Advocaat zoeken – Juridische Hulp in de buurt van Breda

Bedrijf: AKD
Adres: Bijster 1
Stad: Breda
Postcode: 4817 HX
Provincie: Noord-Brabant

Telefoon: 088-2535000
Fax: 088-2536001

Hoe weet u dat u een advocaat nodig heeft? kunnen advocaten u de hulp bieden die u zoekt?

Wat wel en niet werk bij een bij scheiding
Als slachtoffer van een scooter ongeluk wilt u een schadevergoeding! Hoeveel schadevergoeding krijg je na een scooterongeluk?
Voorlopig koopcontract ontbinden?
Beroofd in het buitenland?

In dergelijke zaken kan een advocaten u bijstaan .
Want met een advocaten kantoor kunt u alle berichten
over uw juridische zaak delen, adviseert hij u en gewogen, samen met u vergroot de kans op succes, bijvoorbeeld, advocaten dient een bezwaar in of kan het proces worden gestart.

Het is raadzaam om een advocaten te bezoeken voor het begin van een hachelijke toestand.
Hoe eerder de advocatenkantoor in staat is om de zaak in behandeling te nemen, kunnen er vooraf eerst zaken worden opgehelderd, en in toom worden gehouden, bovenal word hier een groot deel van de kosten geminimaliseerd.
Bovendien, als u op tijd met een serieuze en gekwalificeerde advocaten in gesprek gaat, kunt u vaak rechtszaken voorkomen.

Taken van de advocaten
op de locatie Breda – Noord-Brabant

Lange tijd is vertegenwoordiging in de rechtbank niet langer de enige zorg van een advocaten kantoor.
Op de voorgrond steeds meer consultancy en buitengerechtelijke procedurele oplossingen voor hun cliënt.
De verantwoordelijkheidsgebieden van advocatenkantoor zijn bijvoorbeeld:

  • Contracten controleren en voorbereiden (bijv. Aankoop-, Lease- of Huurovereenkomsten)
  • Juridische hulp op verscheidene gebieden
    (bijvoorbeeld: verkeersrecht; familierecht; auteursrecht; fiscaal recht; onderhoudskwesties; arbeidsrecht; boedeladministratie)
  • Meningen creëren
  • Verduidelijken van twijfels en uitwerken van oplossingen, bijvoorbeeld in een minnelijke schikking
  • Vertegenwoordiging en verdediging voor officieren van justitie, autoriteiten en de rechtbank
  • Vereffening van verzekeringsproblemen, bijvoorbeeld in geval van een ongeval of ziekte

De kosten van juridische bijstand?
In de buurt van Noord-Brabant / Breda / 4817 HX

De kwestie van de kosten moet worden verduidelijkt bij het eerste contact met de advocaat.
In de meeste gevallen kan de advocaat slechts indicatieve uitspraken doen over de kosten van vergoedingen, omdat van tevoren soms onduidelijk is in hoeveel gevallen de kwestie zal worden verduidelijkt.

Aan de veilige kant zijn de betrokkenen die een rechtsbijstandverzekering hebben.
In het geval van financiële risico’s op juridisch gebied, zoals in een juridisch geschil, neemt deze verzekering in het beste geval al uw juridische kosten en gerechtskosten over – evenals de tegengestelde proceskosten in geval van een nederlaag.

In geval van nood kunt u ook rechtsbijstand aanvragen met de hulp van een advocaten kantoor.
Als dit wordt goedgekeurd, zal de staat u financieel helpen.
Deze rechtsbijstand is meestal beschikbaar voor alle personen die om persoonlijke en economische redenen de kosten van een advocatenkantoor of een rechtszaak niet kunnen betalen omdat ze een te laag inkomen hebben.
Dan wordt er een tegemoetkoming verleend voor financiële ondersteuning.
Dit kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke betaling zijn, waarbij de kosten in termijnen kunnen worden terugbetaald, maar ook de volledige aanname van de kosten van de gerechtelijke procedure is mogelijk.

Waar kan ik terecht voor juridisch advies?
Te Noord-Brabant / Breda / 4817 HX / Postbus 4714

Nadat u duidelijk hebt gemaakt waarvoor u een advocaat nodig heeft, kan het nuttig zijn om vrienden, kennissen of familie te raadplegen.
Specialistische advocaten moeten ervoor zorgen dat een advocaat niet meer dan drie specialistische titels mag voeren.
Alleen dan spreken deze specialisaties meestal voor een goed advocatenkantoor.

De web site van een advocatenkantoor kan vaak al veel zeggen over de representatie van de advocaat.
Eveneens loont het om het advocatenkantoor zelf nader te bekijken: is het kantoor schoon en opgeruimd?
Een goede advocaat geeft u op aanvraag informatie over of hij ervaring heeft op het relevante rechtsgebied en kan een ruwe lijst maken van de gemaakte kosten.
Deze informatie zou op zijn best gratis voor u zijn, zodat u kunt beslissen zonder druk tijdens uw zoektocht naar een advocaat.

AKD regio van: Breda, 4817 HX, Bijster 1
deskundige hulp bij juridische conflicten, werkzaam in de rechtsgebieden:

Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Architectenrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van zaken
Vervoer over water
Aansprakelijkheidsrecht
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Bijzondere procedures
Zaken bij Internationale tribunalen
Arbitrage
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Huur overig
Bestuursrecht
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – overig
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Aansprakelijkheid en voeging in strafproces
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Strafrecht
Milieustrafrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer van zaken
Vervoer over water
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiering en zekerheden
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Compliance
MKB
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Vervoer over water
Vervoer over het spoor
Vervoer door de lucht
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Bomenrecht
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Internationaal milieurecht
Goederenrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Zaken bij Internationale tribunalen
Arbitrage
Mediation
Internationaal procesrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer van zaken
Vervoer over water
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – Rijksoverheid
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren
Ontslagrecht ambtenaren
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – sociale zekerheid
Bestuursrecht – ambtenaren
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Nationale Ombudsman
Bestuursprocesrecht
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen
Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen
Onderwijsrecht – voor ouders/leerlingen
Leerplichtzaken
Strafrecht
Leerplichtzaken
Verbintenissenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Bestuursrecht
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – subsidies
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Farmaceutisch recht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Kwekersrecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor leveranciers
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Onteigeningsrecht
Bestemmingsplan
Planschade
Pachtrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Internationaal milieurecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – ambtenaren
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – verkeershandhaving
Bestuursrecht – vergunningen
Nationale Ombudsman
Bestuursprocesrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Euthanasiezaken
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Internationaal milieurecht
Milieurecht – strafzaken
Onderwijsrecht
Leerplichtzaken
Strafrecht
Strafrecht – algemeen
Jeugdstrafrecht
Militair strafrecht
Economisch strafrecht
Verkeersstrafrecht
Fiscaal strafrecht
Milieustrafrecht
Leerplichtzaken
Internationaal strafrecht
Uitleveringszaken
Penitentiair recht
TBS
Strafprocesrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Compliance
Internationaal ondernemingsrecht
Goederenrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Pandrecht
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Architectenrecht
Huurrecht
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Goederenrecht
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Architectenrecht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Bijzondere procedures
Arbitrage
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Vervoer over water
Vervoer over het spoor
Vervoer door de lucht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Reizen/ANVR
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Overheidsaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – ambtenaren
Bestuursrecht – onderwijssector
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – verkeershandhaving
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – naturalisatie
Bestuursrecht – overig
Nationale Ombudsman
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Bomenrecht
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Onderwijsrecht
Onderwijsrecht – algemeen
Onderwijsrecht – privaatrecht – voor onderwijsinstellingen
Onderwijsrecht – bestuursrecht – voor onderwijsinstellingen
Onderwijsrecht – voor ouders/leerlingen
Leerplichtzaken
Strafrecht
Leerplichtzaken
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Agrarisch verbintenissenrecht
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Mobiele diensten
Hosting
Domeinnamen
Automatisering
Webwinkels
Kansspelen/Gaming law
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Kwekersrecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Bestuursrecht
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – vergunningen
Goederenrecht
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Consumentenkoop – voor leveranciers
Non-conformiteit/Garanties
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Vervoer over water
Vervoer door de lucht
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Internationaal contractenrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Zwarte/grijze lijst bedingen
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Productaansprakelijkheid
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Bijzondere procedures
Zaken bij Internationale tribunalen
Arbitrage
Mediation
Internationaal procesrecht
Tuchtrecht notarissen
accountants en belastingadviseurs
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Transportrecht
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Vervoer over het spoor
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Terugvordering van eigendommen
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Architectenrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Consumentenkoop – voor leveranciers
Non-conformiteit/Garanties
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Overheidsaansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – onderwijssector
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Nationale Ombudsman
Bestuursprocesrecht
Ambtenarenrecht
Ambtenarenrecht – algemeen
Ambtenarenrecht – Rijksoverheid
Ambtenarenrecht – militairen
Ambtenarenrecht – lagere overheden
Arbeidsvoorwaarden ambtenaren
Ontslagrecht ambtenaren
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Sociale zekerheid – algemeen
Sociale Voorzieningen – algemeen
WW
ZW
WAO
WIA/WGA/IVA
IOW
IOAW
WAZO
AOW
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Re-integratie
Pensioenrecht
Europees arbeidsrecht
Internationaal arbeidsrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Fusies en overnames
Due dilligence
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
Domeinnamen
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Internationaal contractenrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Arbeidsrecht – algemeen
Uitzendwerk
Detachering
Overgang van onderneming
Collectief ontslag
Medezeggenschapsrecht
CAO-recht
Arbeidscontractanten
Internationaal arbeidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Overheidsaansprakelijkheid
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Verbintenissenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Agentuur- en distributierecht
Franchise
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenrecht – algemeen
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Warenwetgeving / Levensmiddelenrecht
Agrarisch verbintenissenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Financieel Recht
Financieel recht – algemeen
Financiële dienstverlening
Bankrecht
Financiering en zekerheden
Leasing
Internationaal financieel recht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Hypotheekrecht
Pandrecht
Vermogensrecht (aandelen
lijfrentes
vorderingen etc.)
Terugvordering van eigendommen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – curator
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Jaarrekeningenrecht
Compliance
MKB
ZZP
Europees ondernemingsrecht
Internationaal ondernemingsrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Consumentenkoop – voor leveranciers
Zwarte/grijze lijst bedingen
Non-conformiteit/Garanties
Europees contractenrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – agrarische sector
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Milieurecht
Milieurecht – algemeen
Natuurbescherming
Flora –en Faunawet
Afvalstoffen
Vergunningverlening
Europees milieurecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – ruimtelijke ordening
Bestuursrecht – bouw
Bestuursrecht – milieu
Bestuursrecht – subsidies
Bestuursrecht – vergunningen
Bestuursrecht – waterschapszaken
Bestuursrecht – overig
Bestuursprocesrecht
Goederenrecht
Bestemmingsplan
Goederenrecht
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Goederenrecht
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Hypotheekrecht
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Appartementsrecht
Architectenrecht
Internationaal onroerend goedrecht
Huurrecht
Huurrecht – algemeen
Huur van woonruimte
Verhuur van woonruimte
Huur van bedrijfsruimte
Verhuur van bedrijfsruimte
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid – verzekeringsrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer van zaken
Vervoer over de weg
Vervoer over het spoor
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Internationaal contractenrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsrecht
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Aansprakelijkheid van Toezichthouders
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Verenigingen en stichtingen
Verbintenissenrecht
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Rechtmatige daad
Non-conformiteit/Garanties
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Bestuurdersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid Commissarissen
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Surséance van betaling
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Contractuele aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Beslag- en executierecht
Executiegeschillen
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Rechtspersonenrecht
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Onrechtmatige daad
Internationaal contractenrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht – algemeen
Bestuursrecht – zorgsector
Bestuursprocesrecht
Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht – algemeen
Contracten in de gezondheidszorg
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Eigendomsrecht
Erfdienstbaarheden
Erfpacht
vruchtgebruik
opstal
mandeligheid
Bouwrecht
Vastgoedrecht
Architectenrecht
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Informatica/Informatie technologie
Informaticarecht – algemeen
IT-recht – algemeen
Beveiliging
Privacybescherming / Privacyrecht
IT-contracten
Softwarelicenties
Cloud
Internet Service Providers
Hosting
Domeinnamen
Webwinkels
Kansspelen/Gaming law
Intellectuele Eigendom
IE-zaken – algemeen
Handelsnamen
Domeinnamen
Merkenrecht
Modellenrecht
Octrooirecht
Auteursrecht en uitgeefcontracten
Portretrecht
Reclamerecht
Databankenrecht
Mediarecht
Reclamerecht
Know-howbescherming
Naburige rechten
IE-beslag
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht – algemeen
Bestuursrecht
Bestuursrecht – milieu
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Beslag- en executierecht
Bewijsbeslag in niet IE-zaken
Strafrecht
Economisch strafrecht
Milieustrafrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer van personen
Vervoer van zaken
Vervoer over water
Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht – algemeen
Vennootschapsrecht
Rechtspersonenrecht
Fusies en overnames
Due dilligence
Financieel Recht
Financiering en zekerheden
Goederenrecht
Goederenrecht – algemeen
Hypotheekrecht
Pandrecht
Insolventierecht/Beslag- en executierecht
Faillissementsrecht – schuldenaar
Faillissementsrecht – schuldeiser
Verbintenissenrecht
Verbintenissenrecht – algemeen
Contractenrecht
Europees contractenrecht
Internationaal contractenrecht
Aanbestedings- en mededingingsrecht
Aanbestedingsrecht – algemeen
Europees aanbestedingsrecht
Mededingingsrecht – algemeen
Europees mededingingsrecht
Transportrecht
Transportrecht – algemeen
Vervoer over het spoor

De hier-onder actieve rechtskundige adviseur hebben ieder hun eigen aandachtsgebied, deze hier onder genoemde volgende professional- s geven jou hulp in de grote zin van het woord de rechtskundige praktijk:

de heer mr. P.N.A.M. Claassen
de heer mr. P.M. Klinckhamers
de heer mr. C.B.E. Gramberg
de heer mr. O.E. Meijer
de heer mr. C.J.H. van Lynden
de heer mr. W.H.A.M. van den Muijsenbergh
de heer mr. N.J.M. Broers
de heer mr. S.A.J.M. Munnichs
de heer mr. H.J.M. van Mierlo
de heer mr. P.J. Peters
de heer mr. P.A. den Haan
de heer mr. P.H.L.M. Kuypers
de heer mr. E.C.M. Wagemakers
de heer mr. V.H.M. Wibaut
de heer mr. T. van der Valk
de heer mr. G.A. van der Veen
de heer mr. J.J.W. van Mens
mevrouw mr. C.S. Kehrer- Bot
mevrouw mr. E.T. Sillevis Smitt
de heer mr. W.L.H. Aerts
de heer mr. H.C.A. van der Houven van Oordt
de heer mr. B.J.P.G. Roozendaal
de heer mr. A. Heikens
de heer mr. M.J.F. Goethals
de heer mr. K.D. Meersma
de heer mr. S.H.L. Moolenaar
de heer mr. P. Haas
de heer mr. H.G.M. Berendschot
de heer mr. E.W.J. de Groot
de heer mr. J.A.M. van der Velden
de heer mr. F. Schneider
de heer mr. B.R. Post
de heer mr. M.A. Wintgens
de heer mr. H.J. Breeman
mevrouw mr. M.A.M. Dieperink
de heer mr. C. Pita Cao
de heer mr. J.G.M. Kromhout
de heer mr. J.D. Versmissen
de heer mr. T.B. van Dijk
de heer mr. Z.H.P. Pollen
de heer mr. G.J.H. de Vos
mevrouw mr. H.C. van de Laar
de heer mr. S.J. Bais
de heer mr. D. Winkel
de heer mr. H. Doornhof
de heer mr. B. Verkerk
de heer mr. M.H.L. Hemmer
mevrouw mr. M.J. Pierik
mevrouw mr. N. van Woerkom
mevrouw mr. E.A. van de Kuilen- Stap
mevrouw mr. P.C.E. Beerman
de heer mr. F. van Westrhenen
de heer mr. E.H.M.G. Rademakers
de heer mr. J.I.H.M. Galavazi
de heer mr. P.J. Huys
de heer mr. P.H.Th. Welten
de heer mr. R.M. Wibier
de heer mr. H. Coppens
de heer mr. D.J. Prinsen
de heer mr. G.C. Vergouwen
de heer mr. J.K.M. van der Meché
de heer mr. R.W. van Dijk
mevrouw mr. A.H.J. Hofman
de heer mr. M.P.C. Hendriks
de heer mr. S.A.L. van de Sande
de heer mr. P.A.L. de Jong
mevrouw mr. I. Van den Broek
de heer mr. T. van Kuilenburg
de heer mr. D. van Tilborg
mevrouw mr. S.E. Bos
mevrouw mr. W. Zwier
de heer mr. F.J.M.E. Koppenol
de heer mr. P.J. Hoepel
de heer mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht
mevrouw mr. A. van Loon
de heer mr. T. Hekman
de heer mr. V.G.G. Bergwerf
de heer mr. K. Meijering
de heer mr. P.P. van Schaik
de heer mr. H.X. Botter
mevrouw mr. B.W.M. Mutsaers
de heer mr. F. el Houzi
de heer mr. R. van der Stap
de heer mr. B.P. Woltering
mevrouw mr. L. Bozkurt
de heer mr. T.N. Sanders
de heer mr. A.J.G. Vegt
mevrouw mr. K.J.M. Willems
de heer mr. J.A. Mohuddy
mevrouw mr. K.H.G. Klinkers
de heer mr. A.I. Reznitchenko
de heer mr. S.E.J.A. Collard
de heer mr. M.A.F. Evers
mevrouw mr. A.J.W. Spijker
mevrouw mr. E. Baghery Ziabari
mevrouw mr. J.C.J. Luijten
de heer mr. J.N.H. Pop
de heer mr. E.R. Koster
mevrouw mr. M.M. Fimerius
de heer mr. J.R. Everhardus
de heer mr. B.M. Reinders
mevrouw mr. V.V. Jacobs
mevrouw mr. C.L. Hermes
mevrouw mr. D. van Zelst
de heer mr. S. Elbertsen
de heer mr. J.J. Rijken
mevrouw mr. E.M.L. van den Krommenacker
de heer mr. S. Engels
mevrouw mr. E.M. van Winden- Spaans
mevrouw mr. H.M. den Herder
mevrouw mr. M. Lustenhouwer
de heer mr. I. Akdeniz
mevrouw mr. E.F. Vaal
mevrouw mr. V. van der Kuil
mevrouw mr. M.L. de Jong
mevrouw mr. C.M.H. Frederiks
mevrouw mr. S. Baouch
de heer mr. J.C.A. Houdijk
de heer mr. R. Janssen
mevrouw mr. D. Mokhberolsafa
mevrouw mr. C.S. Schoon
mevrouw mr. M. Engel
mevrouw mr. N.A.D. Groot
de heer mr. J.N. Kleywegt
mevrouw mr. M. Turk
mevrouw mr. T.A.B. Mentink
de heer mr. J.J.H. Smetsers
de heer mr. M. de Wit
de heer mr. M.P.E. Melief
mevrouw mr. F.J.E. van Ravels
de heer mr. B. Chababi
mevrouw mr. M. de Jong
mevrouw mr. T.G. Oztürk
de heer mr. V.H. Slot
mevrouw mr. S.M. Schipper
mevrouw mr. R.A.M.D. Smit
de heer mr. R.M.T.M. Jaspers
de heer mr. D.A. Molenaar
de heer mr. S.G. ten Hertog
mevrouw mr. F. van Pelt
mevrouw mr. E.J.M. van der Ploeg
mevrouw mr. F.S. Folmer
mevrouw mr. B.C.H. Wilbrink
mevrouw mr. A. Tomo
mevrouw mr. S.A. van Aalst
de heer mr. A.L. Heunen
mevrouw mr. L.C.C. Meijer
de heer mr. Y.J. van Steveninck
mevrouw mr. J. Janssen
mevrouw mr. A.D. Kirici
de heer mr. W.I. de Vries
mevrouw mr. R. van Hoof
de heer mr. R.J. van Vugt
de heer mr. M.R.C.G.L. Fechner
mevrouw mr. W.F. van der Wel
mevrouw mr. S. Swinkels
de heer mr. G.J.E. Poerink
de heer mr. P.L.A. Hamer
de heer mr. J.S.J. Kuijer
mevrouw mr. S.E.A. Groeneveld
de heer mr. N. Hessing
mevrouw mr. R.C. Wessels
de heer mr. P.A.A. Brink
de heer mr. D.R. Pinxter
mevrouw mr. B.G. Özdemir
mevrouw mr. C.E.W.M. Claessen
mevrouw mr. I.C. den Bieman
mevrouw mr. ARW Hooij
mevrouw mr. L.R.M. van Daele
de heer mr. M.J. van de Graaf
de heer mr. L.R.M. Subnel
mevrouw mr. M. Buitenhuis
mevrouw mr. L.M.W. van Moorsel
de heer mr. M.J. Verbaken
de heer mr. G.P. Wanders
de heer mr. R.A.B. Cobussen
mevrouw mr. M.E. Jannink
mevrouw mr. M. van Veen
mevrouw mr. K.A. Gans
de heer mr. M.W.P. van Kippersluis
de heer mr. E.P. Euverman
mevrouw mr. M.M.A. Hendrikx

Q Fax:

088-2536001

Schrijf een beoordeling over dit kantoor!

Rating voor dit kantoor

angry
crying
sleeping
smily
cool
Bladeren

Aanbevolen word om een review te schrijven van minimaal 140 karakters lang

Your request has been submitted successfully.

Claim This Listing