanneer ik word aangevallen?

In dergelijke zaken kan een advocatenkantoor u ondersteuning aanbieden .
Want met een advocaten kantoor kunt u alle gegevens
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocatenkantoor dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten kantoor te bezoeken voor het begin van een hachelijke situatie.
Hoe eerder de advocaten in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten kantoor in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Wat is een advocaat
te Amsterdam – Noord-Holland

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocatenkantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun klanten.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocaten zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten voorbereiden en controleren (bijv. Aankoop-, huur- of leaseovereenkomsten)
  • Juridisch advies op verscheidene rechtsgebied (bijvoorbeeld: onderhoudskwesties; familierecht; boedeladministratie; fiscaal recht; verkeersrecht; arbeidsrecht; auteursrecht)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

Wat zijn de kosten van een advocaat voor uw geschil of zaak?
Op de locatie Noord-Holland / Amsterdam / 1077 AB

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocatenkantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocaten kantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Advocaat zoeken – Gratis adviesgesprek pro deo advocaat
Lokatie Noord-Holland / Amsterdam / 1077 AB / Postbus 75440

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De startpagina van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze informatie zou op zijn best gratis voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

Allen & Overy LLP op de locatie: Amsterdam, 1077 AB, Apollolaan 15
is actief in de volgende rechtsgebieden en kunnen u deskundig bijstaan:

Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Financieel Recht
Toezicht op financiële dienstverlening
Informatica/Informatie technologie
Telecomrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Financieel Recht
Kapitaalmarkttransacties
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Letselschade
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Aansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Mediation
Internationaal procesrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
WW
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Bijzondere procedures
Zaken bij Internationale tribunalen
Arbitrage
Internationaal procesrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Fusies en overnames
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Internationaal contractenrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Kapitaalmarkttransacties
Internationaal financieel recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Jaarrekeningenrecht
Compliance
Agrarische ondernemingen
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Fiscaal recht – Belastingrecht
Fiscaal recht – algemeen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Internationaal financieel recht
Strafrecht
Economisch strafrecht
Fiscaal strafrecht
Milieustrafrecht
Strafprocesrecht
Financieel Recht
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Verzekeringsrecht
Factoring
Financiering en zekerheden
Leasing
Kapitaalmarkttransacties
Wissel- en chequerecht
Beleggen
Wwft
Toezicht op financiële dienstverlening
KIFID
Internationaal financieel recht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursprocesrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Letselschade
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Internationaal procesrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Verzekeringsrecht
KIFID
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Fiscaal recht – Belastingrecht
Fiscaal recht – algemeen
Inkomstenbelasting
Loonbelasting – Premies volksverzekeringen
Sociale Verzekeringspremies
Vennootschapsbelasting
Invorderingsrecht
Fiscaal procesrecht
Communautair belastingrecht
Internationaal belastingrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Kapitaalmarkttransacties
Toezicht op financiële dienstverlening
Internationaal financieel recht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Werkgevers- /werknemersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
Informatica/Informatie technologie
Privacybescherming / Privacyrecht
Informatica/Informatie technologie
IT-recht – algemeen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen

De hier-onder genoemde werkende rechtskundig adviseur hebben ieder hun eigen jurisdictie, deze hier beneden genoemde volgende professional`s geven u steun in de grote zin van het woord de juridische praktijk:

de heer mr. V.P.G. de Seriere
de heer mr. P.V. Eijsvoogel
de heer mr. H.C. van Geen
de heer mr. A.R.J. Croiset van Uchelen
de heer mr. M.H. Muller
de heer mr. H.D.J. Jongen
de heer mr. P.F. Doornik
de heer mr. J.L. Burggraaf
mevrouw mr. A.E. van der Pauw
mevrouw mr. S. Sikkink
de heer mr. J.R. Heeringa
de heer mr. B.A. Kuitenbrouwer
de heer mr. R.G.J. de Haan
de heer mr. C.E. Schillemans
de heer mr. W.Z. de Jongh
de heer mr. L.A.J. Spaans
de heer mr. R.J. Bondrager
de heer mr. F.W. Gerritzen
de heer mr. J.B.C. Kin
de heer mr. G. van Solinge
mevrouw mr. C. Obenhuijsen
mevrouw mr. H.J. van der Baan
de heer mr. J.B. Steer
de heer mr. A. Keizer
mevrouw mr. M. van Hooijdonk
de heer mr. T.M. Stevens
de heer mr. J.C. Brouwer
mevrouw mr. F.J. Bierman
de heer mr. H.J.Th. Biemond
de heer mr. A.W.F. Schoorl
mevrouw mr. K.M. Hoenson-van den Berg
mevrouw mr. S. Jansen
de heer mr. G.J.W. Kinnegim
de heer mr. Y. de Vries
de heer mr. G.W. Kastelein
de heer mr. B.M. Winters
de heer mr. C.J.C. de Brauw
de heer mr. T.D.O. van der Vijver
de heer mr. M.G. Dudink
de heer mr. S.B. Garcia Nelen
de heer mr. C. Ruers
de heer mr. L.J.E. Timmer
de heer mr. V.F. Dogan
mevrouw mr. L.E.M. Wösten
mevrouw mr. E.E. Troll
de heer mr. W.M. Smelt
de heer mr. C.N. de Jong
de heer mr. B.M.P. Fox
mevrouw mr. D.M. van der Houwen
de heer mr. N.M.D. van der Aa
de heer mr. E.J.M.A. Courbois
de heer mr. D.H.J. Postma
de heer mr. M.J. Oostenbroek
mevrouw mr. M.P.L. Schaink
mevrouw mr. S.J. Kremer
de heer mr. P.J.F. Huizing
mevrouw mr. N.C. Limberger
de heer mr. V.E. Yildirim
de heer mr. S. el Baroudi
mevrouw mr. L. van den Broek
de heer mr. S. Spaans
de heer mr. D. Lyszczarz
de heer mr. F. de Wit
mevrouw mr. A.M. Landsmeer
mevrouw mr. M. Zuidema
de heer mr. Y.O. de Jong
mevrouw mr. D.J.Y. Hamwijk
de heer mr. V. Capkurt
de heer mr. M.A.X. van Merrienboer
mevrouw mr. M.L.G. Vos
de heer mr. T.M. Sweerts
mevrouw mr. M.M. van den Berg
mevrouw mr. I.N.I. Alan
mevrouw mr. A.C.M. Wassink
de heer mr. J. Goettsch
de heer mr. S.R.F. Aarts
mevrouw mr. B. Schogt
de heer mr. L.F. van Orden
de heer mr. T.M. Geesink
mevrouw mr. N.J. Gans
mevrouw mr. N.J. Reijn
de heer mr. J.S. Schouten
mevrouw mr. S.E. Horowitz
de heer mr. E.J. Wagenvoort
mevrouw mr. M. van der Holst
de heer mr. N.H.D. Post
de heer mr. W.M. Pemmelaar
de heer mr. T. Reutelingsperger
mevrouw mr. E.M.M. Besselink
de heer mr. L. Whibley
de heer mr. M. Keuper
de heer mr. N. Khalil
de heer mr. F.M.J. van der Pouw
mevrouw mr. S. van der Plas
de heer mr. K.W. de Wit
de heer mr. J.M. Streefkerk
de heer mr. M.E. Colak
de heer mr. S.E. Schüller
de heer mr. S.J. Lopik
de heer mr. L.J. Braams
mevrouw mr. S.C. Evenhuis
de heer mr. M.P.J. Ahsmann
mevrouw mr. R. Hogenbirk
mevrouw mr. C.G. Hoff
de heer mr. J.C. de Groodt
mevrouw mr. K. Sanders
mevrouw mr. W.E. Mink
mevrouw mr. A.E. van Aagten
mevrouw mr. D.M. Coumans
de heer mr. R. van der Hulle
de heer mr. I.P.M. van der Torren
de heer mr. G. Straub
de heer mr. O.L.F.A.P. Hustinx
de heer mr. D. Kolias
de heer mr. M.A.J. van Boxel
de heer mr. S.J. van Calker
de heer mr. M. van den Ende
de heer mr. D. Hillen
de heer mr. C.L.L.F. van Ginneken
de heer mr. M.S. Klijsen
de heer mr. R. van Duijnhoven
de heer mr. J. de Kok
mevrouw mr. L.F. den Boon
mevrouw mr. M.L. van Putten
de heer mr. M.A. Saleem
mevrouw mr. R.B. Wissels
mevrouw mr. J.R. Kramer
mevrouw mr. A.G. Emsbroek
mevrouw mr. M Naseri
mevrouw mr. E.J. ter Hart
mevrouw mr. M.D. van Bezooijen
de heer mr. I.A. Nazaryar
de heer mr. D.H. Tilanus
de heer mr. B. Koca
de heer mr. J.P. Allebrandi
mevrouw mr. S. Alan
mevrouw mr. M.L. Zindel
mevrouw mr. S.C. ten Bosch
mevrouw mr. A.J. de Gier
de heer mr. A.F.R. Kiers
de heer mr. H.F. Eijsvogel
mevrouw mr. M.W.Y. Leung
de heer mr. J.P.M. Steenkamp
mevrouw mr. Q.A. Kloosterman
de heer mr. O.P. Quist
mevrouw mr. T. Minovic
mevrouw mr. H. Schreur
mevrouw mr. A.C. Withagen
mevrouw mr. J.Y. Schunken
de heer mr. W.A. Boekelman
mevrouw mr. E.M.R.H. Vancraybex
de heer mr. G.A.G. Kerstjens
mevrouw mr. B.K. Singh
mevrouw mr. S.R.N. Fernando
de heer mr. G.Á.C. Orbán
de heer mr. M. Korkmaz
de heer mr. B.T. Veenstra
mevrouw mr. P.M. van Vliet

Q Fax:

020-6741111

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing